Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

1 Babad

Bab

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Saka Adam nganti Abraham (1-27)

  • Keturunané Abraham (28-37)

  • Wong Édom, raja-rajané, lan para kepala sukuné (38-54)

 • 2

  • Rolas anak lanangé Israèl (1, 2)

  • Keturunané Yéhuda (3-55)

 • 3

  • Keturunané Daud (1-9)

  • Garis keturunan raja sakwisé Daud (10-24)

 • 4

  • Keturunané Yéhuda sing liyané (1-23)

   • Yabèz lan dongané (9, 10)

  • Keturunané Siméon (24-43)

 • 5

  • Keturunané Rubèn (1-10)

  • Keturunané Gad (11-17)

  • Wong Hagri dikalahké (18-22)

  • Setengahé suku Manasyé (23-26)

 • 6

  • Keturunané Lèwi (1-30)

  • Para penyanyi bait (31-47)

  • Keturunané Harun (48-53)

  • Panggonané wong Lèwi (54-81)

 • 7

  • Keturunané Isakhar (1-5), Bènyamin (6-12), Naftali (13), Manasyé (14-19), Éfraim (20-29), lan Asyèr (30-40)

 • 8

  • Keturunané Bènyamin (1-40)

   • Garis keturunan keluargané Saul (33-40)

 • 9

  • Daftar silsilah sakwisé bali saka penawanan (1-34)

  • Garis keturunan keluargané Saul dibalèni manèh (35-44)

 • 10

  • Saul lan anak-anaké lanang mati (1-14)

 • 11

  • Wong Israèl nglantik Daud dadi raja (1-3)

  • Daud ngrebut Zion (4-9)

  • Para pejuangé Daud sing hébat (10-47)

 • 12

  • Para pendukungé Raja Daud (1-40)

 • 13

  • Pethi digawa saka Kiriat-yéarim (1-14)

   • Uzza dihukum lan mati (9, 10)

 • 14

  • Kedudukané Daud dadi raja dikukuhké (1, 2)

  • Keluargané Daud (3-7)

  • Wong Filistin dikalahké (8-17)

 • 15

  • Wong Lèwi nggawa Pethi menyang Yérusalèm (1-29)

   • Mikhal ngrèmèhké Daud (29)

 • 16

  • Pethi didèlèhké ing kémah (1-6)

  • Nyanyian syukuré Daud (7-36)

   • ”Yéhuwah wis dadi Raja.” (31)

  • Pelayanan ing ngarepé Pethi (37-43)

 • 17

  • Daud ora bakal mbangun bait (1-6)

  • Perjanjian karo Daud (7-15)

  • Dongané Daud kanggo ngucap syukur (16-27)

 • 18

  • Kemenangané Daud (1-13)

  • Para pejabaté Daud (14-17)

 • 19

  • Wong Ammon nggawé utusané Daud kisinan (1-5)

  • Menang nglawan Ammon lan Siria (6-19)

 • 20

  • Raba direbut (1-3)

  • Para raksasané Filistin dipatèni (4-8)

 • 21

  • Daud ora manut lan ngétung jumlahé wong Israèl (1-6)

  • Hukuman saka Yéhuwah (7-17)

  • Daud mbangun mézbah (18-30)

 • 22

  • Persiapané Daud kanggo bait (1-5)

  • Naséhaté Daud marang Salomo (6-16)

  • Para pejabat dikongkon mbantu Salomo (17-19)

 • 23

  • Daud ngatur wong Lèwi (1-32)

   • Harun lan anak-anaké lanang diwènèhi tugas khusus (13)

 • 24

  • Daud mbagi para imam dadi 24 kelompok (1-19)

  • Tugasé wong Lèwi liyané (20-31)

 • 25

  • Para pemusik lan penyanyi ing omahé Gusti Allah (1-31)

 • 26

  • Kelompok-kelompok penjaga gerbang (1-19)

  • Bendahara lan para pejabat liyané (20-32)

 •  27

  • Para pejabat sing nglayani raja (1-34)

 • 28

  • Ceramahé Daud soal pembangunan bait (1-8)

  • Petunjuk kanggo Salomo; rancangan bait diwènèhké (9-21)

 • 29

  • Sumbangan kanggo bait (1-9)

  • Dongané Daud (10-19)

  • Wong-wong seneng banget; pamréntahané Salomo (20-25)

  • Daud mati (26-30)