Yohanes 2:1-25

  • Pésta mantènan ing kutha Kana; banyu malih dadi anggur (1-12)

  • Yésus nggawé resik bait (13-22)

  • Yésus ngerti isi atiné manungsa (23-25)

2  Rong dina sakbanjuré, ana pésta mantènan ing kutha Kana ing Galiléa, lan ibuné Yésus ana ing kono.  Yésus lan murid-muridé uga diundang ing pésta manténan kuwi.  Wektu angguré wis mèh entèk, ibuné Yésus kandha marang Yésus, ”Wong-wong iki kentèkan anggur.”  Nanging Yésus njawab, ”Bu,* apa kuwi urusané awaké dhéwé? Durung wayahé aku tumindak.”  Ibuné kandha marang para pelayan, ”Tindakna waé apa sing dhèwèké omongké.”  Ing kono ana enem genthong banyu saka watu sing disedhiakké kanggo nyucèkké badan kaya kebiasaané wong Yahudi. Sak genthong isa diisi loro utawa telung takeran cairan.*  Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Isinen genthong-genthong kuwi nganggo banyu.” Banjur wong-wong kuwi ngisi genthongé nganti kebak.  Yésus kandha manèh, ”Saiki, isiné jupuken sithik lan wènèhna marang ketua pésta.” Wong-wong kuwi banjur nindakké préntahé Yésus.  Ketua pésta banjur ngicipi banyu sing wis malih dadi anggur kuwi. Dhèwèké ora ngerti kuwi saka ngendi, nanging para pelayan sing njupuk ngerti. Banjur, ketua pésta nyeluk mantèn lanang 10  lan kandha, ”Wong-wong biasané nyuguhké dhisik anggur sing apik, banjur nèk wis padha mabuk, sing kurang apik lagi disuguhké. Nanging kowé nyimpen anggur sing apik nganti saiki.” 11  Yésus nindakké mukjijaté* sing kapisan kuwi ing kutha Kana ing Galiléa. Nganggo cara kuwi, dhèwèké nggawé kamulyané dadi nyata, lan murid-muridé nduwé iman marang Yésus. 12  Sakwisé kuwi, Yésus lunga menyang Kapernaum bareng karo ibuné, adhi-adhiné lanang, lan murid-muridé, nanging mung manggon ing kana sawetara dina waé. 13  Paskah wong Yahudi wis arep diwiwiti, lan Yésus lunga menyang Yérusalèm. 14  Ing bait, Yésus weruh ana wong-wong sing dodol sapi, wedhus gèmbèl, lan manuk dara, uga ana tukang ngijoli dhuwit sing lungguh ing kono. 15  Mula sakwisé nggawé pecut saka tali, Yésus ngusir menyang njaba wong-wong sing dodolan ing njero bait bareng karo kabèh wedhus gèmbèl lan sapi, uga morat-maritké dhuwit rècèh duwèké para tukang ngijoli dhuwit lan njungkirké méja-méjané wong-wong kuwi. 16  Yésus uga kandha marang wong-wong sing dodolan manuk dara, ”Singkirna kabèh iki saka kéné! Aja ndadèkké manèh omahé Bapakku kaya pasar!” 17  Murid-muridé kèlingan ayat sing kandha, ”Semangat kanggo omahmu mulad-mulad kaya geni ing awakku.” 18  Mula wong-wong Yahudi kandha marang Yésus, ”Duduhna tandha marang aku kabèh, sing mbuktèkké nèk kowé nduwé hak kanggo nindakké kabèh iki.” 19  Yésus njawab, ”Ambrukna bait iki, lan bakal tak bangun manèh ing wektu telung dina.” 20  Wong-wong Yahudi kuwi kandha, ”Bait iki dibangun suwéné 46 taun, mosok kowé bakal mbangun kuwi ing wektu telung dina?” 21  Sakjané bait sing dimaksudké kuwi yaiku badané dhéwé. 22  Sakwisé dhèwèké diuripké manèh saka antarané wong mati, murid-muridé kèlingan nèk dhèwèké kerep ngomongké bab kuwi, mula murid-muridé percaya karo ayat sing ditulis ing Kitab Suci lan omongané Yésus. 23  Wektu dhèwèké ana ing Yérusalèm pas Riyaya Paskah, akèh wong nduwé iman marang jenengé wektu ndelok mukjijat-mukjijat* sing ditindakké. 24  Nanging Yésus ora pati percaya marang wong-wong kuwi merga Yésus ngerti wataké manungsa, 25  lan ora perlu ana wong sing nerangké marang Yésus bab manungsa, merga dhèwèké ngerti isi atiné manungsa.

Katrangan Tambahan

Utawa ”Wong wadon”. Iki dudu sebutan sing ngrèmèhké.
Mungkin takeran bat sing akèhé 22 L.
Lit.: ”tandhané”.
Lit.: ”tandha”.