Yohanes 18:1-40

  • Yudas ngianati Yésus (1-9)

  • Pétrus nggunakké pedhang (10, 11)

  • Yésus digawa marang Hanas (12-14)

  • Kanggo sing sepisanan Pétrus ora ngakoni Yésus (15-18)

  • Yésus ing ngarepé Hanas (19-24)

  • Kanggo sing kapindho lan katelu Pétrus ora ngakoni Yésus (25-27)

  • Yésus ing ngarepé Pilatus (28-40)

    • ”Kratonku dudu bagéan saka donya iki” (36)

18  Sakwisé ngomongké kabèh iki, Yésus lunga karo murid-muridé menyang sawijiné taman sing ana ing sebrangé Lembah Kidron.*  Yudas, wong sing ngianati, uga ngerti panggonan kuwi merga Yésus kerep ngumpul karo murid-muridé ing kana.  Mula Yudas nggawa sak pasukan prajurit lan para petugas sing diutus para imam kepala lan wong-wong Farisi, banjur teka mrana karo nggawa obor, lampu minyak, lan senjata.  Yésus ngerti kabèh sing bakal dialami. Mula Yésus maju lan kandha marang wong-wong kuwi, ”Sapa sing kok golèki?”  Wong-wong kuwi njawab, ”Yésus wong Nazarèt.” Yésus kandha, ”Aku iki wongé.” Yudas, wong sing ngianati, uga ngadeg bareng wong-wong kuwi.  Nanging wektu Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Aku iki wongé,” wong-wong kuwi padha mundur lan tiba ing lemah.  Mula Yésus takon manèh, ”Sapa sing kok golèki?” Wong-wong kuwi njawab, ”Yésus wong Nazarèt.”  Yésus njawab, ”Aku wis ngandhani kowé nèk aku iki wongé. Mula nèk kowé nggolèki aku, ejarna wong-wong iki lunga.”  Nganggo cara kuwi, apa sing tau diomongké Yésus kelakon, yaiku, ”Aku ora kélangan siji-sijia wong sing wis Panjenengan pasrahké marang aku.” 10  Banjur Simon Pétrus ngetokké pedhangé, nyerang budhaké imam agung, lan nyabet kupingé tengen nganti pothol. Budhak kuwi jenengé Malkhus. 11  Nanging Yésus kandha marang Pétrus, ”Lebokna pedhangmu ing wadhahé.* Aku kan kudu ngombé saka cawan* sing Bapak paringké marang aku, ta?” 12  Banjur para prajurit, komandan militèr, lan para petugas sing diutus wong-wong Yahudi, nangkep Yésus lan mbanda dhèwèké.* 13  Yésus digawa dhisik marang Hanas, merga Hanas kuwi bapak maratuwané Kayafas, yaiku imam agung ing taun kuwi. 14  Sakjané Kayafas iki wong sing tau mènèhi naséhat marang wong-wong Yahudi nèk luwih becik wong siji mati kanggo kepentingané sak bangsa. 15  Wektu kuwi, Simon Pétrus lan salah siji murid liyané ngetutké Yésus. Murid kuwi dikenal karo imam agung, mula dhèwèké mlebu bareng Yésus menyang halaman omahé imam agung, 16  nanging Pétrus ngadeg ing njaba, ing gerbang. Mula murid sijiné kuwi, sing dikenal karo imam agung, metu lan ngomong karo sing njaga gerbang, banjur nggawa Pétrus mlebu. 17  Pembantu wadon sing njaga gerbang kuwi kandha marang Pétrus, ”Kowé kan salah siji muridé wong kuwi, ta?” Pétrus njawab, ”Dudu.” 18  Merga wektu kuwi adhem, para budhak lan para petugas nyumed geni lan ngadeg ing cedhaké geni kuwi supaya awaké anget. Pétrus uga ngadeg ing kana bareng wong-wong kuwi supaya awaké anget. 19  Imam kepala nakoni Yésus bab murid-muridé lan bab piwulangé. 20  Yésus njawab, ”Nèk aku ngomong, mesthi ing ngarepé wong akèh. Nèk aku mulang, mesthi ing sinagogé* lan ing bait, panggonané kabèh wong Yahudi padha ngumpul, lan wektu ngomong, aku ora tau ndhelik-ndhelik. 21  Ngapa kowé nakoni aku? Takona karo wong-wong sing wis tau ngrungokké omonganku. Wong-wong kuwi mesthi ngerti apa sing tak omongké.” 22  Sakwisé Yésus ngomongké kuwi, salah siji petugas sing ngadeg ing kono ngampleng rainé Yésus lan kandha, ”Apa kaya ngono carané njawab imam kepala?” 23  Yésus njawab, ”Nèk omonganku salah, duduhna* endi salahé. Nanging nèk omonganku bener, ngapa kowé ngampleng aku?” 24  Hanas banjur ngongkon wong-wong kuwi supaya nggawa Yésus sing isih dibanda mau marang Imam Agung Kayafas. 25  Simon Pétrus wektu kuwi isih ngadeg ing cedhaké geni supaya awaké anget. Banjur wong-wong takon marang dhèwèké, ”Kowé kan salah siji muridé, ta?” Pétrus ora ngakoni lan kandha, ”Dudu.” 26  Salah siji budhaké imam agung, yaiku wong sing isih seduluran karo wong lanang sing kupingé disabet Pétrus nganti pothol, kandha, ”Aku ndelok kowé bareng karo dhèwèké ing taman. Iya, ta?” 27  Nanging Pétrus ora ngakoni manèh, lan ing wektu kuwi uga, pitik jago kluruk. 28  Banjur wong-wong Yahudi nggawa Yésus saka omahé Kayafas menyang panggonané gubernur. Wektu kuwi isih ésuk banget. Nanging, wong-wong kuwi dhéwé ora mlebu ing panggonané gubernur, supaya ora dadi najis lan tetep isa mangan Paskah. 29  Banjur Pilatus metu lan takon, ”Apa tudhuhanmu marang wong iki?” 30  Wong-wong kuwi njawab, ”Nèk wong iki ora salah,* aku ora bakal nyerahké wong iki marang panjenengan.” 31  Mula Pilatus kandha marang wong-wong kuwi, ”Ya wis, gawanen wong iki lan adilana miturut hukummu dhéwé.” Wong-wong Yahudi kuwi njawab, ”Aku kabèh ora éntuk matèni wong.” 32  Nganggo cara kuwi, kelakon apa sing Yésus omongké bab carané dhèwèké bakal mati. 33  Mula Pilatus mlebu manèh menyang panggonané gubernur lan nyeluk Yésus, banjur takon marang Yésus, ”Apa kowé Rajané Wong Yahudi?” 34  Yésus njawab, ”Kowé takon kaya ngono kuwi merga karepmu dhéwé utawa ana wong liya sing ngandhani kowé bab aku?” 35  Pilatus njawab, ”Kowé kan ngerti nèk aku dudu wong Yahudi. Bangsamu dhéwé lan para imam kepala sing masrahké kowé marang aku. Apa sing wis kok tindakké?” 36  Yésus njawab, ”Kratonku dudu bagéan saka donya iki. Nèk Kratonku bagéan saka donya iki, para abdiku mesthi bakal nglawan supaya aku ora diserahké marang wong-wong Yahudi. Nanging, Kratonku dudu saka donya iki.” 37  Mula Pilatus takon, ”Nèk ngono, apa kowé kuwi raja?” Yésus njawab, ”Kowé dhéwé sing ngomong nèk aku iki raja. Aku kudu mènèhi kesaksian bab apa sing bener, merga kanggo kuwi aku lair, lan kanggo kuwi aku teka ing donya. Sapa waé sing manut karo apa sing bener ngrungokké swaraku.” 38  Pilatus takon marang Yésus, ”Sing bener kuwi apa?” Sakwisé ngomongké iki, Pilatus metu manèh kanggo nemoni wong-wong Yahudi lan kandha, ”Aku babar blas ora nemokké kesalahané wong iki. 39  Apa manèh, miturut kebiasaanmu, aku kudu mbébaské siji tahanan saben Riyaya Paskah. Dadi apa kowé péngin aku mbébaské Rajané Wong Yahudi iki?” 40  Wong-wong kuwi mbengok manèh, ”Aja wong kuwi! Barabas waé!” Barabas kuwi rampok.

Katrangan Tambahan

Utawa ”lembah musim dingin Kidron”.
Utawa ”wrangkané”.
Cawan nglambangké kersané Gusti Allah sing ngejarké Yésus mati merga tudhuhan palsu yaiku ngrèmèhké Gusti Allah.
Utawa ”nalèni tangané”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”wènèhana kesaksian”.
Utawa ”dudu penjahat”.