2 Tésalonika 1:1-12

  • Salam (1, 2)

  • Imané jemaat Tésalonika saya kuwat (3-5)

  • Hukuman kanggo wong-wong sing ora nampa kabar apik (6-10)

  • Donga kanggo jemaat (11, 12)

1  Surat saka Paulus, Silvanus,* lan Timotius,+ kanggo jemaat Tésalonika sing bersatu karo Gusti Allah, Bapaké awaké dhéwé, lan karo Gusti Yésus Kristus:  Muga-muga Gusti Allah, yaiku Bapaké awaké dhéwé, lan Gusti Yésus Kristus apikan banget karo kowé lan nggawé kowé ayem.  Sedulur-sedulur, aku kudu terus ngucap syukur marang Gusti Allah merga kowé. Kuwi merga imanmu saya kuwat lan kowé saya nresnani liyané.+  Mula, aku bangga nyritakké soal kowé+ marang jemaat-jemaaté Gusti Allah, merga kowé tetep sabar lan nduwé iman wektu dianiaya lan ngalami kesusahan.+  Kuwi bukti nèk keputusané Gusti Allah pancèn bener. Kuwi nggawé kowé pantes mlebu ing Kerajaané Gusti Allah. Kuwi sebabé, kowé ngalami kesusahan.+  Merga Gusti Allah kuwi adil, Gusti Allah bakal ngukum wong-wong sing nggawé kowé sengsara.+  Ning, kowé sing sengsara bakal dibébaské bareng karo aku wektu Gusti Yésus+ nduduhké kuwasané saka swarga ing geni sing murub, bareng karo para malaékaté sing kuwat.+  Dhèwèké bakal ngukum wong-wong sing ora kenal Gusti Allah lan sing ora nampa kabar apik soal Yésus Gustiné awaké dhéwé.+  Wong-wong kuwi bakal dihukum lan disingkirké saklawasé,+ mula Gusti ora bakal ndelok wong-wong kuwi manèh lan ora bakal nulungi nganggo kuwasané sing gedhé. 10  Pas Gusti teka, dhèwèké bakal diluhurké wong-wong suci lan diunggulké wong-wong sing nduwé iman. Kowé bakal ana ing antarané wong-wong kuwi merga kowé percaya karo kabèh sing tak omongké marang kowé. 11  Mula, aku terus ndongakké kowé bèn Gusti Allahé awaké dhéwé nganggep kowé pantes dipilih+ lan bèn Gusti Allah nggunakké kuwasané kanggo nindakké apa waé sing apik sing péngin ditindakké. Aku ya ndonga bèn kabèh sing mbok tindakké merga iman isa berhasil. 12  Dadi, jenengé Yésus Gustiné awaké dhéwé isa dimulyakké liwat kowé, lan kowé isa dimulyakké merga bersatu karo dhèwèké. Kuwi kelakon merga Gusti Allahé awaké dhéwé lan Gusti Yésus Kristus apikan banget.

Katrangan Tambahan

Jeneng liyané yaiku Silas.