1 Babad 8:1-40

  • Keturunané Bènyamin (1-40)

    • Garis keturunan keluargané Saul (33-40)

8  Bènyamin+ kuwi bapaké Béla.+ Béla kuwi anak pertama, Asbèl+ sing nomer loro, Aharah sing nomer telu,  Nohah sing nomer papat, lan Rafa sing nomer lima.  Anak-anaké lanang Béla yaiku Adar, Géra,+ Abihud,  Abisyua, Naaman, Ahoah,  Géra, Syéfufan, lan Huram.  Iki anak-anaké lanang Éhud, para pemimpin keluarga pihak bapak saka penduduk Géba,+ sing ditawan ing Manahat:  Naaman, Ahiya, lan Géra sing nawan wong-wong kuwi, lan dhèwèké kuwi bapaké Uza lan Ahihud.  Syaharaim nduwé anak-anak ing dhaérah* Moab sakwisé dhèwèké ngusir wong-wong sing manggon ing kana. Bojo-bojoné yaiku Husyim lan Baara.*  Saka Hodès bojoné, dhèwèké nduwé anak-anak lanang yaiku Yobab, Zibia, Mésya, Malkam, 10  Yéuz, Sakhia, lan Mirma. Kuwi kabèh anak-anaké lanang, para pemimpin keluarga pihak bapak. 11  Saka Husyim, dhèwèké nduwé anak-anak lanang yaiku Abitub lan Èlpaal. 12  Anak-anaké lanang Èlpaal yaiku Èbèr, Misyam, Syèmèd (sing mbangun Ono+ lan Lod+ lan kutha-kutha ing sekitaré), 13  Béria, lan Syéma. Wong-wong kuwi para pemimpin keluarga pihak bapak saka penduduk Aiyalon.+ Wong-wong kuwi ngusir penduduk Gat. 14  Ana manèh Ahio, Syasyak, Yérémot, 15  Zébadia, Arad, Èdèr, 16  Mikhaèl, Ispa, lan Yoha, keturunané Béria; 17  lan Zébadia, Mésyulam, Hizki, Hèbèr, 18  Ismérai, Izlia, lan Yobab, keturunané Èlpaal; 19  lan Yakim, Zikhri, Zabdi, 20  Èliénai, Zilétai, Èlièl, 21  Adaya, Béraya, lan Syimrat, keturunané Syiméi; 22  lan Ispan, Èbèr, Èlièl, 23  Abdon, Zikhri, Hanan, 24  Hanania, Élam, Antotiya, 25  Ifdéya, lan Pénuèl, keturunané Syasyak; 26  lan Syamsyérai, Syéharia, Atalia, 27  Yaarésyia, Èlia, lan Zikhri, keturunané Yéroham. 28  Wong-wong kuwi pemimpin keluarga pihak bapak sesuai garis keturunané wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi manggon ing Yérusalèm. 29  Yéièl bapaké Gibéon manggon ing Gibéon.+ Bojoné jenengé Maaka.+ 30  Anak-anaké lanang yaiku Abdon sing pertama, terus Zur, Kis, Baal, Nadab, 31  Gédor, Ahio, lan Zèkhèr. 32  Miklot kuwi bapaké Syiméah. Kabèh wong kuwi manggon cedhak sedulur-seduluré ing Yérusalèm, bareng karo sedulur-seduluré liyané. 33  Nèr+ kuwi bapaké Kis. Kis kuwi bapaké Saul.+ Saul kuwi bapaké Yonatan,+ Malkhi-syua,+ Abinadab,+ lan Èsbaal.*+ 34  Anaké lanang Yonatan yaiku Mèrib-baal.*+ Mèrib-baal kuwi bapaké Mikha.+ 35  Anak-anaké lanang Mikha yaiku Piton, Mèlèkh, Taréa, lan Ahaz. 36  Ahaz kuwi bapaké Yéhoada. Yéhoada kuwi bapaké Alèmèt, Azmawèt, lan Zimri. Zimri kuwi bapaké Moza. 37  Moza kuwi bapaké Binéa. Anaké Binéa yaiku Rafa. Anaké Rafa yaiku Èléasa. Anaké Èléasa yaiku Azèl. 38  Azèl nduwé anak lanang enem sing jenengé Azrikam, Bokhèru, Ismaèl, Syéaria, Obaja, lan Hanan. Kuwi kabèh anak-anaké lanang Azèl. 39  Anak-anaké lanang Èsyèk seduluré yaiku Ulam sing pertama, Yéus sing nomer loro, lan Èlifèlèt sing nomer telu. 40  Anak-anaké lanang Ulam kuwi pejuang sing hébat sing isa nggunakké* busur. Wong-wong kuwi nduwé akèh anak lanang lan putu lanang sing jumlahé 150. Kabèh wong kuwi keturunané Bènyamin.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”padhang”.
Utawa mungkin ”sakwisé dhèwèké ngongkon lunga bojo-bojoné, yaiku Husyim lan Baara”.
Jeneng liyané yaiku Is-bosyèt.
Jeneng liyané yaiku Mèfibosyèt.
Utawa ”masang tali”.