2 Babad 6:1-42

  • Omongané Salomo marang wong Israèl (1-11)

  • Dongané Salomo wektu peresmian bait (12-42)

6  Mula Salomo kandha, ”Yéhuwah kandha nèk bakal manggon ing petengan.+  Saiki, aku wis mbangun omah sing mulya kanggo Njenengan, panggonané Njenengan kanggo saklawasé.”+  Terus, Raja mbalik madhep jemaat Israèl lan mulai mberkahi kabèh jemaat Israèl sing ngadeg ing kono.+  Raja kandha, ”Muga-muga Yéhuwah Gusti Allahé Israèl dipuji, merga Dhèwèké janji marang Daud bapakku, lan Dhèwèké wis nepati janji kuwi, yaiku,  ’Kèt Aku nggawa umat-Ku metu saka Mesir, Aku durung milih salah siji kutha saka kabèh dhaérahé suku-suku ing Israèl sing bakal dadi panggonan kanggo mbangun omah kanggo jeneng-Ku.+ Aku ya durung milih salah siji pemimpin kanggo umat-Ku Israèl.  Ning, Aku wis milih Yérusalèm+ kanggo ngluhurké jeneng-Ku. Aku ya wis milih Daud kanggo mimpin umat-Ku Israèl.’+  Daud bapakku péngin banget mbangun omah kanggo jenengé Yéhuwah Gusti Allahé Israèl.+  Ning Yéhuwah kandha marang Daud bapakku, ’Kowé péngin banget mbangun omah kanggo jeneng-Ku, lan kepénginanmu kuwi apik.  Senajan ngono, dudu kowé sing bakal mbangun omah kuwi. Sing bakal mbangun omah kanggo jeneng-Ku+ yaiku anakmu sing bakal lair.* 10  Yéhuwah wis nepati janjiné kuwi,+ merga aku wis lungguh ing takhta Israèl+ nggantèni Daud bapakku, kaya janjiné Yéhuwah. Aku ya wis mbangun omah kanggo jenengé Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, 11  lan ing kono aku wis ndèlèhké Pethi sing isiné perjanjian+ sing wis digawé Yéhuwah karo Israèl.” 12  Dhèwèké ngadeg ing ngarep mézbahé Yéhuwah, ing ngarepé jemaat Israèl, lan dhèwèké ngangkat tangané.+ 13  (Salomo wis nggawé panggung saka tembaga ing tengah-tengahé halaman kuwi.+ Dawané limang hasta,* ambané limang hasta, lan dhuwuré telung hasta. Dhèwèké ngadeg ing kono.) Terus, Salomo sujud ing ngarepé jemaat Israèl, lan dhèwèké ngangkat tangané ing langit.+ 14  Salomo kandha, ”Oh Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, ora ana Gusti Allah sing kaya Njenengan, ing langit utawa ing bumi. Njenengan nepati perjanjiané Njenengan lan nduduhké katresnan sing langgeng* marang para abdi-Mu sing nglayani Njenengan saktulusé ati.+ 15  Njenengan wis nepati janjiné Njenengan marang abdi-Mu, yaiku Daud bapakku.+ Njenengan dhéwé sing nggawé janji kuwi, lan dina iki Njenengan nepati janji kuwi.+ 16  Oh Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, tulung tepati janji-Mu marang abdi-Mu, yaiku Daud bapakku, wektu Njenengan kandha, ’Keturunanmu bakal terus lungguh ing takhtané Israèl ing ngarep-Ku nèk anak-anakmu kelakuané apik lan manut hukum-Ku,+ kaya sing wis mbok lakoni.’+ 17  Oh Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, muga-muga janji-Mu marang abdi-Mu Daud kelakon tenan. 18  ”Apa Gusti Allah tenanan manggon ing bumi bareng karo manungsa?+ Langit, malah langit sing jembar banget waé ora cukup kanggo Njenengan,+ apa manèh omah sing tak bangun iki.+ 19  Oh Yéhuwah Gusti Allahku, gatèkna donga lan apa sing dijaluk abdi-Mu. Rungokna abdi-Mu wektu abdi-Mu njaluk tulung lan ndonga ing ngarep-Mu. 20  Muga-muga awan lan bengi mripaté Njenengan nggatèkké omah iki, panggonan sing Njenengan tau kandha nèk jeneng-Mu bakal ana ing kana,+ kanggo ngrungokké dongané abdi-Mu sing ndonga madhep panggonan iki. 21  Rungokna apa sing dijaluk abdi-Mu lan umat-Mu Israèl wektu wong-wong kuwi ndonga karo madhep panggonan iki.+ Muga-muga Njenengan ngrungokké saka panggonan-Mu ing swarga.+ Muga-muga Njenengan ngrungokké lan ngapura abdi-Mu.+ 22  ”Nèk ana wong sing ditudhuh tumindak salah marang wong liya lan dikongkon sumpah,* terus wong kuwi mara ing mézbah-Mu ing omah iki+ sakwisé nggawé sumpah, 23  muga-muga Njenengan ngrungokké saka swarga, tumindak, lan ngadili para abdi-Mu. Muga-muga Njenengan mbales lan ngukum wong sing jahat nurut tumindaké.+ Muga-muga wong sing bener Njenengan anggep ora salah,* lan Njenengan mènèhi upah sesuai karo tumindaké.+ 24  ”Nèk umat-Mu Israèl dikalahké mungsuh merga bola-bali nggawé dosa marang Njenengan,+ terus wong-wong kuwi bali, ngluhurké jeneng-Mu,+ lan ndonga+ ing omah iki njaluk bèn dimesakké,+ 25  muga-muga Njenengan ngrungokké saka swarga,+ ngapura dosané umat-Mu Israèl, lan nggawa wong-wong kuwi bali menyang tanah sing wis Njenengan wènèhké marang wong-wong kuwi lan nènèk moyangé.+ 26  ”Wektu langit ketutup lan ora ana udan+ merga wong-wong kuwi bola-bali nggawé dosa marang Njenengan,+ terus wong-wong kuwi ndonga karo madhep panggonan iki, ngluhurké jeneng-Mu, lan mbalik saka dosa-dosané merga Njenengan ngrendhahké wong-wong kuwi,*+ 27  muga-muga Njenengan ngrungokké saka swarga lan ngapura dosané para abdi-Mu, yaiku umat-Mu Israèl. Wulangen wong-wong kuwi soal cara urip sing apik sing kudu dilakoni,+ lan wènèhana udan+ ing tanah-Mu sing wis Njenengan wènèhké dadi warisan marang umat-Mu. 28  ”Nèk ing tanah iki ana kelaparan,+ wabah penyakit,+ angin panas sing ngrusak tanduran, hama jamur,+ walang sing akèh banget lan rakus,+ utawa nèk mungsuh-mungsuh ngepung salah siji kutha ing tanah iki,+ utawa nèk ana bencana utawa penyakit apa waé,+ 29  terus salah siji wong utawa kabèh umat-Mu Israèl ngangkat tangané madhep ing omah iki,+ kanggo ndonga+ utawa njaluk apa waé+ (merga saben wong ngerti kesusahan lan kesengsaraané dhéwé-dhéwé),+ 30  muga-muga Njenengan ngrungokké saka panggonan-Mu ing swarga,+ ngapura wong-wong kuwi,+ lan mènèhi upah marang saben wong sesuai karo tumindaké, merga Njenengan ngerti isi atiné wong kuwi (mung Njenengan sing bener-bener ngerti isi atiné manungsa),+ 31  supaya wong-wong kuwi wedi marang* Njenengan lan manut marang Njenengan saksuwéné wong-wong kuwi urip ing tanah sing Njenengan wènèhké marang nènèk moyangé. 32  ”Nèk wong asing sing dudu bagéan saka umat-Mu Israèl teka saka panggonan sing adoh merga jeneng-Mu sing luhur,*+ kuwasa-Mu sing gedhé lan kekuwatan-Mu, terus wong kuwi teka lan ndonga karo madhep omah iki,+ 33  muga-muga Njenengan ngrungokké saka panggonan-Mu ing swarga lan nindakké kabèh sing dijaluk wong asing kuwi, supaya kabèh bangsa ing bumi ngerti jeneng-Mu+ lan wedi marang Njenengan, kaya umat-Mu Israèl, lan supaya wong-wong kuwi ngerti nèk jeneng-Mu ana ing omah sing wis tak bangun iki. 34  ”Nèk Njenengan ngutus+ umat-Mu kanggo perang nglawan mungsuhé ing endi waé, terus wong-wong kuwi ndonga+ marang Njenengan karo madhep kutha sing Njenengan pilih iki lan madhep omah sing wis tak bangun kanggo jeneng-Mu,+ 35  rungokna saka swarga donga lan apa sing dijaluk wong-wong kuwi, lan wènèhana wong-wong kuwi keadilan.+ 36  ”Nèk wong-wong kuwi nggawé dosa marang Njenengan (merga ora ana wong sing ora dosa),+ lan Njenengan nesu marang wong-wong kuwi lan meneng waé wektu wong-wong kuwi ditangkep mungsuhé lan ditawan ing salah siji negara, embuh kuwi adoh utawa cedhak,+ 37  lan wektu ditawan ing negara kuwi, wong-wong kuwi sadhar, terus bali marang Njenengan lan njaluk bèn dimesakké, lan kandha, ’Aku wis dosa lan tumindak salah. Aku wis tumindak jahat,’+ 38  terus wong-wong kuwi bali marang Njenengan saktulusé atiné+ lan sepenuh jiwané* ing negara panggonané+ wong-wong kuwi ditawan, terus wong-wong kuwi ndonga marang Njenengan karo madhep ing arah tanah sing Njenengan wènèhké marang nènèk moyangé, madhep ing arah kutha sing Njenengan pilih,+ lan madhep ing arah omah sing tak bangun kanggo jeneng-Mu, 39  rungokna donga lan sing dijaluk wong-wong kuwi saka panggonan-Mu ing swarga, wènèhana wong-wong kuwi keadilan,+ lan apuranen umat-Mu sing wis dosa marang Njenengan. 40  ”Oh Gusti Allahku, muga-muga Njenengan nggatèkké lan ngrungokké donga sing disampèkké ing panggonan iki.+ 41  Saiki oh Gusti Allah Yéhuwah, muga-muga Njenengan lan Pethi sing nglambangké kuwasané Njenengan manggon ing panggonan kanggo Njenengan iki.+ Oh Gusti Allah Yéhuwah, muga-muga para imam-Mu nduduhké nèk Njenengan isa nylametké wong-wong.* Muga-muga para abdi-Mu sing setya padha seneng merga berkah saka Njenengan.+ 42  Oh Yéhuwah, aja nolak wong sing Njenengan lantik.+ Muga-muga Njenengan éling katresnan-Mu sing langgeng* marang Daud abdi-Mu.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”anakmu sing metu saka pinggangmu”.
1 hasta = 44,5 cm. Deloken Lamp. B14.
Maksudé, sumpah sing isa nggawé wong dihukum nèk kebukti salah utawa ora isa nepati sumpahé.
Lit.: ”bener”.
Utawa ”ngejarké wong-wong kuwi sengsara”.
Lit.: ”réputasi-Mu sing apik”.
Lit.: ”para imam-Mu nganggo klambi keslametan”.