1 Korintus 1:1-31

  • Salam (1-3)

  • Paulus ngucap syukur merga wong Korintus (4-9)

  • Naséhat bèn bersatu (10-17)

  • Kristus kuwi bukti kuwasa lan kawicaksanané Gusti Allah (18-25)

  • Bangga mung merga Yéhuwah (26-31)

1  Surat saka Paulus lan saka Sostenes seduluré awaké dhéwé. Aku, Paulus, dipilih dadi rasulé+ Kristus Yésus sesuai karo karepé Gusti Allah.  Aku nulis surat iki kanggo jemaaté Gusti Allah ing Korintus+ lan kanggo wong liyané sing ana ing endi-endi sing nyebut jenengé Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé.+ Yésus Kristus kuwi Gustiné wong-wong kuwi lan Gustiné awaké dhéwé. Gusti Allah milih kowé dadi wong-wong suci lan nggawé kowé suci bèn kowé bersatu karo Yésus Kristus.+  Muga-muga Gusti Allah, yaiku Bapaké awaké dhéwé, lan Gusti Yésus Kristus apikan banget karo kowé lan nggawé kowé ayem.  Aku terus ngucap syukur marang Gusti Allah, merga liwat Kristus Yésus, Dhèwèké wis apikan banget karo kowé.  Merga kowé wis bersatu karo Kristus, kowé éntuk akèh berkah. Mula, kowé isa martakké berita saka Gusti Allah lan isa ngerti tenan soal apa sing bener.+  Kowé ya wis bener-bener percaya karo ajaran* soal Kristus.+  Kuwi sebabé kowé ora kekurangan apa-apa saksuwéné kowé ngentèni Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé nduduhké kuwasané.+  Gusti Allah ya bakal nggawé kowé kabèh tetep kuwat nganti akhir, bèn ora ana sing nudhuh kowé pas Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé teka.+  Gusti Allah mesthi bakal nepati janjiné.+ Dhèwèké milih kowé bèn bersatu karo* Anaké, yaiku Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé. 10  Sedulur-sedulur, nganggo jenengé Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé, aku njaluk bèn kowé kabèh sepakat soal apa sing mbok omongké, lan aja padu.+ Kowé kudu nduwé pikiran lan pendapat sing padha.+ 11  Sedulur-sedulur, ana wong-wong saka keluargané Kloé sing ngandhani aku nèk kowé padu. 12  Ing antaramu, ana sing kandha, ”Aku muridé Paulus.” Ana manèh sing kandha, ”Aku muridé Apolos.”+ Sing liyané kandha, ”Aku muridé Kéfas.”* Sing liyané manèh kandha, ”Aku muridé Kristus.” 13  Apa jemaaté Kristus wis misah-misah? Paulus ora dipatèni ing cagak kanggo kowé, ta? Kowé ya ora dibaptis nganggo jenengé Paulus, ta? 14  Aku ngucap syukur marang Gusti Allah merga aku ora mbaptis sapa-sapa ing antaramu, kecuali Krispus+ lan Gayus.+ 15  Dadi, ing antaramu ora ana wong sing isa ngomong nèk kowé dibaptis nganggo jenengku. 16  Sakliyané kuwi, aku ya mbaptis wong-wong sing ana ing omahé Stéfanas.+ Sak élingku, ya mung wong-wong kuwi sing tak baptis. 17  Aku diutus Kristus kanggo martakké kabar apik,+ ora kanggo mbaptis wong. Wektu nginjil, aku ora nggunakké kata-katané wong sing wicaksana,* bèn kematiané Kristus ing cagak hukuman* ana gunané. 18  Kanggo wong-wong sing bakal disingkirké, berita soal cagak hukumané* Kristus kuwi ora ana gunané.+ Ning, kanggo awaké dhéwé sing dislametké, berita kuwi nduduhké kuwasané Gusti Allah.+ 19  Kitab Suci kandha, ”Aku bakal nggawé wong sing wicaksana dadi ora wicaksana manèh, lan Aku nolak pikirané wong sing pinter.”+ 20  Ing endi wong sing wicaksana? Ing endi para ahli Taurat?* Ing endi wong-wong sing pinter debat ing donya* iki? Gusti Allah kan wis nduduhké nèk kawicaksanané donya iki ora ana gunané, ta? 21  Merga percaya karo kawicaksanané dhéwé,+ wong-wong ing donya iki ora kenal karo Gusti Allah.+ Kanggoné wong-wong kuwi berita sing awaké dhéwé wartakké kuwi ora ana gunané.+ Tapi liwat berita iki, Gusti Allah mutuské kanggo nylametké wong-wong sing percaya. Kuwi carané Gusti Allah nduduhké kawicaksanané. 22  Wong Yahudi padha njaluk mukjijat,*+ lan wong Yunani padha nggolèk kawicaksanan. 23  Ning, awaké dhéwé martakké soal Kristus sing wis dipatèni ing cagak. Kuwi angèl banget ditampa karo* wong Yahudi lan dianggep ora ana gunané karo bangsa-bangsa liya.+ 24  Tapi, kanggoné wong-wong sing wis dipilih, termasuk wong Yahudi lan wong Yunani, Kristus kuwi bukti kuwasa lan kawicaksanané Gusti Allah.+ 25  Kabèh saka Gusti Allah sing dianggep ora ana gunané karo manungsa kuwi luwih wicaksana timbang manungsa. Kabèh saka Gusti Allah sing dianggep lemah karo manungsa kuwi luwih kuwat timbang manungsa.+ 26  Sedulur-sedulur, kowé kabèh wis padha ngerti nèk ing antaramu sing wis dipilih, ora akèh sing wicaksana kanggoné manungsa,+ ora akèh sing nduwé kuwasa, lan ora akèh sing asalé saka keluargané pejabat.+ 27  Ning, Gusti Allah milih sing dianggep ora ana gunané karo donya iki bèn wong sing wicaksana isin. Gusti Allah milih sing dianggep lemah karo donya iki bèn wong sing kuwat isin.+ 28  Gusti Allah milih sing ora dianggep penting karo wong-wong, sing dirèmèhké, lan sing ora berharga bèn isa nyingkirké apa sing berharga.+ 29  Mula, ora ana wong sing isa sombong ing ngarepé Gusti Allah. 30  Merga Dhèwèké, kowé saiki bersatu karo Kristus Yésus. Kristus wis nduduhké kawicaksanané Gusti Allah marang awaké dhéwé. Kristus ya wis nggawé awaké dhéwé dianggep bener+ lan suci.+ Liwat tebusan, Kristus mbébaské awaké dhéwé.+ 31  Mula, hasilé isa kaya ayat sing kandha, ”Nèk ana sing arep bangga, kudu bangga merga Yéhuwah.”*+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”kesaksian”.
Utawa ”bèn dadi kanca nyambut gawéné”.
Jeneng liyané yaiku Pétrus.
Maksudé, wong sing pinter soal Hukum Musa.
Utawa ”ing sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”tandha”.
Lit.: ”Kuwi dadi sandhungan kanggo”.
Deloken Lamp. A5.