Pangandharing Torèt 6:1-25

  • Kudu nresnani Yéhuwah saktulusé ati (1-9)

    • ”Israèl, rungokna” (4)

    • Wong tuwa kudu mulang anaké (6, 7)

  • Aja lali karo Yéhuwah (10-15)

  • Aja nguji Yéhuwah (16-19)

  • Ngandhani anak-anaké (20-25)

6  ”Iki préntah, peraturan, lan hukum saka Yéhuwah Gusti Allahmu sing kudu tak wulangké marang kowé. Kowé kudu manut karo kabèh kuwi ing tanah sing bakal mbok rebut sakwisé kowé nyabrang.  Dadi, saksuwéné kowé urip, kowé bakal wedi karo Yéhuwah Gusti Allahmu lan manut karo kabèh peraturan lan préntahé sing tak omongké marang kowé lan anak putumu+ bèn umurmu dawa.+  Israèl, kowé kudu ngrungokké lan tenanan manut karo kuwi kabèh bèn uripmu makmur lan jumlahmu dadi saya akèh ing tanah sing akèh susu lan maduné, kaya sing dijanjèkké Yéhuwah Gusti Allahé nènèk moyangmu marang kowé.  ”Israèl, rungokna. Yéhuwah kuwi Gusti Allahé awaké dhéwé, Yéhuwah kuwi mung siji.+  Kowé kudu nresnani Yéhuwah Gusti Allahmu saktulusé atimu, sepenuh jiwamu,*+ lan nganggo kabèh kekuwatanmu.+  Apa sing tak omongké marang kowé dina iki kudu mbok simpen ing njero atimu,  lan kudu bola-bali mbok omongké marang anakmu.+ Kuwi kudu mbok critakké marang anakmu wektu kowé lungguh ing omahmu, wektu kowé mlaku ing dalan, wektu kowé turonan, lan wektu kowé tangi.+  Talèkna kuwi ing tanganmu bèn isa terus mbok éling-éling, lan kuwi kudu dadi kaya tandha* ing bathukmu.+  Kuwi kudu mbok tulis ing kusèn lawang omahmu lan ing gerbangmu. 10  ”Sukmbèn Yéhuwah Gusti Allahmu bakal nggawa kowé menyang tanah sing dijanjèkké marang Abraham, Ishak, lan Yakub, sing bakal diwènèhké marang kowé,+ yaiku kutha-kutha sing gedhé lan apik sing ora mbok bangun,+ 11  omah-omah sing kebak karo barang-barang sing apik sing dudu hasil kerja kerasmu, sumur sing ora mbok gali, lan kebon anggur lan wit zaitun sing ora mbok tandur. Kowé ya bakal mangan nganti puas.+ 12  Nèk kuwi wis kelakon, aja nganti nglalèkké Yéhuwah Gusti Allahmu,+ sing wis nggawa kowé metu saka tanah Mesir, yaiku panggonan wektu kowé dadi budhak. 13  Kowé kudu wedi karo Yéhuwah Gusti Allahmu.+ Kowé kudu ngabdi marang Dhèwèké,+ lan kowé kudu sumpah nganggo jenengé.+ 14  Kowé ora éntuk nyembah allah-allah liyané, yaiku allahé bangsa-bangsa sing ana ing sekitarmu,+ 15  merga Yéhuwah Gusti Allahmu sing ana ing antaramu péngin kowé mung nyembah Dhèwèké.+ Nèk kowé ora manut, Yéhuwah Gusti Allahmu bakal nesu banget karo kowé+ lan Dhèwèké bakal nyingkirké kowé saka bumi iki.+ 16  ”Aja nguji Yéhuwah Gusti Allahmu+ kaya sing wis tau mbok tindakké ing Masa.+ 17  Préntahé Yéhuwah Gusti Allahmu kudu tenanan mbok tindakké. Pangéling-éling lan peraturan sing wis diwènèhké marang kowé ya kudu tenanan mbok tindakké. 18  Kowé kudu nindakké apa sing bener lan sing apik kanggoné Yéhuwah bèn uripmu makmur, terus kowé isa mlebu lan ngrebut tanah sing apik. Yéhuwah Gusti Allahmu wis sumpah karo nènèk moyangmu+ nèk bakal mènèhké tanah sing apik kuwi. 19  Kowé bakal ngusir kabèh mungsuhmu saka ngarepmu, kaya sing dijanjèkké Yéhuwah.+ 20  ”Sukmbèn nèk anakmu takon, ’Ngapa kok Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé mènèhi pangéling-éling, peraturan, lan hukum iki?’ 21  Kowé kudu njawab, ’Aku dadi budhaké Firaun ing Mesir, ning Yéhuwah mbébaské aku saka Mesir nganggo kuwasané sing gedhé. 22  Mula, ing ngarepé awaké dhéwé, Yéhuwah terus nggawé mukjijat sing hébat lan medèni sing nggawé susah wong Mesir,+ Firaun, lan kabèh wong sing ana ing omahé.+ 23  Terus, awaké dhéwé dibébaské bèn isa digawa mréné lan diwènèhi tanah sing dijanjèkké marang nènèk moyangé awaké dhéwé.+ 24  Terus, Yéhuwah ngongkon awaké dhéwé nindakké kabèh peraturan iki lan wedi karo Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé,+ bèn awaké dhéwé tetep urip+ lan makmur kaya saiki. 25  Nèk tenanan nindakké kabèh préntah iki lan manut karo Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé, kaya sing dipréntahké marang awaké dhéwé,+ awaké dhéwé bakal dianggep bener.’

Katrangan Tambahan

Lit.: ”tali sing ditalèkké”.