1 Babad 29:1-30

  • Sumbangan kanggo bait (1-9)

  • Dongané Daud (10-19)

  • Wong-wong seneng banget; pamréntahané Salomo (20-25)

  • Daud mati (26-30)

29  Terus, Raja Daud kandha marang kabèh jemaat, ”Salomo anakku sing dipilih+ Gusti Allah isih enom lan ora pengalaman,+ padahal gawéan kuwi gedhé merga kuwi dudu bait* kanggo manungsa, ning kanggo Gusti Allah Yéhuwah.+  Sak isa-isaku aku wis nggawé persiapan kanggo omahé Gusti Allahku. Aku ya wis nyedhiakké emas kanggo nggawé barang-barang saka emas, pérak kanggo nggawé barang-barang saka pérak, tembaga kanggo nggawé barang-barang saka tembaga, wesi kanggo nggawé barang-barang saka wesi,+ kayu+ kanggo nggawé barang-barang saka kayu, watu-watu oniks, watu-watu sing dikelètké nganggo semèn, watu mosaik, kabèh watu-watu sing berharga, lan watu marmer* sing jumlahé akèh banget.  Malah, merga saking senengku karo omahé Gusti Allahku,+ aku wis mènèhké emas lan pérak hartaku+ dhéwé kanggo omahé Gusti Allahku, ditambah kabèh barang sing wis tak siapké kanggo omah sing suci kuwi,  termasuk 3.000 talènta* emas Ofir+ lan 7.000 talènta pérak sing wis digawé murni, kanggo nglapisi témbok-témbok omah kuwi,  emas kanggo nggawé barang-barang saka emas, pérak kanggo nggawé barang-barang saka pérak, lan kabèh bahan kanggo para pengrajin. Mula, sapa sing dina iki gelem mènèhi persembahan kanggo Yéhuwah?”+  Terus, para pemimpin keluarga pihak bapak, para kepala suku Israèl, para pemimpiné wong sèwu lan pemimpiné wong satus,+ lan para pengawas urusan raja+ padha gelem mènèhi persembahan.  Wong-wong kuwi mènèhi kanggo pembangunan omahé Gusti Allah sing bener: emas 5.000 talènta, 10.000 darik,* pérak 10.000 talènta, tembaga 18.000 talènta, lan wesi 100.000 talènta.  Kabèh wong sing nduwé watu-watu sing berharga mènèhké kuwi menyang panggonan nyimpen harta ing omahé Yéhuwah, sing diawasi Yéhièl+ keturunané Gèrsyon.+  Wong-wong padha seneng karo persembahan sukarélané, merga wong-wong kuwi mènèhké marang Yéhuwah saktulusé ati.+ Raja Daud ya seneng banget. 10  Terus, Daud ngluhurké Yéhuwah ing ngarepé kabèh jemaat kuwi. Daud kandha, ”Muga-muga Njenengan, Yéhuwah Gusti Allahé Israèl nènèk moyangku, dipuji saklawasé.* 11  Oh Yéhuwah, Njenengan kuwi agung,+ kuwat,+ mulya, hébat, lan luhur,+ merga kabèh sing ana ing swarga lan bumi kuwi duwèké Njenengan.+ Oh Yéhuwah,+ kerajaan kuwi duwèké Njenengan, lan Njenengan kepala kanggo kabèh. 12  Kekayaan lan kemuliaan asalé saka Njenengan,+ lan Njenengan sing nguwasani sak kabèhé.+ Kuwasa+ lan kehébatan+ ana ing tangan-Mu. Tangan-Mu isa mènèhi keagungan+ lan kekuwatan marang kabèh wong.+ 13  Saiki, oh Gusti Allah, aku kabèh ngucap syukur lan muji jeneng-Mu sing indah. 14  ”Ning, sapa ta aku iki lan sapa ta bangsaku kuwi kok nganti aku kabèh isa mènèhi persembahan sukaréla kaya ngéné? Kabèh asalé saka Njenengan, lan apa sing tak wènèhké marang Njenengan asalé saka tangané Njenengan. 15  Ing ngarepé Njenengan, aku kabèh iki penduduk asing lan penduduk sementara, padha kaya kabèh nènèk moyangku.+ Uripku ing bumi iki kaya bayangan,+ tanpa harapan. 16  Oh, Yéhuwah Gusti Allahku, kabèh barang-barang sing berharga sing aku kabèh siapké kanggo mbangun omah kanggo jeneng-Mu sing suci, kuwi kabèh asalé saka tangan-Mu lan kuwi kabèh duwèk-Mu. 17  Oh Gusti Allahku, aku ngerti tenan nèk Njenengan mriksa ati,+ lan Njenengan seneng karo ati sing murni.*+ Saktulusé atiku, aku gelem mènèhi kabèh iki dadi persembahan, lan aku seneng banget ndelok umat-Mu mènèhi persembahan sukaréla marang Njenengan. 18  Oh Yéhuwah Gusti Allahé Abraham, Ishak, lan Israèl, nènèk moyangku, tulung bantunen umat iki bèn terus nduwé rasa réla kaya ngéné iki lan bèn isa nglayani Njenengan saktulusé ati.+ 19  Tulung bantunen Salomo anakku bèn saktulusé ati+ manut karo préntah-Mu,+ pangéling-éling-Mu, lan peraturan-Mu. Bantunen dhèwèké nindakké kuwi kabèh lan mbangun bait* kuwi nganggo kabèh sing wis tak siapké.”+ 20  Terus, Daud kandha marang kabèh jemaat kuwi, ”Saiki, pujinen Yéhuwah Gusti Allahmu.” Kabèh jemaat padha muji Yéhuwah Gusti Allahé nènèk moyangé. Wong-wong kuwi padha sujud marang Yéhuwah lan marang Raja. 21  Sésuké, wong-wong mau mènèhké korban marang Yéhuwah lan persembahan bakaran+ marang Yéhuwah, yaiku sapi lanang enom 1.000, domba lanang 1.000, anak domba lanang 1.000, lan persembahan minumané.+ Wong-wong mau mènèhké akèh banget korban persembahan kanggo kabèh wong Israèl.+ 22  Dina kuwi, wong-wong mau padha mangan lan ngombé ing ngarepé Yéhuwah karo seneng banget,+ lan sepisan manèh wong-wong mau ngangkat Salomo anaké Daud dadi raja. Wong-wong mau nglantik dhèwèké dadi pemimpin+ ing ngarepé Yéhuwah lan nglantik Zadok dadi imam.+ 23  Salomo lungguh ing takhtané+ Yéhuwah dadi raja nggantèni Daud bapaké. Dhèwèké suksès, lan kabèh wong Israèl manut marang dhèwèké. 24  Kabèh pejabat,+ pejuang hébat,+ lan kabèh anaké lanang Raja Daud+ manut marang Raja Salomo. 25  Yéhuwah nggawé Salomo luar biasa hébat ing ngarepé Israèl, lan Gusti Allah mènèhi keagungan sing durung tau diduwèni raja-raja Israèl sakdurungé.+ 26  Ya ngono kuwi Daud anaké Isai mréntah kabèh dhaérah Israèl. 27  Dhèwèké mréntah Israèl suwéné 40 taun. Ing Hébron Daud mréntah suwéné 7 taun,+ lan ing Yérusalèm Daud mréntah suwéné 33 taun.+ 28  Daud mati pas umuré wis tuwa banget.+ Dhèwèké puas karo uripé sing dawa, kekayaané, lan kemuliaané. Salomo anaké dadi raja nggantèni dhèwèké.+ 29  Sejarahé Raja Daud, saka awal nganti akhir, dicathet ing tulisané Samuèl wong sing ngerti wahyu, ing tulisané Nabi Natan,+ lan ing tulisané Gad+ wong sing nyampèkké wahyu saka Gusti Allah, 30  termasuk apa sing kelakon pas dhèwèké mréntah dadi raja, kehébatané, lan kabèh sing dialami dhèwèké, Israèl, lan kabèh kerajaan ing sekitaré.

Katrangan Tambahan

Utawa ”bèntèng; istana”.
Utawa ”pualam”. Deloken ”Alabaster” ing Daftar Istilah.
1 talènta = 34,2 kg. Deloken Lamp. B14.
Darik yaiku dhuwit rècèh emas Pèrsia. Deloken Lamp. B14.
Utawa ”saka saklawasé nganti saklawasé”.
Utawa ”seneng karo ati sing tulus; integritas”.
Utawa ”bèntèng; istana”.