Wahyu 9:1-21

  • Trompèt kalima (1-11)

  • Cilaka sing kapisan wis liwat, rong cilaka liyané isih bakal teka (12)

  • Trompèt kaenem (13-21)

9  Malaékat kalima nyebul trompèté. Banjur aku ndelok ana bintang sing wis tiba saka langit menyang bumi. Dhèwèké* diparingi kunci kanggo mbukak jurang sing jero banget.*  Dhèwèké mbukak jurang sing jero banget* kuwi, banjur ana kebul sing metu saka jurang kuwi, kaya kebul saka tungku sing gedhé. Kebul kuwi nyebabké srengéngé lan udara dadi peteng.  Saka kebul kuwi, banjur ana walang akèh sing padha metu lan mudhun menyang bumi. Walang-walang mau diparingi kuwasa sing padha kaya kuwasa sing diparingké marang kalajengking ing bumi.  Walang-walang mau ora olèh ngrusak suket-suket, tanduran, utawa wit-witan apa waé ing bumi, nanging mung olèh nyerang wong-wong sing ing bathuké ora ana meterainé Gusti Allah.  Walang-walang mau diwènèhi kuwasa kanggo nyiksa wong-wong kuwi limang sasi suwéné, nanging ora olèh matèni wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi bakal kesiksa kaya dientup kalajengking.  Ing wektu kuwi, wong-wong bakal nggolèk-nggolèk cara kanggo mati, nanging ora isa nemokké carané. Wong-wong kuwi péngin mati, nanging ora isa.  Walang-walang kuwi mirip jaran sing disiapké kanggo perang. Ing endhasé ana kaya mahkota emas. Wajahé kaya wajahé wong lanang,  nanging rambuté kaya rambuté wong wadon. Untuné kaya untu singa.  Tutup dhadhané walang-walang kuwi kaya tutup dhadha saka wesi. Swara swiwiné pas mabur kaya swarané kréta-kréta sing ditarik jaran menyang peperangan. 10  Ing buntuté ana entup kaya entupé kalajengking. Ing buntuté, ana kuwasa kanggo nyiksa wong-wong limang sasi suwéné. 11  Walang-walang kuwi nduwé raja, yaiku malaékat sing njaga jurang sing jero banget.* Ing basa Ibrani, jenengé raja kuwi Abadon,* lan ing basa Yunani jenengé Apolion.* 12  Cilaka sing kapisan wis liwat. Isih ana rong cilaka manèh sing bakal teka. 13  Malaékat kaenem nyebul trompèté. Banjur aku krungu swara saka sungu-sunguné mésbah emas* sing ana ing ngarsané Gusti Allah. 14  Swara kuwi kandha marang malaékat kaenem, ”Eculna malaékat papat sing kebanda ing cedhaké Éfrat, kali gedhé kuwi.” 15  Malaékat papat kuwi wis disiapké kanggo jam, dina, sasi, lan taun sing wis ditemtokké. Malaékat-malaékat kuwi dieculké kanggo matèni seperteluné manungsa. 16  Aku krungu cacahé tentara sing nunggang jaran ana 200 yuta.* 17  Bab jaran lan sing nunggang, iki sing tak delok: Sing nunggang nganggo tutup dhadha warnané abang mbranang, biru tuwa, lan kuning. Endhasé jaran kuwi kaya endhasé singa, lan saka cangkemé metu geni, kebul, lan belérang. 18  Seperteluné manungsa dipatèni nganggo telung bencana, yaiku geni, kebul, lan belérang, sing metu saka cangkemé jaran-jaran kuwi. 19  Kuwasané jaran-jaran kuwi ana ing cangkemé lan ing buntuté. Buntuté jaran-jaran kuwi kaya ula sing nduwé endhas, lan nganggo buntuté kuwi, jaran-jaran kuwi nyilakani wong. 20  Nanging wong-wong liyané sing ora dipatèni karo bencana-bencana kuwi ora mertobat saka tumindaké. Wong-wong kuwi tetep nyembah roh-roh jahat lan brahala-brahala saka emas, pérak, tembaga, watu, lan kayu, sing ora isa ndelok, ngrungokké, utawa mlaku. 21  Wong-wong kuwi uga ora mertobat saka dosa-dosané, yaiku matèni, nindakké spiritisme,* nindakké hubungan sèks sing ora sah,* lan nyolong.

Katrangan Tambahan

Maksudé, bintang kuwi.
Yunani: abyssos. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: abyssos. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: abyssos. Deloken Daftar Istilah.
Tegesé ”Karusakan”.
Tegesé ”Sing Nyirnakké”.
Utawa ”saka pojok-pojokané mésbah emas sing bentuké kaya sungu”.
Utawa ”20.000 ping 10.000”.
Deloken Daftar Istilah.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.