Pangandharing Torèt 30:1-20

  • Bali marang Yéhuwah (1-10)

  • Préntahé Yéhuwah ora angèl dilakoni (11-14)

  • Milih urip apa mati (15-20)

30  ”Nèk kabèh omongan iki mbok alami, yaiku berkah lan kutuk sing tak omongké marang kowé,+ lan kowé éling+ karo kabèh kuwi wektu Yéhuwah Gusti Allahmu nggawé kowé mencar-mencar ing antarané bangsa-bangsa,+  terus kowé lan anak-anakmu bali marang Yéhuwah Gusti Allahmu+ lan manut karo omongané Gusti Allah sing wis tak omongké marang kowé dina iki saktulusé atimu lan sepenuh jiwamu,*+  Yéhuwah Gusti Allahmu bakal nggawa kowé mulih saka panggonan wektu kowé dadi tawanan.+ Gusti Allah ya bakal mesakké+ karo kowé lan ngumpulké kowé saka panggonan-panggonan kowé dipencarké karo Yéhuwah Gusti Allahmu.+  Senajan kowé dipencarké tekan pucuké bumi, Yéhuwah Gusti Allahmu mesthi bakal ngumpulké kowé lan nggawa kowé bali.+  Yéhuwah Gusti Allahmu bakal nggawa kowé menyang tanah sing direbut nènèk moyangmu, lan tanah kuwi bakal dadi duwèkmu. Gusti Allah bakal nggawé kowé makmur lan nggawé keturunanmu dadi luwih akèh timbang nènèk moyangmu.+  Yéhuwah Gusti Allahmu bakal ngresiki* atimu lan atiné keturunanmu+ bèn kowé nresnani Yéhuwah Gusti Allahmu saktulusé atimu lan sepenuh jiwamu,* supaya kowé tetep urip.+  Yéhuwah Gusti Allahmu bakal nggawé kabèh kutukan kuwi dialami mungsuhmu, sing sengit lan nganiaya kowé.+  ”Terus, kowé bakal ngrungokké omongané Yéhuwah manèh lan nindakké kabèh préntahé Gusti Allah sing tak omongké marang kowé dina iki.  Yéhuwah Gusti Allahmu bakal mberkahi kerja kerasmu.+ Dhèwèké bakal mènèhi kowé akèh keturunan, ternak, lan hasil panèn. Yéhuwah bakal ngrasa seneng nèk isa nggawé kowé makmur, kaya Dhèwèké ya ngrasa seneng wektu nggawé nènèk moyangmu makmur.+ 10  Terus, kowé bakal ngrungokké omongané Yéhuwah Gusti Allahmu lan nindakké kabèh préntah lan peraturané sing ana ing buku Hukum iki. Kowé ya bakal bali marang Yéhuwah Gusti Allahmu saktulusé atimu lan sepenuh jiwamu.*+ 11  ”Préntah sing tak omongké marang kowé dina iki ora angèl dipahami lan ora angèl dilakoni.*+ 12  Préntah kuwi ora ana ing langit nganti kowé kudu takon, ’Sapa sing bakal munggah ing langit lan njupuk préntah kuwi bèn awaké dhéwé isa ngrungokké lan manut karo préntah kuwi?’+ 13  Préntah kuwi ya ora ana ing sabrang laut nganti kowé kudu takon, ’Sapa sing bakal njupuk préntah kuwi ing sabrang laut bèn awaké dhéwé isa ngrungokké lan manut karo préntah kuwi?’ 14  Préntah* kuwi cedhak karo kowé. Kuwi ana ing lambé lan atimu+ bèn kuwi isa mbok tindakké.+ 15  ”Dina iki, ana rong pilihan sing tak wènèhké marang kowé, yaiku urip lan berkah, utawa kematian lan kutukan.+ 16  Nèk kowé ngrungokké préntahé Yéhuwah Gusti Allahmu sing tak omongké marang kowé dina iki, nresnani Yéhuwah Gusti Allahmu,+ nindakké kabèh sing dikarepké,* lan manut karo kabèh préntahé, peraturané, lan hukumé, kowé bakal tetep urip+ lan nduwé akèh keturunan. Yéhuwah Gusti Allahmu bakal mberkahi kowé ing tanah sing bakal mbok enggoni.+ 17  ”Nèk kowé ora ngrungokké lan ora manut+ karo Gusti Allah,* terus kepéngin sujud lan nyembah allah-allah liya,+ 18  kowé mesthi bakal disingkirké.+ Umurmu ora bakal dawa ing tanah sing bakal mbok enggoni sakwisé kowé nyabrang Kali Yordan. 19  Dina iki, aku wis mènèhi kowé pilihan, urip apa mati, berkah apa kutukan.+ Langit lan bumi bakal dadi seksiné. Kowé lan keturunanmu+ kudu milih urip bèn isa tetep urip.+ 20  Mula, kowé kudu tresna karo Yéhuwah Gusti Allahmu,+ ngrungokké omongané, lan setya marang Dhèwèké.+ Dhèwèké sing mènèhi urip, lan Dhèwèké sing isa nggawé kowé manggon suwé ing tanah sing diwènèhké Yéhuwah, kaya janjiné marang nènèk moyangmu, yaiku Abraham, Ishak, lan Yakub.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”nyunat”.
Lit.: ”lan ora adoh”.
Lit.: ”Omongan”.
Lit.: ”mlaku ing kabèh dalané”.
Lit.: ”lan atimu nyimpang”.