Pangandharing Torèt 5:1-33

  • Yéhuwah nggawé perjanjian ing Horèb (1-5)

  • Sepuluh Préntahé Gusti Allah diomongké manèh (6-22)

  • Ing Gunung Sinai, wong Israèl dadi wedi (23-33)

5  Terus Musa ngundang* kabèh wong Israèl lan kandha, ”Israèl, rungokna peraturan lan hukum sing tak omongké marang kowé dina iki. Kuwi kudu mbok gatèkké tenanan lan kudu mbok tindakké.  Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé nggawé perjanjian karo awaké dhéwé ing Horèb.+  Yéhuwah nggawé perjanjian karo awaké dhéwé sing ana ing kéné dina iki, dudu karo nènèk moyangé awaké dhéwé.  Yéhuwah ngomong langsung karo kowé ing gunung, saka njero geni.+  Wektu kuwi, aku ngadeg ing antarané Yéhuwah lan kowé+ kanggo nyampèkké omongané Yéhuwah merga kowé wedi karo geni kuwi lan kowé ora munggah ing gunung.+ Gusti Allah kandha,  ”’Aku Yéhuwah Gusti Allahmu, sing nggawa kowé metu saka tanah Mesir, yaiku panggonan wektu kowé dadi budhak.+  Aja nyembah allah-allah liyané. Mung Aku dhéwé sing kudu mbok sembah.+  ”’Aja nggawé patung+ utawa liyané sing bentuké mirip karo apa waé sing ana ing langit, ing bumi, utawa ing njero banyu.  Aja sujud lan aja nyembah kabèh kuwi,+ merga Aku, Yéhuwah Gusti Allahmu, péngin kowé mung nyembah Aku waé.+ Aku bakal ngukum wong-wong sing sengit karo Aku. Anak-anaké, putuné, lan buyuté* bakal mèlu nanggung kesalahané.+ 10  Aku bakal nresnani* keturunané wong sing nresnani Aku lan manut karo préntah-Ku nganti keturunané sing kesèwu. 11  ”’Aja nggunakké jenengé Yéhuwah Gusti Allahmu nganggo cara sing ora bener,+ merga Yéhuwah mesthi ngukum sapa waé sing nggunakké jenengé nganggo cara sing ora bener.+ 12  ”’Aja lali ngrayakké dina Sabat bèn kuwi tetep suci kaya sing dipréntahké Yéhuwah Gusti Allahmu.+ 13  Kowé éntuk kerja nem dina,+ 14  tapi ing dina kepitu kowé ora éntuk kerja merga kuwi sabat kanggo Yéhuwah Gusti Allahmu.+ Anakmu lanang, anakmu wédok, budhakmu lanang, budhakmu wédok, sapimu, keledaimu, ternakmu, lan wong asing sing manggon ing kuthamu*+ ya ora éntuk kerja,+ bèn budhakmu lanang lan wédok isa lèrèn kaya kowé.+ 15  Élinga nèk kowé mbiyèn dadi budhak ing Mesir, terus Yéhuwah Gusti Allahmu mbébaské kowé nganggo kekuwatan lan kuwasa sing gedhé.+ Kuwi sebabé Yéhuwah Gusti Allahmu mréntahké kowé bèn ngrayakké dina Sabat. 16  ”’Kowé kudu ngajèni bapakmu lan ibumu,+ kaya sing dipréntahké Yéhuwah Gusti Allahmu, bèn umurmu dawa lan uripmu makmur ing tanah sing diwènèhké Yéhuwah Gusti Allahmu marang kowé.+ 17  ”’Aja matèni wong.+ 18  ”’Aja laku jina.+ 19  ”’Aja nyolong.+ 20  ”’Aja mènèhi keterangan sing ora bener soal wong liya.+ 21  ”’Aja péngin ngepèk bojoné wong liya.+ Aja péngin ngepèk omahé, ladhangé, budhaké lanang, budhaké wédok, sapiné, keledainé, utawa kabèh duwèké wong kuwi.’+ 22  ”Préntah iki sing diomongké Yéhuwah marang kowé kabèh sing ngumpul ing gunung. Gusti Allah ngomong nganggo swara sing banter saka njero geni lan mendhung sing peteng banget.+ Gusti Allah ora nambahké préntah liyané manèh. Gusti Allah nulis kabèh préntah kuwi ing lèmpèngan watu loro, terus diwènèhké marang aku.+ 23  Sakwisé kowé krungu omongan kuwi saka njero mendhung, wektu gunung kuwi ana geniné,+ para kepala suku lan para pemimpin* nemoni aku. 24  Terus kowé kandha, ’Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé wis nduduhké kemuliaan lan kuwasané. Awaké dhéwé wis krungu swarané saka njero geni.+ Dina iki awaké dhéwé ngerti nèk manungsa isa tetep urip senajan Gusti Allah omongan karo dhèwèké.+ 25  Ning, aku ora gelem mati. Geni sing gedhé kuwi isa ngobong aku nèk aku terus ngrungokké swarané Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé. Awaké dhéwé mesthi mati. 26  Apa ana wong sing tetep urip sakwisé ngrungokké swarané Gusti Allah* saka njero geni? 27  Njenengan waé sing nemoni lan ngrungokké omongané Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé. Sakwisé kuwi, njenengan sing bakal ngandhani aku soal kabèh omongané Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé. Terus, aku bakal ngrungokké lan nindakké kuwi.’+ 28  ”Yéhuwah ngrungokké sing mbok omongké marang aku. Terus Yéhuwah kandha, ’Aku wis ngrungokké kabèh sing diomongké wong-wong kuwi marang kowé. Kabèh sing diomongké wong-wong kuwi apik.+ 29  Nèk wong-wong kuwi nduwé rasa wedi marang* Aku+ ing atiné lan manut karo kabèh préntah-Ku,+ wong-wong kuwi lan keturunané bakal diberkahi.+ 30  Omonga karo wong-wong kuwi, ”Balia ing kémahmu.” 31  Ning, kowé kudu tetep ing kéné karo Aku. Aku bakal ngandhani kowé soal kabèh préntah, peraturan, lan hukum sing kudu mbok wulangké marang wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi kudu manut karo kabèh kuwi ing tanah sing Tak wènèhké marang wong-wong kuwi.’ 32  Kowé kudu tenanan nindakké kabèh kuwi, kaya sing dipréntahké Yéhuwah Gusti Allahmu marang kowé.+ Aja nganti ora manut.+ 33  Kowé kudu bener-bener manut karo kabèh sing dipréntahké Yéhuwah Gusti Allahmu marang kowé+ bèn uripmu makmur lan umurmu dawa ing tanah sing bakal mbok rebut.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”keturunané sing ketelu lan keturunané sing kepapat”.
Utawa ”nduduhké katresnan sing langgeng”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”gerbangmu”.
Utawa ”para sesepuh”.
Lit.: ”Gusti Allah sing urip”.