Yohanes 19:1-42

  • Yésus dipecuti lan diécé (1-7)

  • Pilatus nakoni Yésus manèh (8-16a)

  • Yésus dipaku ing cagak ing Golgota (16b-24)

  • Yésus mastèkké ibuné diopèni (25-27)

  • Yésus séda (28-37)

  • Yésus dikubur (38-42)

19  Pilatus banjur ngongkon supaya Yésus digawa lan dipecuti.  Para prajurit nggawé mahkota saka tanduran eri lan nganggokké kuwi ing sirahé Yésus, uga nganggokké jubah ungu marang dhèwèké.  Para prajurit kuwi bola-bali marani Yésus lan kandha, ”Salam, hé Rajané Wong Yahudi!” Para prajurit kuwi uga terus ngamplengi rainé Yésus.  Pilatus metu manèh lan kandha marang wong-wong kuwi, ”Deloken! Aku nggawa dhèwèké metu supaya kowé ngerti nèk aku babar blas ora nemokké kesalahané wong iki.”  Mula Yésus metu, nganggo mahkota eri lan nganggo jubah ungu. Lan Pilatus kandha marang wong-wong kuwi, ”Deloken wong iki!”  Nanging, wektu para imam kepala lan para petugas ndelok Yésus, wong-wong kuwi mbengok, ”Patènana wong kuwi ing cagak! Patènana wong kuwi ing cagak!” Pilatus kandha marang wong-wong kuwi, ”Kowé waé sing nggawa lan matèni dhèwèké.* Aku babar blas ora nemokké kesalahané wong iki.”  Wong-wong Yahudi njawab, ”Aku nduwé hukum, lan miturut hukumku dhèwèké kudu mati, merga dhèwèké ngaku-ngaku putrané Gusti Allah.”  Wektu krungu omongané wong-wong kuwi, Pilatus dadi saya wedi,  banjur dhèwèké mlebu manèh menyang panggonané gubernur lan takon marang Yésus, ”Asalmu saka ngendi?” Nanging Yésus ora njawab. 10  Mula Pilatus kandha marang Yésus, ”Apa kowé ora gelem ngomong karo aku? Apa kowé ora ngerti nèk aku nduwé wewenang kanggo mbébaské kowé lan kanggo ngukum mati kowé?”* 11  Yésus njawab, ”Kowé babar blas ora nduwé wewenang marang aku, kejaba nèk kuwi diparingké Gusti Allah marang kowé. Kuwi sebabé wong sing masrahké aku marang kowé, dosané luwih gedhé.” 12  Mula Pilatus terus ngupaya nggolèk cara kanggo mbébaské Yésus, nanging wong-wong Yahudi mbengok, ”Nèk kowé mbébaské wong iki, kowé dudu kancané Kaisar. Saben wong sing ngaku-ngaku dhèwèké kuwi raja, sakjané wong kuwi nglawan* Kaisar.” 13  Sakwisé krungu omongané wong-wong kuwi, Pilatus nggawa Yésus metu, banjur lungguh ing kursi pengadilan, ing panggonan sing disebut Lantai Watu, utawa ing basa Ibrani jenengé Gabata. 14  Wektu kuwi kira-kira jam 12 awan* pas dina Persiapan Paskah. Pilatus kandha marang wong-wong Yahudi, ”Deloken, rajamu!” 15  Nanging, wong-wong kuwi padha mbengok, ”Patènana dhèwèké! Patènana dhèwèké! Patènana dhèwèké ing cagak!” Pilatus banjur kandha, ”Apa aku kudu matèni rajamu?” Para imam kepala njawab, ”Aku ora nduwé raja liya sakliyané Kaisar.” 16  Banjur Pilatus nyerahké Yésus marang wong-wong kuwi kanggo dihukum mati ing cagak. Wong-wong kuwi banjur nggawa Yésus lunga. 17  Karo manggul cagak paukumané* dhéwé, Yésus menyang panggonan sing disebut Panggonan Tengkorak, utawa ing basa Ibrani disebut Golgota. 18  Ing kana, para prajurit maku Yésus ing cagak ing antarané wong loro liyané, sing siji ana ing sisih tengené Yésus lan sing sijiné ing sisih kiwa. 19  Pilatus uga nulis ing papan: ”Yésus wong Nazarèt, Rajané Wong Yahudi.” Banjur Pilatus ngongkon supaya papan kuwi dipasang ing cagak paukumané Yésus. 20  Akèh wong Yahudi sing maca tulisan kuwi, merga panggonan Yésus dipaku ing cagak cedhak karo kutha. Tulisan ing papan mau ditulis nganggo basa Ibrani, Latin, lan Yunani. 21  Nanging, para imam kepalané wong Yahudi kandha marang Pilatus, ”Aja nulis, ’Rajané Wong Yahudi,’ nanging tulisen nèk dhèwèké kandha, ’Aku iki Rajané Wong Yahudi.’” 22  Pilatus njawab, ”Apa sing wis tak tulis ora isa diowahi.” 23  Sakwisé maku Yésus ing cagak, para prajurit njupuk klambi njabané Yésus lan mbagi kuwi dadi patang bagéan, saben prajurit éntuk sak bagéan. Para prajurit kuwi uga njupuk klambi njero duwèké Yésus. Nanging, klambi kuwi ora ana jahitané, merga ditenun saka ndhuwur tekan ngisor. 24  Mula para prajurit kuwi kandha marang siji lan sijiné, ”Klambi iki aja disuwèk, nanging ayo nguncalké undhi kanggo nemtokké sapa sing éntuk klambi iki.” Nganggo cara kuwi, kelakon apa sing ditulis ing Kitab Suci, ”Wong-wong kuwi mbagi-mbagi klambiku kanggo wong-wong kuwi dhéwé, lan wong-wong kuwi nguncalké undhi kanggo klambiku njero.” Yakuwi sing ditindakké para prajurit mau. 25  Ing kono, ibuné Yésus, sedulur wadoné ibuné Yésus, Maria bojoné Klopas, lan Maria Magdaléna lagi ngadeg ing cedhak cagak paukumané Yésus. 26  Wektu Yésus ndelok ibuné lan muridé sing ditresnani ngadeg ing cedhaké, Yésus kandha marang ibuné, ”Ibu, kuwi anakmu lanang.” 27  Banjur, Yésus kandha marang murid mau, ”Dhèwèké ibumu.” Lan wiwit wektu kuwi, murid mau nggawa ibuné Yésus kanggo manggon ing omahé. 28  Sakwisé kuwi, wektu ngerti nèk kabèh wis rampung, Yésus kandha, ”Aku ngelak,” supaya apa sing dikandhakké ing Kitab Suci kelakon. 29  Ing kana, ana wadhah sing kebak anggur kecut. Mula, ana wong sing nyelupké kembang karang ing anggur kecut kuwi lan ndèlèhké kuwi ing sak lonjor hisop,* banjur diwènèhké ing tutuké Yésus. 30  Sakwisé nyecep anggur kecut kuwi, Yésus kandha, ”Wis rampung.” Banjur Yésus ndhingkluk lan séda.* 31  Wong-wong Yahudi ora gelem nèk mayité wong-wong kuwi tetep ana ing cagak paukuman* pas dina Sabat, merga wektu kuwi dina Persiapan Sabat (lan dina sakbanjuré dina Sabat istiméwa), mula wong-wong Yahudi njaluk marang Pilatus supaya sikilé wong-wong sing dihukum kuwi diceklèk lan mayité diedhunké. 32  Para prajurit banjur teka lan nyeklèk sikilé wong lanang loro sing dipaku bareng Yésus. 33  Nanging wektu marani Yésus, para prajurit ngerti nèk Yésus wis mati. Mula para prajurit ora nyeklèk sikilé Yésus. 34  Nanging salah siji prajurit nusuk bagéan igané Yésus nganggo tombak. Lan ing wektu kuwi uga, metu getih lan banyuné. 35  Wong sing ndelok kedadéan kuwi wis mènèhi kesaksian, lan kesaksiané kuwi bener. Wong kuwi ngerti nèk sing dhèwèké omongké kuwi bener, lan wong kuwi ngomongké iki supaya kowé uga percaya. 36  Kuwi kabèh bener-bener kedadéan supaya apa sing ditulis ing Kitab Suci kelakon, yaiku, ”Ora ana balungé sing bakal diceklèk.”* 37  Ana uga ayat liya sing kandha, ”Wong-wong kuwi bakal nyawang wong sing wis ditusuk wong-wong kuwi dhéwé.” 38  Sakwisé kuwi, Yusuf saka Arimatéa njaluk marang Pilatus kanggo njupuk mayité Yésus. Dhèwèké kuwi muridé Yésus, nanging ora wani terus terang merga wedi karo wong-wong Yahudi. Merga Pilatus wis ngijinké, dhèwèké banjur teka lan njupuk mayité Yésus. 39  Nikodémus, yaiku wong sing tau nemoni Yésus ing wayah wengi, uga teka karo nggawa campuran* mur lan gaharu sing boboté kira-kira 30 kilogram.* 40  Wong-wong kuwi banjur njupuk mayité Yésus lan mbungkus nganggo linen lan rempah-rempah mau, kaya kebiasaané wong Yahudi kanggo ngubur wong mati. 41  Ing cedhak panggonan Yésus dihukum mati,* ana taman. Lan ing taman kuwi ana kuburan anyar. Durung tau ana wong sing dikubur ing kuburan kuwi. 42  Merga dina kuwi dina Persiapan Paskah wong Yahudi, lan kuburan kuwi cedhak, mula wong-wong kuwi ngubur Yésus ing kana.

Katrangan Tambahan

Utawa ”matèni dhèwèké ing cagak”.
Utawa ”ngukum mati kowé ing cagak?”
Utawa ”omongan nglawan”.
Lit.: ”jam kaenem”.
Deloken ”Cagak paukuman” ing Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”masrahké rohé”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”diremuk”.
Utawa mungkin ”sak gulungan”.
Utawa ”100 pon”. Maksudé, pon Romawi.
Utawa ”dihukum mati ing cagak”.