Yèhèzkièl 11:1-25

  • Para pemimpin sing jahat dihukum (1-13)

    • Kutha dipadhakké kaya panci (3-12)

  • Janji nèk bakal dikumpulké manèh (14-21)

    • Diwènèhi sipat-sipat sing anyar (19)

  • Kemuliaané Gusti Allah pindhah saka Yérusalèm (22, 23)

  • Yèhèzkièl bali menyang Khaldéa nganggo wahyu (24, 25)

11  Terus, ana sing ngangkat aku* lan nggawa aku menyang gerbang sisih wétan baité Yéhuwah, gerbang sing madhep ngétan.+ Ing gerbang kuwi, aku ndelok ana wong lanang 25, lan ing antarané wong-wong kuwi ana Yaazania anaké Azur lan Pèlatia anaké Bénaya, para pemimpin bangsa.+  Bar kuwi, Gusti Allah kandha marang aku, ”Hé anaké manungsa, kuwi wong-wong sing nggawé siasat jahat lan mènèhi naséhat sing ora bener ing kutha iki.  Wong-wong kuwi kandha, ’Saiki kan wektuné awaké dhéwé mbangun omah, ta?+ Kutha iki* panciné,+ lan awaké dhéwé iki dagingé.’  ”Hé anaké manungsa, wènèhana ramalan soal wong-wong kuwi. Wènèhana ramalan.”+  Terus aku ngrasakké roh suciné Yéhuwah,+ lan Gusti Allah kandha marang aku, ”Ngomonga ngéné, ’Iki sing diomongké Yéhuwah: ”Hé wong Israèl, apa sing mbok omongké kuwi bener, lan Aku ngerti apa sing mbok pikirké.  Kowé nyebabké akèh wong ing kutha iki padha mati, lan dalan-dalan ing kutha iki mbok kebaki mayat.”’”+  ”Kuwi sebabé iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Pancèn kutha iki panciné,+ lan mayat-mayat sing wis mbok sebar ing dalan-dalan kutha iki kuwi dagingé. Ning, kowé bakal digawa metu saka kono.’”  ”’Kowé wedi dipatèni nganggo pedhang,+ ning Aku malah bakal ngongkon wong bèn matèni kowé nganggo pedhang,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.  ’Aku bakal ngetokké kowé saka kono lan nyerahké kowé marang wong-wong asing. Aku bakal ngukum kowé.+ 10  Kowé bakal dipatèni nganggo pedhang.+ Aku bakal ngukum kowé ing cedhak perbatasané Israèl,+ lan kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.+ 11  Kutha iki ora bakal dadi panci kanggo kowé, lan kowé ya ora bakal dadi daging ing njeroné. Aku bakal ngukum kowé ing cedhak perbatasané Israèl, 12  lan kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah. Kuwi merga kowé ora manut karo peraturan-Ku lan ora nindakké hukum-Ku,+ ning kowé malah nindakké hukumé bangsa-bangsa ing sekitarmu.’”+ 13  Ora let suwé sakwisé aku nyampèkké ramalan, Pèlatia anaké Bénaya mati. Aku sujud karo mbengok banter banget, ”Adhuh, Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. Apa Njenengan bakal nyingkirké wong Israèl sing isih urip?”+ 14  Terus, Yéhuwah kandha manèh marang aku, 15  ”Hé anaké manungsa, sedulur-sedulurmu, sedulur-sedulurmu sing nduwé hak kanggo nebus, lan kabèh wong Israèl wis dikandhani ngéné karo penduduk Yérusalèm, ’Lungaa sing adoh saka Yéhuwah. Tanah iki duwèkku. Iki wis diwènèhké dadi duwèkku.’ 16  Kuwi sebabé ngomonga ngéné, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Senajan wong-wong kuwi Tak sebar adoh ing antarané bangsa-bangsa liya lan Tak pencarké ing akèh negara,+ ning kanggo sementara, Aku bakal dadi panggonan suci kanggo wong-wong kuwi ing negara sing dienggoni wong-wong kuwi.”’+ 17  ”Kuwi sebabé ngomonga ngéné, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Aku ya bakal nglumpukké kowé saka bangsa-bangsa lan saka negara-negara panggonanmu saiki kesebar, lan Aku bakal mènèhi kowé tanah Israèl.+ 18  Wong-wong kuwi bakal bali mrana, terus nyingkirké kabèh brahala sing njijiki lan tumindak sing njijiki.+ 19  Aku bakal nggawé kabèh wong kuwi bersatu,+ lan wong-wong kuwi bakal Tak wènèhi sipat-sipat sing anyar.+ Atiné sing atos kaya watu+ bakal Tak buwang, terus Tak ganti nganggo ati sing lembut,*+ 20  bèn wong-wong kuwi nindakké peraturan-Ku lan manut hukum-Ku. Mula wong-wong kuwi bakal dadi umat-Ku, lan Aku bakal dadi Gusti Allahé.”’ 21  ”’”Ning, soal wong-wong sing péngin terus nindakké kabèh sing njijiki lan kabèh sing ora Tak senengi, wong-wong kuwi bakal Tak bales sesuai karo kelakuané,” kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.’” 22  Terus, kerub-kerub kuwi ngegarké sayapé, lan rodha-rodha kuwi ana ing cedhaké.+ Kemuliaané Gusti Allahé Israèl ana ing ndhuwuré.+ 23  Bar kuwi, kemuliaané Yéhuwah+ munggah saka kutha kuwi lan mandheg ing ndhuwuré gunung ing sisih wétané kutha kuwi.+ 24  Liwat wahyu sing tak tampa nganggo roh suciné Gusti Allah, aku diangkat* lan digawa marang para tawanan ing Khaldéa. Bar kuwi, wahyu sing tak delok kuwi ilang. 25  Aku mulai nyritakké marang para tawanan kuwi soal kabèh sing wis diduduhké Yéhuwah marang aku.

Katrangan Tambahan

Ing basa asliné, sing ngangkat Yèhèzkièl isa waé roh suci utawa makhluk roh.
Lit.: ”Dhèwèké”. Maksudé, Yérusalèm. Wong Yahudi rumangsa dilindhungi ing kutha kuwi.
Maksudé, ati sing péngin ngerti tuntunané Gusti Allah.
Ing basa asliné, sing ngangkat Yèhèzkièl isa waé roh suci utawa makhluk roh.