Pangandharing Torèt 32:1-52

  • Lagu saka Musa (1-47)

    • Yéhuwah kuwi Gunung Watu (4)

    • Israèl lali karo Gunung Watuné (18)

    • ”Aku sing nduwé hak kanggo mbales” (35)

    • ”Wong-wong saka kabèh bangsa kudu ngrasa seneng bareng umaté” (43)

  • Musa bakal mati ing Gunung Nébo (48-52)

32  ”Kabèh sing ana ing langit, rungokna, aku arep ngomong,Kabèh sing ana ing bumi, rungokna omonganku.   Apa sing tak wulangké bakal mudhun kaya udan. Omonganku bakal nètès kaya embun,Kaya grimis sing ngenani suket,Lan kaya udan deres sing ngenani tanduran.   Aku bakal ngumumké jenengé Yéhuwah.+ Critakna kemuliaané Gusti Allah.+   Dhèwèké kuwi Gunung Watuné awaké dhéwé lan sing ditindakké sampurna,+Kabèh sing ditindakké adil.+ Gusti Allah sing setya,+ sing mesthi adil.+ Dhèwèké bener lan adil.+   Wong-wong kuwi dhéwé sing tumindak jahat.+ Wong-wong kuwi dudu anak-anaké Gusti Allah, kuwi salahé dhéwé.+ Wong-wong kuwi wong-wong* sing ora jujur lan seneng ngapusi.+   Wong bodho lan ora wicaksana,+Apa ya iki balesanmu marang Yéhuwah?+ Dhèwèké sing nggawé kowé ana,+Sing nyiptakké kowé lan nggawé kowé dadi bangsa.   Kowé kudu éling jaman mbiyèn. Pikirna apa sing kelakon ing taun-taun sing wis liwat. Takona karo bapakmu, lan dhèwèké bakal crita.+ Takona karo wong-wong sing wis tuwa, lan wong-wong kuwi bakal ngandhani kowé.   Wektu Sing Mahaluhur mènèhi warisan marang bangsa-bangsa,+Wektu Dhèwèké nggawé keturunané Adam mencar-mencar,+Dhèwèké nentokké batasé bangsa-bangsa+Sesuai karo jumlahé keturunané Israèl.+   Umaté Yéhuwah kuwi duwèké;+Yakub kuwi duwèké.*+ 10  Gusti Allah nemokké dhèwèké ing padhang belantara,+Ing padhang gurun sing gersang, sing ana swarané kéwan buas.+ Gusti Allah nglindhungi dhèwèké, ngurusi dhèwèké,+Lan njaga dhèwèké kaya njaga mripaté.+ 11  Kaya elang sing ngobah-obahké sarangé,Mabur ing cedhaké anak-anaké,Ngegarké sayapé, nggawa anak-anaké,Nggawa anak-anaké ing sayapé,+ 12  Yéhuwah dhéwé sing nuntun dhèwèké.*+Gusti Allah ora bareng karo allah-allah liyané.+ 13  Gusti Allah nggawé dhèwèké nguwasani gunung-gunung ing bumi,+Bèn dhèwèké mangan hasil ladhang.+ Gusti Allah mènèhi dhèwèké madu saka tebingLan minyak saka gunung watu sing atos, 14  Mentéga saka susu sapi, susu domba,Karo domba sing paling apik,*Lan domba lanang saka Basyan, kambing lanang,Karo gandum sing paling apik;*+Lan kowé ngombé anggur saka anggur sing diperes.* 15  Sakwisé Yésyurun* dadi lemu, dhèwèké nendhang lan mbrontak. (Kowé dadi lemu, gendhut, lan gembrot.)+ Terus dhèwèké ninggalké Gusti Allah, sing wis nyiptakké dhèwèké,+Lan ngrèmèhké Gunung Watu sing isa nylametké dhèwèké. 16  Wong-wong kuwi nggawé Dhèwèké nesu banget merga allah-allah liya.+ Wong-wong kuwi nglarani atiné nganggo apa waé sing njijiki kanggoné Gusti Allah.+ 17  Wong-wong kuwi mènèhké korban kanggo roh-roh jahat, dudu kanggo Gusti Allah,+Kanggo allah-allah sing ora mbok kenal,Allah-allah anyar sing lagi waé ana,Sing ora dikenal nènèk moyangmu. 18  Kowé lali karo Gunung Watu+ sing dadi bapakmu,Lan kowé ora éling karo Gusti Allah sing mènèhi kowé urip.*+ 19  Wektu Yéhuwah ngerti soal kuwi, Dhèwèké nolak wong-wong kuwi+Merga anak-anaké lanang lan wédok nglarani atiné. 20  Mula Dhèwèké kandha, ’Aku ora bakal mbantu wong-wong kuwi.*+ Aku bakal ndelok piyé akhiré wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi wong-wong* sing ora bener,+Anak-anak sing ora setya.+ 21  Aku nesu banget* merga wong-wong kuwi nyembah allah-allah palsu.+ Aku lara ati merga wong-wong kuwi nyembah patung brahala sing ora ana gunané.+ Aku bakal nggawé wong-wong kuwi cemburu liwat wong-wong sing ora ana gunané.+ Aku bakal nglarani atiné wong-wong kuwi liwat bangsa sing bodho.+ 22  Nesu-Ku kaya geni sing murub+Nganti ngobong Kuburan* sing jero,+Lan kuwi bakal ngobong bumi lan sing dihasilkéLan bakal ngobong dhasaré gunung-gunung nganti entèk. 23  Aku bakal nggawé wong-wong kuwi saya susah. Wong-wong kuwi bakal Tak panah nganggo panah-Ku. 24  Wong-wong kuwi bakal kentèkan tenaga merga ngelih,*+Bakal lara panas lan bakal disingkirké tenan.+ Aku bakal ngongkon kéwan buas+Lan ula* beracun sing urip ing lemah bèn nyokot wong-wong kuwi. 25  Ing njaba omah, wong-wong kuwi bakal sedhih merga pedhang.+ Ing njero omah, wong-wong kuwi bakal wedi.+ Kuwi dialami wong lanang enom lan prawan,Bayi lan wong sing wis tuwa.+ 26  Sakjané Aku isa waé ngomong, ”Aku bakal nggawé wong-wong kuwi mencar-mencar. Aku bakal nggawé wong-wong padha lali karo wong-wong kuwi,” 27  Ning Aku kuwatir karo apa sing bakal diomongké mungsuh,+Merga mungsuh isa waé salah paham.+ Wong-wong kuwi isa waé ngomong, ”Awaké dhéwé menang merga kekuwatané awaké dhéwé,+Dudu Yéhuwah sing nindakké kabèh iki.” 28  Israèl kuwi bangsa sing ora nduwé akal*Lan ora nduwé pemahaman.+ 29  Nèk wong-wong kuwi wicaksana,+ mesthi mikirké kabèh iki.+ Wong-wong kuwi bakal mikirké akibaté.+ 30  Apa isa wong siji ngoyak* wong 1.000,Lan wong loro nggawé wong 10.000 mlayu?+ Kuwi isa waé kelakon nèk Gunung Watuné wong-wong kuwi ninggalké wong-wong kuwi+Lan nèk Yéhuwah nyerahké wong-wong kuwi marang mungsuhé. 31  (Gunung watuné wong-wong kuwi ora kaya Gunung Watuné awaké dhéwé,+Mungsuhé awaké dhéwé ya ngakoni kuwi.)+ 32  Wong-wong kuwi kaya wit anggur saka Sodom,Saka kebon anggur ing Gomora.+ Buah angguré wong-wong kuwi beracunLan pait.+ 33  Angguré wong-wong kuwi kaya racuné ula,Racuné ula kobra sing isa matèni wong. 34  Kabèh kelakuané wong-wong kuwi Tak simpen,Lan Tak kunci ing gudhang-Ku.+ 35  Aku sing nduwé hak kanggo mbales lan ngukum+Ing wektu sing ditentokké, yaiku wektu sikilé wong-wong kuwi keplèsèt.+ Dinané wong-wong kuwi kena bencana wis cedhak,Lan apa sing bakal dialami wong-wong kuwi bakal ndang teka.’ 36  Yéhuwah bakal ngadili umaté,+Lan Dhèwèké bakal mesakké karo abdiné+Wektu Dhèwèké ndelok wong-wong kuwi kentèkan tenaga,Sing isih ana mung wong sing wis ora isa ngapa-ngapa manèh lan ora nduwé tenaga. 37  Terus Dhèwèké bakal kandha, ’Lha endi allahé wong-wong kuwi,+Gunung watu sing dipercaya wong-wong kuwi, 38  Sing biasa mangan gajih saka persembahané wong-wong kuwi,*Lan ngombé anggur saka persembahan minumané wong-wong kuwi?+ Bèn waé allah-allah kuwi sing nulungi kowé. Bèn waé allah-allah kuwi sing nglindhungi kowé. 39  Saiki kowé ngerti nèk Aku iki Gusti Allah,+Ora ana allah liya sakliyané Aku.+ Aku matèni, lan Aku nguripké.+ Aku nggawé luka,+ lan Aku sing bakal nambani,+Ora ana sing isa mbébaské sapa waé saka tangan-Ku.+ 40  Aku nggawé sumpah iki,*”Demi Aku sing urip saklawasé.”+ 41  Nèk Aku ngasah pedhang-Ku sing mengkilapLan Aku siap-siap ngadili,+Mungsuh-mungsuh-Ku bakal Tak bales+Lan wong-wong sing sengit karo Aku bakal Tak hukum. 42  Panah-Ku bakal mabuk merga getih,Getihé wong-wong sing dipatèni lan didadèkké tawanan. Pedhang-Ku bakal mangan daging,Daging saka sirahé para pemimpiné mungsuh.’ 43  Wong-wong saka kabèh bangsa kudu ngrasa seneng bareng umaté,+Merga Dhèwèké bakal mbales getihé para abdiné,+Mungsuh-mungsuhé bakal dibales,+Lan tanahé umaté bakal digawé suci.”* 44  Musa lan Hosyéa*+ anaké Nun ngucapké kabèh lirik lagu iki ing ngarepé bangsa kuwi.+ 45  Sakwisé Musa rampung ngomongké kabèh kuwi marang kabèh wong Israèl, 46  dhèwèké kandha, ”Pikirna tenanan kabèh sing tak omongké marang kowé dina iki,+ bèn kowé isa ngandhani anak-anakmu supaya nindakké kabèh Hukum iki.+ 47  Sing tak omongké iki penting banget merga isa nggawé kowé tetep urip.+ Nèk kowé manut karo omongan iki, umurmu bakal dawa ing tanah sing bakal mbok duwèni sakwisé kowé nyabrang Kali Yordan.” 48  Dina kuwi Yéhuwah ngomong karo Musa, 49  ”Kowé kudu munggah ing pegunungan Abarim,+ yaiku ing Gunung Nébo,+ sing ana ing tanah Moab, sing madhep kutha Yérikho. Kowé kudu ndelok tanah Kanaan sing Tak wènèhké marang wong Israèl bèn dadi duwèké.+ 50  Kowé bakal mati ing gunung sing bakal mbok tekani kuwi. Kowé bakal dikubur kaya nènèk moyangmu,* kaya Harun kakangmu sing mati ing Gunung Hor+ lan dikubur kaya nènèk moyangé, 51  merga kowé karo Harun ora setya marang Aku ing antarané wong Israèl ing Mata Air Mériba+ sing ana ing Kadès, ing padhang belantara Zin, lan merga kowé ora ngajèni Aku ing ngarepé wong Israèl.+ 52  Kowé bakal ndelok tanah kuwi saka kadohan, ning kowé ora bakal mlebu ing tanah sing Tak wènèhké marang wong Israèl.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”generasi”.
Utawa ”Yakub kuwi warisané”.
Maksudé, Yakub.
Lit.: ”gajihé domba lanang”.
Lit.: ”gajihé ginjal saka gandum”.
Lit.: ”saka getih anggur”.
Artiné ”Wong sing Bener”, gelar kanggo ngajèni Israèl.
Utawa ”nggawé kowé lair”.
Lit.: ”Aku bakal ndhelikké wajah-Ku saka wong-wong kuwi”.
Utawa ”generasi”.
Utawa ”cemburu”.
Utawa ”Syéol”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”luwé”.
Utawa ”rèptil”.
Utawa mungkin ”budheg wektu diwènèhi naséhat”.
Utawa ”nguber”.
Utawa ”mangan persembahan sing paling apik”.
Lit.: ”Aku ngangkat tangan-Ku ing langit”.
Utawa ”bakal dirukunké”.
Jeneng asliné Yosua. Hosyéa kuwi singkatan saka Hosyaya, sing artiné ”Dislametké Yah; Yah Wis Nylametké”.
Lit.: ”Kowé bakal dikumpulké karo nènèk moyangmu”.