Yohanes 15:1-27

  • Umpama bab tanduran anggur sing sejati (1-10)

  • Préntah kanggo nresnani kaya Kristus (11-17)

    • ’Ora ana wong sing nduwé katresnan sing luwih gedhé’ (13)

  • Donya sengit marang murid-muridé Yésus (18-27)

15  ”Aku iki wit anggur sing sejati, lan Bapakku kuwi petaniné.  Panjenengané mbuwang saben pang sing ana ing aku sing ora ngetokké woh. Panjenengané uga ngresiki saben pang sing ngasilké woh, supaya isa ngasilké woh luwih akèh.  Kowé wis resik merga pangandika sing tak omongké marang kowé.  Tetepa nyawiji karo aku, lan aku bakal tetep nyawiji karo kowé. Pang ora isa ngetokké woh dhéwé kejaba tetep nyawiji karo wité, semono uga kowé ora bakal isa ngetokké woh kejaba tetep nyawiji karo aku.  Aku iki wit anggur, lan kowé kabèh kuwi pang-pangé. Nèk wong tetep nyawiji karo aku lan aku nyawiji karo wong kuwi, dhèwèké bakal ngasilké akèh woh. Kowé ora isa nindakké apa-apa tanpa aku.  Nèk wong ora tetep nyawiji karo aku, dhèwèké bakal kaya pang sing dibuwang lan dadi garing. Terus pang-pang kuwi diklumpukké lan diuncalké ing geni, banjur kobong.  Nèk kowé tetep nyawiji karo aku, lan omonganku tetep ana ing atimu, njaluka apa waé sing kok péngini lan kuwi bakal diwènèhké marang kowé.  Bapakku diluhurké ing bab iki, yaiku nèk kowé terus ngasilké akèh woh lan mbuktèkké nèk kowé muridku.  Kaya Bapak wis nresnani aku, aku uga wis nresnani kowé. Tetepa dadi wong sing tak tresnani. 10  Nèk kowé nindakké préntah-préntahku, kowé bakal tetep dadi wong sing tak tresnani, kaya aku wis nindakké préntah-préntahé Bapak lan tetep dadi wong sing ditresnani Bapak. 11  ”Aku ngomong kaya ngono marang kowé supaya kowé bener-bener ngrasakké kabungahan sing tak duwèni. 12  Iki préntahku, yaiku supaya kowé padha nresnani siji lan sijiné kaya aku wis nresnani kowé. 13  Ora ana wong sing nduwé katresnan sing luwih gedhé ketimbang wong sing masrahké nyawané kanggo sahabat-sahabaté. 14  Kowé kuwi sahabat-sahabatku nèk kowé nindakké apa sing tak préntahké marang kowé. 15  Aku ora nyebut kowé budhak manèh, merga budhak ora ngerti apa sing ditindakké majikané. Nanging aku nyebut kowé sahabat, merga aku wis ngandhani kowé bab kabèh sing wis tak rungokké saka Bapakku. 16  Kowé ora milih aku, nanging aku milih kowé supaya kowé terus ngasilké woh, yaiku woh sing bakal tetep ana. Iki supaya apa waé sing kok jaluk marang Bapak nganggo jenengku, bakal diparingké marang kowé. 17  ”Iki préntahku marang kowé, yaiku supaya kowé nresnani siji lan sijiné. 18  Nèk donya sengit marang kowé, élinga nèk donya wis sengit marang aku sakdurungé sengit marang kowé. 19  Nèk kowé bagéan saka donya, donya bakal nresnani kowé merga kowé duwèké donya. Saiki kowé dudu bagéan saka donya, nanging kowé wis tak pilih saka donya. Kuwi sebabé, donya sengit marang kowé. 20  Élinga apa sing wis tak omongké iki: Budhak ora ngluwihi majikané. Nèk wong-wong nganiaya aku, wong-wong kuwi uga bakal nganiaya kowé. Nèk wong-wong nindakké omonganku, wong-wong kuwi uga bakal nindakké omonganmu. 21  Nanging wong-wong kuwi bakal nindakké kabèh iki marang kowé merga jenengku, sebab wong-wong kuwi ora kenal Panjenengané sing ngutus aku. 22  Nèk aku ora teka lan ngomong karo wong-wong kuwi, wong-wong kuwi ora dosa.* Nanging saiki wong-wong kuwi ora isa nggawé alesan kanggo dosané. 23  Sapa waé sing sengit marang aku, uga sengit marang Bapakku. 24  Nèk ing antarané wong-wong kuwi, aku ora tau nindakké gawéan-gawéan sing durung tau ditindakké wong liya, wong-wong kuwi ora dosa. Nanging saiki, wong-wong kuwi wis ndelok aku lan sengit marang aku uga marang Bapakku. 25  Nganggo cara iki, apa sing ditulis ing hukum Taurat isa kelakon, ’Wong-wong kuwi sengit marang aku tanpa sebab.’ 26  Aku bakal ngirim juru tulung* marang kowé saka Bapak ing swarga, yaiku roh suci sing nduduhké apa sing bener, lan sing asalé saka Bapak. Wektu juru tulung kuwi teka, juru tulung kuwi bakal mènèhi kesaksian bab aku. 27  Semono uga kowé bakal mènèhi kesaksian bab aku, merga kowé wis bareng karo aku saka wiwitan.

Katrangan Tambahan

Utawa ”ora salah”.
Utawa ”panglipur”.