1 Yohanes 1:1-10

  • Omongan sing marahi urip (1-4)

  • Mlaku ing cahaya (5-7)

  • Kudu ngakoni dosa (8-10)

1  Aku nulis surat marang kowé soal dhèwèké sing wis ana kèt mbiyèn, yaiku sing mènèhi omongan sing marahi urip.+ Aku wis ngrungokké, ndelok, ngamati, lan ndemèk dhèwèké.  (Urip saklawasé wis diduduhké marang aku. Aku wis ndelok, martakké,+ lan ngandhani kowé soal urip saklawasé+ sing asalé saka Bapak, sing wis diduduhké marang aku.)  Apa sing wis tak delok lan tak rungokké kuwi tak critakké marang kowé+ bèn kowé bersatu karo aku, kaya aku bersatu karo Bapak lan Anaké, yaiku Yésus Kristus.+  Aku nulis soal iki bèn awaké dhéwé isa bener-bener bahagia.  Iki berita sing tak rungokké saka Yésus, lan saiki tak critakké marang kowé: Gusti Allah kuwi sumberé cahaya+ lan ora ana petengé babar blas.  Nèk awaké dhéwé kandha, ”Aku bersatu karo Gusti Allah,” ning tetep mlaku ing petengan,* kuwi artiné awaké dhéwé ngapusi lan ora nindakké apa sing bener.+  Ning, nèk awaké dhéwé mlaku ing cahaya,* kaya Gusti Allah ya ana ing cahaya, awaké dhéwé bakal bersatu. Getihé Anaké, yaiku Yésus, ngresiki awaké dhéwé saka kabèh dosa.+  Nèk awaké dhéwé kandha, ”Aku ora nduwé dosa,” kuwi artiné awaké dhéwé ngapusi*+ lan ora percaya karo ajaran sing bener.  Gusti Allah kuwi setya lan adil. Mula, nèk awaké dhéwé ngakoni dosa, Dhèwèké bakal ngapura dosané awaké dhéwé lan ngresiki awaké dhéwé saka kabèh tumindak sing jahat.+ 10  Nèk awaké dhéwé kandha, ”Aku ora tau nindakké dosa,” kuwi artiné awaké dhéwé nganggep nèk Gusti Allah kuwi tukang ngapusi, lan omongané ora ana ing atiné awaké dhéwé.

Katrangan Tambahan

Maksudé, nindakké apa sing jahat.
Maksudé, manut tuntunané Gusti Allah.
Utawa ”ngapusi awaké dhéwé”.