1 Yohanes 2:1-29

  • Yésus kuwi korban sing nggawé awaké dhéwé rukun karo Gusti Allah (1, 2)

  • Nindakké préntah-préntahé (3-11)

    • Préntah lawas lan préntah anyar (7, 8)

  • Alesané Yohanes nulis surat (12-14)

  • Aja nresnani donya (15-17)

  • Ngati-ati karo sing nglawan Kristus (18-29)

2  Anak-anakku sing tak tresnani, aku nulis iki marang kowé bèn kowé ora nindakké dosa. Ning nèk ana sing nindakké dosa, ana sing nulungi* awaké dhéwé, yaiku Yésus Kristus+ sing ana bareng karo Bapak lan sing nindakké apa sing bener.+  Dhèwèké kuwi korban+ kanggo dosané awaké dhéwé,+ sing nggawé awaké dhéwé rukun manèh karo Gusti Allah. Malah, korbané kuwi ora mung kanggo dosané awaké dhéwé waé, ning kanggo dosané wong sak donya.+  Nèk awaké dhéwé terus nindakké préntah-préntahé, kuwi mbuktèkké nèk awaké dhéwé kenal dhèwèké.  Wong sing kandha, ”Aku kenal dhèwèké,” ning ora nindakké préntah-préntahé, wong kuwi ngapusi lan ora ngomongké apa sing bener.  Ning, sapa waé sing manut karo omongané, wong kuwi mbuktèkké nèk dhèwèké bener-bener nresnani Gusti Allah.+ Nèk awaké dhéwé ya manut karo omongané, berarti awaké dhéwé bersatu karo dhèwèké.+  Wong sing ngaku bersatu karo Yésus kudu nindakké sing padha kaya sing ditindakké Yésus.+  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, sing tak tulis marang kowé iki dudu préntah anyar, ning préntah lawas sing wis mbok tampa kèt mbiyèn.+ Kowé wis tau krungu préntah lawas iki.  Ning, préntah sing tak tulis iki anyar. Yésus lan kowé wis nindakké préntah iki. Saiki peteng wis mèh ilang, lan cahaya sing sejati wis bersinar.+  Nèk ana wong sing ngaku ana ing cahaya, ning sengit+ marang seduluré, berarti wong kuwi isih ana ing petengan.+ 10  Wong sing nresnani seduluré tetep ana ing cahaya,+ lan ora ana sing nyebabké dhèwèké nindakké dosa.* 11  Ning, wong sing sengit karo seduluré ana ing petengan lan mlaku ing petengan.+ Dhèwèké ora ngerti arep lunga ing endi.+ Merga peteng, dhèwèké ora isa ndelok dalan. 12  Anak-anakku, aku nulis surat kanggo kowé sebab dosa-dosamu wis diapura merga jenengé.*+ 13  Bapak-bapak, aku nulis surat kanggo kowé merga kowé wis kenal dhèwèké,* sing ana kèt jaman mbiyèn. Cah-cah enom, aku nulis surat kanggo kowé merga kowé wis ngalahké Sétan.*+ Bocah-bocah, aku nulis surat kanggo kowé merga kowé wis kenal Gusti Allah, Bapaké awaké dhéwé.+ 14  Bapak-bapak, aku nulis surat kanggo kowé merga kowé wis kenal dhèwèké,* sing ana kèt jaman mbiyèn. Cah-cah enom, aku nulis surat kanggo kowé merga kowé kuwat,+ percaya karo omongané Gusti Allah,+ lan wis ngalahké Sétan.*+ 15  Aja nresnani donya iki lan kabèh sing ana ing donya iki.+ Nèk wong nresnani donya iki, dhèwèké ora nresnani Bapak.+ 16  Kabèh sing ana ing donya iki, yaiku kepénginan sing salah,+ kepénginané mripat,+ lan kepénginan kanggo pamèr* harta, asalé dudu saka Bapak, ning saka donya. 17  Donya iki lan kepénginané wis arep disingkirké,+ ning wong sing nindakké karepé Gusti Allah bakal urip saklawasé.+ 18  Anak-anak, saiki wektuné mung tinggal sithik.* Kowé wis krungu nèk sing nglawan Kristus* bakal teka,+ lan saiki wis ana akèh sing nglawan Kristus.*+ Kuwi sebabé awaké dhéwé ngerti nèk saiki wektuné mung tinggal sithik.* 19  Wong-wong kuwi mauné karo awaké dhéwé, ning wong-wong kuwi metu merga béda karo awaké dhéwé.+ Nèk wong-wong kuwi padha kaya awaké dhéwé, wong-wong kuwi mesthi isih ana karo awaké dhéwé. Ning, wong-wong kuwi metu bèn kétok jelas nèk ora kabèh wong padha kaya awaké dhéwé.+ 20  Kowé wis dilantik Gusti Allah sing Suci,+ lan kowé wis ngerti sing bener. 21  Aku nulis surat kanggo kowé, dudu merga kowé ora ngerti apa sing bener,+ ning merga kowé ngerti kuwi, lan merga ora ana omongan sing ngapusi sing asalé saka apa sing bener.+ 22  Sapa tukang ngapusi kuwi? Kuwi kan wong sing ora ngakoni nèk Yésus kuwi Kristus, ta?+ Dhèwèké kuwi sing nglawan Kristus,*+ yaiku sing ora ngakoni Bapak lan Anak. 23  Sapa waé sing ora ngakoni Anak ora bakal ditampa Bapak.+ Ning, sapa waé sing ngakoni Anak+ bakal ditampa Bapak.+ 24  Sing wis mbok rungokké kèt mbiyèn kudu tetep ana ing njero atimu.+ Nèk sing wis mbok rungokké kèt mbiyèn tetep ana ing atimu, kowé bakal tetep bersatu karo Anak lan Bapak. 25  Sakliyané kuwi, dhèwèké wis njanjèkké urip saklawasé marang awaké dhéwé.+ 26  Aku nulis kabèh iki marang kowé merga ana sing ngupaya kanggo ngapusi kowé. 27  Gusti Allah wis nglantik kowé nganggo roh suciné,+ lan roh suci kuwi tetep mbok duwèni. Mula, ora perlu ana wong sing mulang kowé. Ning, roh suci saka Dhèwèké kuwi bener, ora ngapusi, lan mulang kowé soal apa waé.+ Sesuai karo sing wis diwulangké marang kowé, kowé kudu tetep bersatu karo dhèwèké.+ 28  Mula, anak-anakku, kowé kudu tetep bersatu karo dhèwèké, supaya wektu dhèwèké nduduhké kemuliaané, awaké dhéwé isa kendel wektu ngomong,+ lan wektu dhèwèké bali,* awaké dhéwé ora ngedoh saka dhèwèké merga isin. 29  Kowé ngerti nèk dhèwèké kuwi bener, mula kowé ya ngerti nèk saben wong sing nindakké apa sing bener kuwi anaké Gusti Allah.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing mbéla”.
Lit.: ”nyebabké dhèwèké kesandhung”.
Maksudé, jenengé Yésus.
Mungkin maksudé Yésus.
Lit.: ”si jahat”.
Mungkin maksudé Yésus.
Lit.: ”si jahat”.
Utawa ”nyombongké”.
Lit.: ”saiki wis jam terakhir”.
Lit.: ”nèk antikristus”.
Lit.: ”akèh antikristus”.
Lit.: ”saiki wis jam terakhir”.
Lit.: ”kuwi antikristus”.
Yunani: parousia. Deloken Daftar Istilah.