Pangandharing Torèt 16:1-22

  • Paskah; Perayaan Roti Tanpa Ragi (1-8)

  • Perayaan Sakwisé Pitung Minggu (9-12)

  • Perayaan Pondok (13-17)

  • Milih para hakim (18-20)

  • Sing ora éntuk disembah (21, 22)

16  ”Kowé kudu éling nèk sasi Abib* kuwi penting banget. Kowé kudu ngrayakké Paskah kanggo Yéhuwah Gusti Allahmu,+ merga ing sasi Abib, bengi-bengi Yéhuwah Gusti Allahmu nggawa kowé metu saka Mesir.+  Kowé kudu mènèhké korban Paskah marang Yéhuwah Gusti Allahmu,+ yaiku kambing, domba, lan sapi,+ ing panggonan sing dipilih Yéhuwah kanggo mulyakké jenengé.+  Kowé kudu mangan kéwan kuwi karo roti tanpa ragi.+ Pitung dina suwéné kowé ora éntuk mangan apa waé sing ana raginé. Kowé mung éntuk mangan roti tanpa ragi kaya pas kowé mangan roti tanpa ragi wektu kowé kesusu metu saka Mesir.+ Kuwi kudu mbok tindakké bèn kowé éling karo kesusahan sing mbok alami. Kowé ya bakal terus éling wektu kowé dibébaské saka Mesir.+  Saksuwéné pitung dina,+ ora éntuk ana ragi* ing kabèh wilayahmu. Daging kéwan sing bakal mbok korbanké pas bengi ing dina pertama ora éntuk turah nganti sésuk ésuké.+  Kowé ora éntuk mènèhké korban Paskah ing kutha-kutha sing diwènèhké Yéhuwah Gusti Allahmu marang kowé.  Ning, korban kuwi kudu mbok wènèhké ing panggonan sing dipilih Yéhuwah Gusti Allahmu kanggo mulyakké jenengé. Korban Paskah kudu mbok wènèhké pas bengi sakwisé matahari terbenam,+ ing tanggal sing padha wektu kowé metu saka Mesir.  Korban kuwi kudu mbok masak lan mbok pangan+ ing panggonan sing bakal dipilih Yéhuwah Gusti Allahmu.+ Ésuké, kowé éntuk bali ing kémahmu.  Enem dina kowé kudu mangan roti tanpa ragi. Ing dina kepitu, kowé kudu ngumpul bareng kanggo ngluhurké Yéhuwah Gusti Allahmu. Kowé ora éntuk nyambut gawé.+  ”Kowé kudu ngétung pitung minggu, sing dimulai saka sepisanan kowé ngethok biji-bijian ing ladhang.+ 10  Kowé kudu ngrayakké Perayaan Sakwisé Pitung Minggu kanggo Yéhuwah Gusti Allahmu,+ lan kowé kudu mènèhi persembahan sukaréla, sesuai karo berkah sing diwènèhké Yéhuwah Gusti Allahmu marang kowé.+ 11  Ing ngarepé Yéhuwah Gusti Allahmu, ing panggonan sing dipilih Yéhuwah kanggo mulyakké jenengé,+ kowé kudu ngrasa seneng bareng karo anak-anakmu, budhakmu lanang lan wédok, wong Lèwi sing manggon ing kutha-kuthamu,* wong asing, anak yatim,* lan randha, sing ana ing antaramu. 12  Kowé kudu éling nèk mbiyèn kowé ya dadi budhak ing Mesir.+ Kowé kudu manut lan nindakké kabèh peraturan iki. 13  ”Kowé kudu ngrayakké Perayaan Pondok+ pitung dina suwéné wektu kowé ngumpulké hasil panèn saka panggonan kanggo nggiles biji-bijian* lan saka panggonan kanggo meres minyak lan anggur. 14  Wektu perayaan kuwi, kowé kudu ngrasa seneng+ bareng karo anak-anakmu, budhakmu lanang lan wédok, wong Lèwi, wong asing, anak yatim, lan randha, sing manggon ing kutha-kuthamu. 15  Kuwi kudu mbok rayakké+ kanggo Yéhuwah Gusti Allahmu ing panggonan sing dipilih Yéhuwah, merga Yéhuwah Gusti Allahmu bakal mberkahi kabèh hasil panènmu+ lan kabèh sing mbok tindakké. Kowé bakal ngrasa seneng banget.+ 16  ”Setaun ping telu, kabèh wong lanang kudu ngadhep Yéhuwah Gusti Allahmu ing panggonan sing dipilih, yaiku pas Perayaan Roti Tanpa Ragi,+ Perayaan Minggu-Minggu,+ lan Perayaan Pondok.+ Kabèh wong sing teka kudu nggawa persembahan kanggo Yéhuwah. 17  Saben wong kudu mènèhi persembahan sing sesuai karo berkah sing diwènèhké Yéhuwah marang kowé.+ 18  ”Kowé kudu milih hakim+ lan pemimpin saka saben suku ing kabèh kutha* sing diwènèhké Yéhuwah Gusti Allahmu marang kowé. Wong-wong kuwi kudu adil wektu ngadili. 19  Aja nganti kowé ora adil,+ pilih kasih,+ utawa nampa suap, merga suap isa nggawé wong sing wicaksana+ dadi ora perduli karo apa sing bener lan nggawé wong sing bener ngubah keputusané. 20  Kowé kudu ngupaya bèn tetep adil,+ supaya kowé tetep urip lan isa ngrebut tanah sing diwènèhké Yéhuwah Gusti Allahmu marang kowé. 21  ”Aja nandur wit sing didadèkké cagak suci*+ ing cedhaké mézbah sing mbok gawé kanggo Yéhuwah Gusti Allahmu. 22  ”Kowé ya aja nggawé tugu suci*+ merga kuwi disengiti Yéhuwah Gusti Allahmu.

Katrangan Tambahan

Deloken Lamp. B15.
Utawa ”adonan sing ana raginé”.
Lit.: ”gerbang-gerbangmu”.
Utawa ”yatim piatu”.
Lit.: ”ing njero kabèh gerbangmu”.