1 Korintus 9:1-27

  • Conto saka Rasul Paulus (1-27)

    • ”Aja nutupi cangkemé sapi sing lagi ngidak-idak biji-bijian” (9)

    • ”Cilaka nèk aku ora martakké kabar apik” (16)

    • Ngupaya sak isa-isané kanggo mbantu kabèh wong (19-23)

    • Wong sing mèlu balapan mlayu ngendhalèni dhiri (24-27)

9  Aku iki kan rasul, ta? Aku iki kan bébas nindakké apa waé sing tak péngini, ta? Aku kan ya wis tau ndelok Yésus Gustiné awaké dhéwé, ta?+ Kowé kuwi kan hasilku nyambut gawé nglayani Gusti, ta?  Senajan aku dudu rasul kanggo wong liya, ning aku rasul kanggo kowé kabèh. Kowé kuwi bukti* sing nduduhké nèk aku iki rasul sing nglayani Gusti.  Iki tanggepanku marang wong-wong sing ngèlèk-èlèk aku:  Aku nduwé hak kanggo mangan lan ngombé, ta?  Aku kan nduwé hak kanggo nikah karo wong wédok Kristen+ lan nggawa bojoku kuwi lunga bareng karo aku, ta? Rasul-rasul liyané, adhi-adhiné Gusti Yésus,+ lan Kéfas*+ kan ya kaya ngono, ta?  Apa mung aku lan Barnabas+ sing ora éntuk mandheg golèk pangan?  Apa ana prajurit sing nindakké tugas nganggo ragadé dhéwé? Apa ana wong sing nandur anggur ning ora mangan buahé?+ Utawa, apa ana gembala sing ora ngombé susu sing dihasilké wedhusé dhéwé?  Apa omonganku iki mung saka pikirané manungsa? Hukum Musa kan ya ngomong kaya ngono, ta?  Ing Hukum Musa ana tulisan kaya ngéné, ”Aja nutupi cangkemé sapi sing lagi ngidak-idak biji-bijian.”+ Apa sing digatèkké Gusti Allah kuwi sapi-sapiné? 10  Apa kuwi ditulis kanggo manfaaté awaké dhéwé? Kuwi pancèn ditulis kanggo manfaaté awaké dhéwé, merga wong sing mbajak lan sing nggiling mesthi berharap éntuk bagéan. 11  Merga aku wis mbagi berkah marang kowé, apa salah nèk aku mbok bantu nyukupi kebutuhanku?+ 12  Nèk wong liya waé nduwé hak kanggo mbok bantu nyukupi kebutuhané, mesthiné aku ya nduwé hak, ta? Ning, aku ora nggunakké hak kuwi.+ Kabèh tak tanggung dhéwé, bèn ora ana sing ngalang-alangi awaké dhéwé martakké kabar apik soal Kristus.+ 13  Apa kowé ora ngerti nèk wong sing nindakké tugas suci ing bait éntuk panganan saka bait lan sing nindakké tugas ing mézbah éntuk jatah saka mézbah kuwi?+ 14  Gusti ngongkon wong-wong sing martakké kabar apik bèn éntuk pangan saka kabar apik.+ 15  Ning, aku blas ora nggunakké pengaturan iki.+ Aku ora nulis iki bèn kuwi kabèh disedhiakké kanggo aku. Mendhing aku mati timbang kélangan apa sing tak banggakké.+ 16  Senajan aku martakké kabar apik, aku ora bakal nyombongké soal kuwi, merga martakké kabar apik kuwi wis dadi kewajibanku. Malah, aku bakal cilaka nèk aku ora martakké kabar apik.+ 17  Nèk aku réla nindakké kuwi, aku bakal éntuk upah. Ning, nèk aku nindakké kuwi merga kepeksa, aku ya tetep dipercaya kanggo nindakké tugas kuwi.+ 18  Mula, apa upahku? Upahku yaiku martakké kabar apik tanpa dibayar. Dadi, aku ora nuntut hakku merga wis martakké kabar apik. 19  Senajan aku dudu budhaké sapa-sapa, aku ndadèkké awakku dhéwé budhaké kabèh wong, supaya aku isa mbantu sak akèh-akèhé wong. 20  Marang wong Yahudi, aku dadi wong Yahudi bèn aku isa mbantu wong Yahudi.+ Marang wong sing nindakké hukum, aku dadi wong sing nindakké hukum bèn aku isa mbantu wong-wong kuwi, senajan aku dhéwé ora nindakké hukum.+ 21  Marang wong sing ora nindakké hukum, aku dadi wong sing ora nindakké hukum bèn aku isa mbantu wong-wong kuwi, senajan aku dhéwé nindakké hukumé Gusti Allah lan hukumé Kristus.+ 22  Marang wong sing lemah, aku dadi wong sing lemah bèn aku isa mbantu wong-wong kuwi.+ Aku wis ngupaya sak isa-isané kanggo mbantu kabèh wong lan nindakké apa waé bèn ana sing isa tak slametké. 23  Apa waé tak tindakké kanggo kepentingané kabar apik, bèn aku isa martakké kuwi marang wong liya.+ 24  Apa kowé ora ngerti nèk ing balapan mlayu, kabèh wong padha mlayu, ning mung siji sing nampa hadiah? Mlayua sak kuwat tenagamu supaya kowé isa nampa hadiah kuwi.+ 25  Saben wong sing mèlu balapan mlayu* bener-bener ngendhalèni dhiri. Wong-wong mau nindakké kuwi bèn éntuk hadiah* sing isa lenyap,+ ning awaké dhéwé nindakké kuwi bèn éntuk hadiah* sing ora isa lenyap.+ 26  Kuwi sebabé aku mlayu ora tanpa tujuan,+ lan aku njotos ora kaya njotos angin. 27  Aku ngendhalèni* badanku,+ lan kuwi tak préntah kaya budhak. Nèk aku ora nindakké kuwi, senajan aku wis mulang wong liya, Gusti Allah bakal nolak aku.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”meterai”.
Jeneng liyané yaiku Pétrus.
Utawa ”Saben atlét”.
Lit.: ”mahkota”.
Lit.: ”mahkota”.
Utawa ”ngukum”. Lit.: ”nggebugi”.