Yakobus 5:1-20

  • Pangéling-éling kanggo wong-wong sugih (1-6)

  • Gusti Allah mberkahi wong-wong sing sabar (7-11)

  • Nèk kandha ”ya”, kuduné pancèn ya (12)

  • Donga sing diucapké nganggo iman gedhé pengaruhé (13-18)

  • Mbantu wong sing nindakké dosa mbalik saka dosané (19, 20)

5  Wong-wong sugih, rungokna aku. Padha nangisa lan padha sambata merga kasangsaran sing bakal kok alami.  Bandhamu wis dadi bosok, lan klambimu wis dipangan renget.*  Emas lan pérakmu wis padha tèyèngen, lan tèyèng kuwi bakal dadi seksi nèk kowé wis salah lan bakal nggrogoti dagingmu. Apa sing kok simpen bakal dadi kaya geni ing dina-dina pungkasan.  Rungokna! Para buruh sing manèn ladhangmu terus mbengok merga kowé durung mbayar opahé, lan swarané wong-wong kuwi wis tekan ing talingané Yéhuwah sing nduwé pasukan malaékat.  Uripmu méwah lan uripmu mung kanggo nguja nafsu ing donya iki. Kowé wis nggawé awakmu* lemu kaya kéwan sing digawa ing dina pasembelèhan.  Kowé ngukum lan matèni wong bener. Kuwi sebabé kowé ngadhepi tentangan.  Sedulur-sedulur, kowé kudu sabar nganti rawuhé Gusti. Coba deloken petani, sing terus ngentèni hasil sing aji saka tanah, lan dhèwèké sabar nganti ana udan musim gugur lan udan musim semi.  Kowé uga kudu sabar. Kuwatna atimu, merga rawuhé Gusti wis cedhak.  Sedulur-sedulur, aja padha sambat bab sedulur siji lan sijiné, supaya kowé ora diadili. Deloken! Hakim wis ngadeg ing ngarep lawang. 10  Sedulur-sedulur, tirunen tuladhané para nabi sing ngomong atas asmané Yéhuwah, sing ngalami tumindak ora adil lan nduduhké kesabaran. 11  Kita padha nyebut wong-wong sing tekun kuwi wong-wong sing bungah.* Kowé wis krungu bab ketekunané Ayub lan kowé ndelok berkah sing diparingké Yéhuwah, mula kowé ngerti nèk Yéhuwah kuwi kebak welas asih lan rasa tresna. 12  Sing utama, sedulur-sedulurku, aja sumpah manèh demi swarga, demi bumi, utawa demi apa waé. Nèk kowé kandha ”Ya”, kuduné pancèn ya. Nèk kandha ”Ora”, kuduné pancèn ora, supaya Gusti Allah ora ngadili kowé. 13  Apa ana ing antaramu sing lagi ngalami kasusahan? Dhèwèké kudu terus ndonga. Apa ana sing lagi seneng atiné? Dhèwèké kudu nyanyi mazmur. 14  Apa ana ing antaramu sing lagi lara? Dhèwèké kudu nyeluk para pinituwa ing jemaat, lan para pinituwa kudu ndonga kanggo wong kuwi lan mblonyohi nganggo minyak ing asmané Yéhuwah. 15  Donga sing diucapké nganggo iman bakal nggawé wong sing lara mau dadi mari, lan Yéhuwah bakal nggawé wong kuwi dadi kuwat manèh. Sakliyané kuwi, nèk dhèwèké wis nindakké dosa, dhèwèké bakal diapura. 16  Mula, kowé kudu padha ngakoni kesalahanmu kanthi blaka marang siji lan sijiné lan ndonga kanggo siji lan sijiné, supaya kowé isa dimarèkké. Panyuwuné wong bener kuwi gedhé pengaruhé. 17  Élia kuwi wong sing nduwé perasaan kaya kita, nanging wektu dhèwèké ndonga kanthi tenanan supaya ora udan, ora ana udan ing negara kuwi suwéné telung taun setengah. 18  Banjur dhèwèké ndonga manèh, lan sakwisé kuwi ana udan lan tanah ngasilké woh. 19  Sedulur-sedulurku, nèk ana ing antaramu sing nyimpang saka apa sing bener, lan ana sing mbantu sedulur kuwi mbalik saka dosané, 20  wong sing mbantu sedulur mau bèn mbalik saka dosané bakal nylametké sedulur sing nindakké dosa mau saka pati lan dosané sing akèh mau bakal diapura.*

Katrangan Tambahan

Serangga sing sok mangan sandhangan.
Lit.: ”atimu”.
Utawa ”diberkahi”.
Utawa ”ditutupi”.