Wahyu 5:1-14

  • Gulungan nganggo pitung meterai (1-5)

  • Sang Cempé njupuk gulungan kuwi (6-8)

  • Sang Cempé pantes mbukak meterai-meterainé (9-14)

5  Banjur, aku ndelok Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi nyekel gulungan ing tangané tengen. Ana tulisan ing sisih njaba-njeroné gulungan kuwi, lan gulungan kuwi ditutup rapet nganggo pitung meterai.  Aku banjur ndelok ana malaékat sing kuwat, sing mbengok nganggo swara seru, ”Sapa sing pantes mbukak gulungan kuwi lan nglèthèk meterai-meterainé?”  Nanging ora ana siji-sijia ing swarga utawa ing bumi utawa ing sakngisoré bumi, sing isa mbukak gulungan kuwi lan ndelok isiné.  Aku terus nangis sesenggukan merga ora ana sing pantes mbukak gulungan kuwi lan ndelok isiné.  Nanging salah siji saka para pinituwa kuwi kandha marang aku, ”Kowé aja nangis manèh. Singa saka suku Yéhuda, saka keluargané* Daud, wis menang, mula dhèwèké pantes mbukak gulungan kuwi lan pitung meterainé.”  Banjur aku ndelok ing tengah-tengahé tahta lan kerub papat, lan ing tengah-tengahé para pinituwa kuwi, ana cempé ngadeg. Cempé kuwi kayané tau dibelèh. Cempé mau sunguné pitu lan mripaté pitu. Pitung mripat kuwi nglambangké pitung roh suci sing wis diutus menyang saklumahing bumi.  Cempé mau banjur maju lan njupuk gulungan kuwi saka tangan tengené Pribadi sing lungguh ing tahta.  Wektu Cempé mau njupuk gulungan kuwi, kerub papat lan 24 pinituwa kuwi sujud ing ngarepé. Lan saben pinituwa nggawa harpa* lan mangkok emas sing kebak dupa. (Dupa kuwi nglambangké donga-dongané para wong suci.)  Banjur padha nyanyi sawijiné nyanyian anyar, sing uniné, ”Panjenengan pantes njupuk gulungan kuwi lan mbukak meterai-meterainé, merga panjenengan wis dikurbanké, lan nganggo getihé panjenengan, panjenengan nuku wong-wong saka saben suku, basa, golongan, lan bangsa kanggo dadi duwèké Gusti Allah. 10  Lan panjenengan ndadèkké wong-wong kuwi raja lan imam kanggo nglayani Gusti Allah kita. Wong-wong kuwi bakal mréntah dadi raja tumrap bumi.” 11  Banjur aku ndelok lan krungu swarané malaékat sing cacahé akèh banget ing sakiwa-tengené tahta lan kerub papat kuwi, lan ing sakiwa-tengené para pinituwa kuwi. Para malaékat kuwi cacahé puluhan èwu ping puluhan èwu lan éwonan ping éwonan. 12  Para malaékat kuwi ngomong nganggo swara seru, ”Cempé sing wis tau dibelèh kuwi pantes nampa kuwasa, kasugihan, kawicaksanan, kekuwatan, kaurmatan, kamulyan, lan pujian.” 13  Banjur aku krungu kabèh makhluk sing ana ing swarga, ing bumi, ing sakngisoré bumi, lan ing laut padha kandha, ”Pujian, kaurmatan, kamulyan, lan kuwasa kanggo Pribadi sing lungguh ing tahta lan kanggo Sang Cempé, kanggo saklawas-lawasé.” 14  Kerub papat kuwi kandha, ”Amin!” lan para pinituwa kuwi banjur sujud lan nyembah Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”oyodé”.
Maksudé, alat musik sing ana senaré kaya gitar, nanging bentuké ora kaya gitar.