Pangandharing Torèt 18:1-22

  • Warisané para imam lan wong Lèwi (1-8)

  • Ora éntuk nindakké ilmu gaib (9-14)

  • Nabi kaya Musa (15-19)

  • Carané nitèni nabi sing palsu (20-22)

18  ”Para imam Lèwi lan kabèh suku Lèwi ora bakal éntuk warisan kaya wong Israèl liyané.+ Wong-wong kuwi bakal mangan persembahan kanggo Yéhuwah sing diobong nganggo geni. Kuwi sing dadi bagéané wong-wong kuwi.  Dadi, wong-wong kuwi ora bakal éntuk warisan kaya sedulur-seduluré. Yéhuwah sing bakal nyukupi kebutuhané,* kaya sing wis diomongké Gusti Allah marang wong-wong kuwi.  ”Saka persembahané wong Israèl, iki sing bakal dadi haké para imam: Wong sing mènèhi korban, embuh kuwi sapi utawa domba, kudu mènèhké pupu ngarep, rahang, lan wetengé kéwan kuwi kanggo imam.  Hasil panèn pertama saka biji-bijianmu, anggur anyarmu, minyakmu, lan wulu dombamu sing dicukur kudu mbok wènèhké marang imam.+  Yéhuwah Gusti Allahmu wis milih wong Lèwi saka antarané suku-sukumu bèn wong-wong kuwi lan anak-anaké lanang isa nindakké tugas kanggo jenengé Yéhuwah.+  ”Tapi, nèk ana wong Lèwi sing pindhah saka panggonané sing ana ing salah siji kutha Israèl+ lan dhèwèké péngin manggon ing panggonan sing dipilih Yéhuwah,*+  dhèwèké éntuk nindakké tugas ing panggonan kuwi kanggo jenengé Yéhuwah Gusti Allahé padha kaya kabèh seduluré, yaiku wong Lèwi, sing nindakké tugas ing kana, ing ngarepé Yéhuwah.+  Sakliyané éntuk hasil saka ngedol hartané nènèk moyangé, dhèwèké bakal nampa bagéan panganan sing padha karo wong Lèwi liyané.+  ”Wektu kowé wis mlebu ing tanah sing diwènèhké Yéhuwah Gusti Allahmu marang kowé, aja nganti kowé coba-coba niru tumindaké bangsa-bangsa kuwi merga Gusti Allah jijik karo tumindak sing kaya ngono.+ 10  Ing antaramu aja nganti ana wong sing ngobong anaké lanang utawa wédok,+ wong sing ngramal,+ dhukun, wong sing nggunakké ilmu gaib+ kanggo nggolèk tandha,+ ahli ilmu gaib,+ 11  wong sing nggunakké guna-guna marang wong liya, wong sing takon karo dhukun sing ngundang* arwah+ utawa wong sing isa ndelok masa depan,+ lan wong sing takon karo wong mati.+ 12  Yéhuwah jijik karo sapa waé sing nindakké kuwi. Bangsa-bangsa kuwi diusir saka ngarepmu merga nindakké sing disengiti Yéhuwah Gusti Allahmu. 13  Kowé kudu bener-bener resik ing ngarepé Yéhuwah Gusti Allahmu.+ 14  ”Bangsa-bangsa sing bakal mbok rebut biasané manut karo ahli ilmu gaib+ lan tukang ngramal.+ Ning, Yéhuwah Gusti Allahmu nglarang kowé tumindak kaya ngono. 15  Yéhuwah Gusti Allahmu bakal milih nabi sing kaya aku saka antaramu. Kowé kudu manut karo dhèwèké.+ 16  Kuwi jawaban saka apa sing mbok jaluk marang Yéhuwah Gusti Allahmu wektu kowé ngumpul+ ing Horèb lan kandha, ’Aja nganti aku krungu swarané Yéhuwah Gusti Allahku lan ndelok manèh geniné sing gedhé bèn aku ora mati.’+ 17  Terus Yéhuwah kandha karo aku, ’Saran saka wong-wong kuwi apik. 18  Aku bakal milih nabi sing kaya kowé+ saka antarané wong-wong kuwi. Aku bakal ngandhani dhèwèké apa sing kudu diomongké,+ lan dhèwèké bakal nyampèkké kabèh sing Tak préntahké marang wong-wong kuwi.+ 19  Wong sing ora manut karo omongan-Ku, sing Tak sampèkké liwat nabi kuwi, kudu tanggung jawab karo Aku.+ 20  ”’Nèk ana nabi sing lancang ngaku-ngaku dadi wakil-Ku lan nyampèkké omongan-Ku, padahal sakjané Aku ora tau ngongkon ngomong ngono, utawa dhèwèké ngomong dadi wakilé allah-allah liya, nabi kuwi kudu dipatèni.+ 21  Ning, mungkin kowé mbatin, ”Apa buktiné nèk kuwi dudu omongané Yéhuwah?” 22  Nèk nabi kuwi ngaku-ngaku dadi wakilé Yéhuwah ning sing disampèkké mau ora kelakon tenan, berarti kuwi dudu omongané Yéhuwah. Nabi kuwi wis lancang. Aja wedi karo dhèwèké.’

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Yéhuwah sing dadi warisané”.
Yaiku panggonan sing dipilih Yéhuwah dadi pusat kanggo ngibadah.
Utawa ”nyeluk”.