2 Pétrus 1:1-21

  • Salam (1)

  • Kudu ngupaya tenanan bèn kowé tetep dadi wong sing dipilih (2-15)

    • Sing dibutuhké sakliyané iman (5-9)

  • Saya yakin karo omongané Gusti Allah (16-21)

1  Surat saka Simon Pétrus, yaiku budhak lan rasulé Yésus Kristus. Surat iki kanggo kowé kabèh sing wis nampa ajaran sing bener sing berharga kaya sing tak tampa. Aku nampa kuwi merga Gusti Allah lan Yésus Kristus sing nylametké awaké dhéwé kuwi adil.  Muga-muga Gusti Allah apikan banget karo kowé lan nggawé kowé ayem merga kowé nduwé pengetahuan sing bener+ soal Gusti Allah lan soal Yésus Gustiné awaké dhéwé.  Kuwasané Gusti Allah wis mènèhi* apa waé sing awaké dhéwé butuhké bèn isa nggunakké urip kanggo ngabdi marang Gusti Allah. Awaké dhéwé nampa kuwi merga awaké dhéwé nduwé pengetahuan sing bener soal Gusti Allah, sing wis milih awaké dhéwé+ merga Dhèwèké mulya lan apikan.  Liwat kabèh kuwi, Gusti Allah wis mènèhi* awaké dhéwé janji-janji sing berharga lan luar biasa+ bèn kowé isa nampa kemuliaan kaya sing diduwèni Gusti Allah.+ Gusti Allah nindakké kuwi merga kowé wis ngupaya bèn ngedohi tumindak sing bejat saka donya iki, sing asalé saka kepénginan* sing salah.  Kuwi sebabé, kowé kudu nduwé iman. Nèk wis nduwé iman, kowé kudu ngupaya tenanan kanggo nindakké apa sing apik.+ Nèk wis nindakké apa sing apik,+ kowé kudu ngupaya tenanan bèn nduwé pengetahuan.+  Nèk wis nduwé pengetahuan, kowé kudu ngupaya tenanan bèn isa ngendhalèni dhiri. Nèk wis isa ngendhalèni dhiri,+ kowé kudu ngupaya tenanan bèn isa sabar. Nèk wis sabar, kowé kudu ngupaya tenanan kanggo ngabdi marang Gusti Allah.+  Nèk wis ngabdi marang Gusti Allah, kowé kudu ngupaya tenanan sayang karo sedulur liya. Nèk wis sayang karo sedulur liya,+ kowé kudu ngupaya tenanan nresnani kabèh wong.  Nèk kowé kerep nduduhké sipat-sipat kuwi, kowé bakal nggunakké pengetahuan sing bener soal Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé. Mula, kowé bakal kaya wit sing ngasilké buah lan ora bakal dadi males.+  Nèk wong sing ora nduwé sipat-sipat kuwi, dhèwèké wuta merga mripaté ditutupi bèn ora ndelok cahaya.*+ Dhèwèké lali nèk dosa-dosané+ mbiyèn wis diapura. 10  Mula sedulur-sedulur, kowé kudu ngupaya tenanan bèn kowé tetep dadi wong sing dipilih lan diundang.*+ Nèk kowé terus nindakké kuwi, kowé mesthi ora bakal ninggalké iman.+ 11  Nèk kowé nindakké kuwi, kowé bakal nampa berkah sing akèh banget lan bakal mlebu menyang Kerajaan sing ana saklawasé+ duwèké Yésus Kristus Gusti sing nylametké awaké dhéwé.+ 12  Kuwi sebabé, aku péngin terus ngélingké kowé soal iki, senajan sakdurungé kowé wis ngerti lan percaya banget karo ajaran sing bener sing wis mbok sinau. 13  Ning, aku ngrasa nèk aku kudu mènèhi kowé naséhat+ saksuwéné aku ana ing badan*+ iki, 14  merga aku ngerti nèk ora suwé manèh aku bakal ninggalké badan* iki, kaya sing wis jelas banget diomongké Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé marang aku.+ 15  Aku bakal terus ngupaya tenanan, supaya sakwisé aku lunga, kowé isa ngéling-éling soal kuwi. 16  Wektu aku ngandhani kowé soal kuwasané Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé lan soal wektuné dhèwèké bali,* sing tak omongké kuwi dudu crita-crita palsu sing digawé manungsa. Ning, aku wis ndelok dhéwé kemuliaané Gusti.+ 17  Dhèwèké nampa kehormatan lan kemuliaan saka Gusti Allah, Bapaké awaké dhéwé, wektu Gusti Allah sing mulya ngomong kaya ngéné karo dhèwèké, ”Iki Anak-Ku sing Tak tresnani, sing nggawé Aku seneng.”+ 18  Aku krungu kata-kata kuwi saka langit wektu aku ana bareng karo dhèwèké ing gunung sing suci. 19  Kuwi sebabé aku dadi saya yakin nèk omongané Gusti Allah* mesthi bakal kelakon. Kowé kudu nggatèkké kuwi kabèh. Omongané Gusti Allah kudu ana ing njero atimu lan dadi kaya lampu+ sing bersinar ing petengan. Kuwi kudu terus mbok upayakké nganti dinané mulai padhang lan bintang ésuk+ kétok. 20  Kowé mesthi ngerti nèk omongané Gusti Allah* sing ana ing Kitab Suci asalé dudu saka pikirané manungsa. 21  Omongané Gusti Allah* ora tau diomongké menurut karepé manungsa.+ Ning, apa sing diomongké manungsa kuwi asalé saka Gusti Allah merga wong-wong kuwi dituntun roh suci.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”mènèhi tanpa njaluk bayaran”.
Utawa ”mènèhi tanpa njaluk bayaran”.
Utawa ”nafsu”.
Utawa mungkin ”dhèwèké wuta, rabun jauh”.
Utawa ”diceluk”.
Lit.: ”tabernakel”.
Lit.: ”tabernakel”.
Yunani: parousia. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”ramalan”.
Lit.: ”ramalan”.
Lit.: ”Ramalan”.