1 Yohanes 3:1-24

  • Awaké dhéwé anak-anaké Gusti Allah (1-3)

  • Bédané anak-anaké Gusti Allah lan anak-anaké Iblis (4-12)

    • Yésus nyingkirké kabèh tumindaké Iblis (8)

  • Nresnani sedulur-sedulur (13-18)

  • Gusti Allah luwih unggul timbang atiné awaké dhéwé (19-24)

3  Bapak tresna banget karo awaké dhéwé,+ nganti awaké dhéwé disebut anak-anaké Gusti Allah.+ Awaké dhéwé pancèn anak-anaké Gusti Allah. Ning, donya ora kenal karo awaké dhéwé,+ merga donya ora kenal karo Gusti Allah.+  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, saiki awaké dhéwé dadi anak-anaké Gusti Allah,+ ning awaké dhéwé durung ngerti sukmbèn awaké dhéwé dadi kaya apa.+ Sing awaké dhéwé ngerti yaiku awaké dhéwé bakal dadi kaya Dhèwèké wektu Dhèwèké nduduhké kemuliaané, merga awaké dhéwé bakal bener-bener ndelok Dhèwèké.  Sapa waé sing berharap marang Dhèwèké kudu nggawé badané suci,+ merga Dhèwèké suci.  Sapa waé sing terus nindakké dosa berarti nglanggar hukum, merga dosa kuwi artiné nglanggar hukum.  Kowé ngerti nèk Yésus teka kanggo nyingkirké dosané awaké dhéwé,+ lan dhèwèké ora nduwé dosa.  Sapa waé sing tetep bersatu karo dhèwèké ora bakal nindakké dosa.+ Wong sing terus nindakké dosa ora tau ndelok dhèwèké lan ora kenal dhèwèké.  Anak-anakku, aja nganti ana sing ngapusi kowé. Yésus kuwi wong sing bener, lan wong sing terus nindakké apa sing bener kuwi ya wong sing bener.  Wong sing terus nindakké dosa asalé saka Iblis, merga kèt awal Iblis wis nindakké dosa.+ Anaké Gusti Allah teka kanggo nyingkirké kabèh tumindaké Iblis.*+  Anak-anaké Gusti Allah ora nindakké dosa,+ merga wong-wong kuwi nduwé roh suciné* Gusti Allah. Wong-wong kuwi ora isa nindakké dosa, merga wong-wong kuwi anak-anaké Gusti Allah.+ 10  Iki bédané anak-anaké Gusti Allah lan anak-anaké Iblis: Sapa waé sing ora nindakké apa sing bener lan ora nresnani seduluré, dudu anaké Gusti Allah.+ 11  Iki berita sing wis mbok rungokké kèt awal, yaiku awaké dhéwé kudu nresnani liyané,+ 12  ora kaya Kain, sing dadi anaké Iblis* lan matèni adhiné.+ Ngapa kok dhèwèké matèni adhiné? Merga tumindaké jahat,+ ning tumindaké adhiné bener.+ 13  Sedulur-sedulur, aja kagèt nèk donya sengit karo kowé.+ 14  Awaké dhéwé ngerti nèk mbiyèn awaké dhéwé kaya wis mati, ning saiki awaké dhéwé urip,+ merga awaké dhéwé nresnani sedulur-sedulur.+ Wong sing ora nresnani seduluré kaya wis mati.+ 15  Sapa waé sing sengit karo seduluré kuwi pembunuh,+ lan kowé ngerti nèk pembunuh ora bakal nampa urip saklawasé.+ 16  Awaké dhéwé ngerti soal katresnan merga Yésus wis ngorbanké uripé kanggo awaké dhéwé,+ lan awaké dhéwé ya kudu réla ngorbanké uripé awaké dhéwé kanggo seduluré awaké dhéwé.+ 17  Nèk ana wong sing uripé kecukupan, terus ngerti nèk seduluré butuh bantuan ning ora mesakké karo seduluré kuwi, apa isa dhèwèké ngomong nèk dhèwèké nresnani Gusti Allah?+ 18  Anak-anakku, aja mung ngomong nèk kowé nresnani wong liya,+ ning kowé kudu nduduhké kuwi liwat tumindakmu+ sing tulus.+ 19  Nèk nindakké kuwi, awaké dhéwé bakal ngerti nèk awaké dhéwé asalé saka apa sing bener. Kuwi nggawé awaké dhéwé yakin nèk Gusti Allah nresnani awaké dhéwé. 20  Senajan atiné awaké dhéwé nyalahké awaké dhéwé, ning awaké dhéwé ngerti nèk Gusti Allah luwih unggul timbang atiné awaké dhéwé, lan Dhèwèké ngerti kabèh.+ 21  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, nèk atiné awaké dhéwé ora nyalahké awaké dhéwé, awaké dhéwé ora bakal wedi nyedhak marang Gusti Allah.+ 22  Sakliyané kuwi, nèk awaké dhéwé manut karo préntahé lan nindakké apa sing nyenengké Dhèwèké, Dhèwèké bakal mènèhi apa waé sing dijaluk awaké dhéwé.+ 23  Iki préntahé Gusti Allah: Awaké dhéwé kudu nduwé iman marang Yésus Kristus,* Anaké Gusti Allah.+ Awaké dhéwé ya kudu nresnani liyané,+ kaya sing wis dipréntahké sakdurungé. 24  Sakliyané kuwi, wong sing nindakké préntahé tetep bersatu karo Dhèwèké, lan Dhèwèké bersatu karo wong kuwi.+ Liwat roh suci sing diwènèhké marang awaké dhéwé, awaké dhéwé ngerti nèk Dhèwèké tetep bersatu karo awaké dhéwé.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”kabèh gawéané Iblis”.
Lit.: ”nduwé benihé”. Maksudé, benih sing isa ngasilké buah.
Lit.: ”si jahat”.
Lit.: ”marang jenengé Yésus Kristus”.