2 Babad 30:1-27

  • Hizkia ngrayakké Paskah (1-27)

30  Hizkia ngirim pesen marang kabèh wong Israèl+ lan Yéhuda, malah dhèwèké ya nulis surat marang Éfraim lan Manasyé+ supaya padha teka ing omahé Yéhuwah ing Yérusalèm lan ngrayakké Paskah kanggo Yéhuwah Gusti Allahé Israèl.+  Ning, Raja, para pejabat, lan kabèh jemaat ing Yérusalèm mutuské kanggo ngrayakké Paskah ing sasi keloro.+  Wong-wong kuwi ora isa ngrayakké Paskah ing sasi pertama,+ merga imam sing wis nyucèkké awaké jumlahé durung cukup+ lan rakyat ya durung padha ngumpul ing Yérusalèm.  Pengaturan iki apik nurut pandhangané Raja lan kabèh jemaat.  Wong-wong kuwi mutuské kanggo ngumumké ing kabèh dhaérah Israèl, saka Béèr-syéba nganti Dan,+ nèk kabèh rakyat kudu teka lan ngrayakké Paskah kanggo Yéhuwah Gusti Allahé Israèl ing Yérusalèm. Wong-wong kuwi durung tau ngrayakké Paskah bareng-bareng sak bangsa kaya sing dipréntahké ing hukum.+  Terus kaya préntahé Raja, para utusan* padha lunga menyang kabèh dhaérah Israèl lan Yéhuda karo nggawa surat saka Raja lan para pejabaté, sing isiné, ”Wong Israèl, padha mertobata marang Yéhuwah Gusti Allahé Abraham, Ishak, lan Israèl, supaya Gusti Allah ya bali marang wong-wong sing isih urip, sing lolos saka tangané raja Asiria.+  Aja kaya nènèk moyangmu lan sedulur-sedulurmu sing ora setya marang Yéhuwah Gusti Allahé nènèk moyangé. Kuwi sebabé Gusti Allah nggawé wong-wong kuwi kena bencana, supaya wong-wong sing ndelok lan krungu kuwi bakal wedi, kaya sing mbok delok dhéwé.+  Aja ndableg kaya nènèk moyangmu.+ Manuta marang Yéhuwah, maraa menyang panggonan suciné,+ yaiku panggonan sing wis Dhèwèké sucèkké kanggo saklawasé, lan ngabdia marang Yéhuwah Gusti Allahmu, supaya Gusti Allah ora nesu manèh karo kowé.+  Nèk kowé mertobat marang Yéhuwah, wong-wong sing nawan sedulur-sedulurmu lan anak-anakmu bakal mesakké karo kowé lan bakal ngéntukké sedulurmu+ lan anakmu bali ing tanah iki,+ merga Yéhuwah Gusti Allahmu kuwi apikan* lan gampang mesakké.+ Dhèwèké ora bakal ninggalké kowé nèk kowé mertobat marang Dhèwèké.”+ 10  Mula, para utusan* mau padha lunga saka kutha menyang kutha ing kabèh dhaérah Éfraim lan Manasyé,+ malah tekan Zébulon, ning wong-wong padha ngguyu lan ngécé para utusan kuwi.+ 11  Senajan ngono, ana wong-wong Asyèr, Manasyé, lan Zébulon sing ngrendhahké dhiri lan mara ing Yérusalèm.+ 12  Gusti Allah sing bener nggawé kabèh penduduk Yéhuda bersatu nindakké préntahé Raja lan para pejabat, kaya sing diomongké Yéhuwah. 13  Akèh wong padha ngumpul ing Yérusalèm kanggo ngrayakké Perayaan Roti Tanpa Ragi+ ing sasi keloro.+ Jemaat kuwi gedhé banget. 14  Wong-wong kuwi nyingkirké mézbah-mézbah kanggo allah-allah palsu lan kabèh mézbah dupa+ sing ana ing Yérusalèm,+ terus kuwi dibuwang ing Lembah Kidron. 15  Terus, wong-wong kuwi mbelèh korban Paskah pas dina ke-14 sasi ke-2. Para imam lan wong Lèwi padha rumangsa isin, mula padha nyucèkké awaké lan nggawa persembahan bakaran menyang omahé Yéhuwah. 16  Wong-wong kuwi padha ngadeg ing panggonan sing wis ditentokké sesuai karo Hukum Musa abdiné Gusti Allah sing bener. Terus, para imam nyipratké getih+ sing ditampa saka wong Lèwi. 17  Ing jemaat kuwi, ana akèh wong sing durung nyucèkké awaké. Wong Lèwi ditugasi mbelèh korban Paskah kanggo wong-wong kuwi bèn wong-wong kuwi suci+ ing ngarepé Yéhuwah. 18  Akèh wong, khususé saka Éfraim, Manasyé,+ Isakhar, lan Zébulon durung nyucèkké awaké, ning tetep padha mangan Paskah. Kuwi ora cocog karo apa sing wis ditulis. Ning Hizkia ndonga kanggo wong-wong kuwi, ”Muga-muga Yéhuwah Gusti Allah sing apikan,+ gelem ngapura 19  saben wong sing wis nyiapké atiné kanggo nglayani Gusti Allah sing bener,+ Yéhuwah Gusti Allahé nènèk moyangé, senajan wong kuwi durung disucèkké manut aturan soal kesucian.”+ 20  Yéhuwah ngrungokké Hizkia lan ngapura umat kuwi. 21  Pitung dina suwéné wong Israèl ing Yérusalèm ngrayakké Perayaan Roti Tanpa Ragi+ karo seneng banget.+ Wong Lèwi lan para imam padha muji Yéhuwah saben dina lan ngunèkké alat musiké banter banget kanggo Yéhuwah.+ 22  Sakliyané kuwi, Hizkia ngomong lan nguwatké kabèh wong Lèwi sing tumindak wicaksana wektu nglayani Yéhuwah. Kabèh wong mangan saksuwéné pitung dina perayaan kuwi.+ Wong-wong ya mènèhké korban kerukunan*+ lan ngucap syukur marang Yéhuwah Gusti Allahé nènèk moyangé. 23  Terus, kabèh jemaat mutuské kanggo ngrayakké kuwi pitung dina manèh, mula wong-wong ngrayakké kuwi pitung dina manèh karo seneng banget.+ 24  Hizkia raja Yéhuda nyumbang sapi lanang 1.000 lan domba 7.000 kanggo jemaat. Para pejabat nyumbang sapi lanang 1.000 lan domba 10.000+ kanggo jemaat. Ana akèh imam sing nyucèkké awaké.+ 25  Kabèh wong Yéhuda, para imam, wong Lèwi, lan wong-wong sing teka saka Israèl,+ termasuk penduduk asing+ sing teka saka Israèl lan sing manggon ing Yéhuda, padha terus seneng-seneng. 26  Ing Yérusalèm, kabèh padha seneng banget, merga kèt jamané Salomo anaké Daud raja Israèl, kaya ngono kuwi durung tau kelakon ing Yérusalèm.+ 27  Akhiré, para imam Lèwi padha ngadeg lan mberkahi umat kuwi.+ Gusti Allah ngrungokké swarané wong-wong kuwi. Dongané wong-wong kuwi tekan ing panggonan suciné, ing swarga.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”pelari”.
Utawa ”murah hati”.
Lit.: ”pelari”.