Yohanes 14:1-31

  • Yésus, siji-sijiné dalan kanggo nyedhak marang Bapak (1-14)

    • ”Aku iki dalan, lan sing bener, lan sing marahi urip” (6)

  • Yésus njanjèkké roh suci (15-31)

    • ”Bapak luwih kuwasa ketimbang aku” (28)

14  ”Aja nganti atimu susah. Duduhna iman marang Gusti Allah. Duduhna iman uga marang aku.  Ing omahé Bapakku ana akèh panggonan. Nèk ora, aku ora bakal ngomong kaya ngono. Nanging saiki aku arep lunga kanggo nyiapké panggonan kanggo kowé.  Uga, nèk aku lunga lan nyiapké panggonan kanggo kowé, aku bakal teka manèh lan nggawa kowé menyang omahku, supaya kowé isa ana ing panggonan sing tak enggoni.  Kowé uga ngerti dalan menyang panggonan sing arep tak parani.”  Tomas kandha, ”Gusti, aku kabèh ora ngerti panjenengan arep lunga menyang ngendi. Piyé aku isa ngerti dalané?”  Yésus njawab, ”Aku iki dalan, lan sing bener, lan sing marahi urip. Ora ana sing isa teka marang Bapak nèk ora liwat aku.  Nèk kowé kenal aku, kowé mesthi uga kenal Bapakku. Wiwit saiki, kowé kenal Panjenengané lan wis padha ndelok Panjenengané.”  Filipus kandha, ”Gusti, duduhna Bapak marang aku kabèh, lan kuwi bakal nggawé atiku lega.”  Yésus njawab, ”Wis suwé aku bareng karo kowé kabèh, nanging kok kowé isih durung kenal aku, Filipus? Sapa waé sing wis ndelok aku uga wis ndelok Bapak. Kok isa kowé kandha, ’Duduhna Bapak marang aku kabèh’? 10  Apa kowé ora percaya nèk aku nyawiji karo Bapak lan Bapak nyawiji karo aku? Apa sing tak omongké marang kowé asalé dudu saka pikiranku dhéwé, nanging Bapak sing tetep nyawiji karo aku nindakké gawéané liwat aku. 11  Percayaa nèk aku nyawiji karo Bapak lan Bapak nyawiji karo aku. Nèk ora, percayaa merga gawéan sing wis tak tindakké. 12  Saktenané aku kandha marang kowé, sapa waé sing nduduhké iman marang aku uga bakal nindakké gawéan sing tak tindakké, lan dhèwèké bakal nindakké gawéan sing luwih gedhé manèh, merga aku bakal lunga marang Bapak. 13  Apa waé sing kok jaluk nganggo jenengku bakal tak tindakké, supaya Bapak dimulyakké liwat Putra. 14  Nèk kowé njaluk apa waé nganggo jenengku, aku bakal nindakké kuwi. 15  ”Nèk kowé nresnani aku, kowé bakal nindakké préntahku. 16  Lan aku bakal nyuwun marang Bapak lan Panjenengané bakal maringi kowé juru tulung* liyané sing bakal tetep ana karo kowé saklawasé, 17  yaiku roh suci sing nduduhké apa sing bener. Donya ora isa éntuk roh suci iki, merga donya ora ndelok lan ora ngertèni kuwi. Nanging kowé ngerti, merga roh kuwi ana ing kowé lan tetep ana karo kowé. 18  Aku ora bakal ninggalké kowé dhèwèkan.* Aku bakal bali manèh marang kowé. 19  Sedhéla manèh donya ora bakal ndelok aku, nanging kowé bakal ndelok aku, merga aku terus urip lan kowé bakal urip. 20  Ing dina kuwi, kowé bakal ngerti nèk aku nyawiji karo Bapakku lan kowé nyawiji karo aku lan aku nyawiji karo kowé. 21  Sapa waé sing nampa préntah-préntahku lan nindakké kuwi, yakuwi wong sing nresnani aku. Wong sing nresnani aku bakal ditresnani Bapakku, lan aku uga bakal nresnani dhèwèké, lan bakal nduduhké kanthi cetha marang dhèwèké sapa aku iki.” 22  Yudas (dudu Iskariot) takon marang Yésus, ”Gusti, ngapa kok nganti panjenengan arep nduduhké kanthi cetha marang aku kabèh, lan dudu marang donya?” 23  Yésus njawab, ”Wong sing nresnani aku bakal nindakké omonganku. Bapakku bakal nresnani dhèwèké, lan aku karo Bapakku bakal marani dhèwèké lan manggon bareng karo dhèwèké. 24  Sapa sing ora nresnani aku, ora nindakké omonganku. Omongan sing kok rungokké iki, dudu omonganku, nanging duwèké Bapak sing ngutus aku. 25  ”Aku ngomongké iki kabèh marang kowé wektu aku isih ana karo kowé. 26  Nanging juru tulung kuwi, yaiku roh suci, sing bakal dikirim Bapak nganggo jenengku, kuwi sing bakal mulangké kabèh perkara marang kowé lan ngélingké kowé bab kabèh sing wis tau tak omongké marang kowé. 27  Kowé padha tak tinggali katentreman. Aku mènèhi kowé katentremanku. Katentreman sing tak wènèhké marang kowé béda karo katentreman sing diwènèhké donya iki. Aja nganti atimu susah lan wedi. 28  Kowé wis tau krungu omonganku, ’Aku bakal lunga lan aku bakal bali marang kowé.’ Nèk kowé nresnani aku, kowé bakal bungah merga aku lunga marang Bapak, merga Bapak luwih kuwasa ketimbang aku. 29  Mula saiki aku ngandhani kowé sakdurungé kuwi kelakon, supaya kowé percaya wektu kuwi kelakon. 30  Aku ora bakal ngomong luwih akèh manèh marang kowé, merga panguwasa donya iki bakal teka, lan dhèwèké ora nduwé kuwasa marang aku. 31  Nanging supaya donya ngerti nèk aku nresnani Bapak, aku mung nindakké apa sing dipréntahké Bapak marang aku. Ngadega, ayo lunga saka kéné.

Katrangan Tambahan

Utawa ”panglipur”.
Utawa ”kaya yatim piatu”.