1 Yohanes 4:1-21

  • Mastèkké sik ajaran kuwi pancèn saka Gusti Allah apa ora (1-6)

  • Kenal lan nresnani Gusti Allah (7-21)

    • ”Gusti Allah kuwi katresnan” (8, 16)

    • Katresnan nggawé awaké dhéwé ora wedi (18)

4  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, aja percaya karo saben ajaran sing kétoké saka Gusti Allah,+ ning kowé kudu mastèkké sik ajaran kuwi pancèn saka Gusti Allah apa ora,+ merga ing donya iki ana akèh nabi palsu.+  Iki carané mastèkké ajaran kuwi saka Gusti Allah apa ora: Nèk ajaran kuwi ngakoni Yésus Kristus wis teka ing bumi dadi manungsa, ajaran kuwi asalé saka Gusti Allah.+  Ning, nèk ajaran kuwi ora ngakoni Yésus, ajaran kuwi dudu saka Gusti Allah.+ Ajaran kuwi saka sing nglawan Kristus.* Kowé wis krungu nèk dhèwèké bakal ngomongké ajaran kuwi,+ lan saiki kuwi wis diajarké ing donya.+  Anak-anakku, kowé kuwi asalé saka Gusti Allah, lan kowé wis ngalahké nabi-nabi palsu,+ merga Gusti Allah ndhukung kowé,+ lan Dhèwèké luwih kuwat timbang Iblis sing ndhukung donya iki.+  Nabi-nabi palsu kuwi asalé saka donya,+ mula omongané sesuai karo donya iki. Kuwi sebabé donya iki ngrungokké nabi-nabi palsu kuwi.+  Awaké dhéwé iki asalé saka Gusti Allah. Sapa waé sing kenal karo Gusti Allah ngrungokké awaké dhéwé.+ Ning, sapa waé sing asalé dudu saka Gusti Allah ora ngrungokké awaké dhéwé.+ Dadi, awaké dhéwé isa mbédakké endi ajaran sing bener lan endi ajaran sing salah.+  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, ayo terus nresnani liyané,+ merga katresnan kuwi asalé saka Gusti Allah. Sapa waé sing nresnani liyané kuwi anaké Gusti Allah lan kenal karo Gusti Allah.+  Sapa waé sing ora nresnani liyané berarti ora kenal karo Gusti Allah, merga Gusti Allah kuwi katresnan.+  Iki carané Gusti Allah nduduhké katresnané marang awaké dhéwé: Gusti Allah ngutus Anaké siji-sijiné+ menyang donya, bèn awaké dhéwé isa nampa urip saklawasé liwat Anaké.+ 10  Gusti Allah ngutus Anaké dadi korban+ kanggo dosa-dosané awaké dhéwé.+ Korban kuwi nggawé awaké dhéwé rukun karo Gusti Allah. Gusti Allah nindakké iki dudu merga awaké dhéwé nresnani Dhèwèké, ning merga Dhèwèké nresnani awaké dhéwé. 11  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, nèk Gusti Allah nresnani awaké dhéwé nganti nindakké kuwi, awaké dhéwé ya kudu nresnani liyané.+ 12  Ora ana sing tau ndelok Gusti Allah.+ Ning, Gusti Allah tetep ana bareng karo awaké dhéwé lan katresnané dadi sampurna ing antarané awaké dhéwé,+ nèk awaké dhéwé terus nresnani liyané. 13  Awaké dhéwé ngerti nèk awaké dhéwé bersatu karo Dhèwèké, lan Dhèwèké bersatu karo awaké dhéwé, merga Dhèwèké wis mènèhi roh suciné marang awaké dhéwé. 14  Sakliyané kuwi, awaké dhéwé wis ndelok lan martakké nèk Bapak wis ngutus Anaké bèn nylametké donya.+ 15  Nèk wong ngakoni Yésus kuwi Anaké Gusti Allah,+ Gusti Allah bakal tetep bersatu karo wong kuwi, lan wong kuwi bersatu karo Gusti Allah.+ 16  Saiki awaké dhéwé ngerti lan percaya nèk Gusti Allah nresnani awaké dhéwé.+ Gusti Allah kuwi katresnan.+ Wong sing terus nduduhké katresnan bakal tetep bersatu karo Gusti Allah, lan Gusti Allah tetep bersatu karo wong kuwi.+ 17  Kuwi sebabé katresnan dadi sampurna ing antarané awaké dhéwé. Awaké dhéwé ya isa kendel wektu ngomong+ ing dina pengadilan, merga uripé awaké dhéwé ing donya iki kaya uripé Kristus. 18  Wong sing nresnani Gusti Allah ora bakal ngrasa wedi.+ Rasa wedi mbatesi awaké dhéwé, ning katresnan sing sampurna nggawé awaké dhéwé ora wedi. Wong sing ngrasa wedi kuwi katresnané durung sampurna.+ 19  Awaké dhéwé nresnani Gusti Allah, merga Gusti Allah luwih dhisik nresnani awaké dhéwé.+ 20  Nèk ana wong sing ngomong, ”Aku nresnani Gusti Allah,” ning dhèwèké sengit karo seduluré, berarti dhèwèké ngapusi.+ Wong sing ora nresnani seduluré+ sing isa didelok ora isa nresnani Gusti Allah sing ora isa didelok.+ 21  Dhèwèké mènèhi awaké dhéwé préntah iki: Wong sing nresnani Gusti Allah ya kudu nresnani seduluré.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”saka antikristus”.