Wahyu 3:1-22

  • Naséhat kanggo jemaat Sardis (1-6), Filadèlfia (7-13), Laodikia (14-22)

3  ”Marang malaékaté jemaat ing Sardis, nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké sing nduwé pitung roh suciné Gusti Allah lan pitung bintang kuwi: ’Aku ngerti tumindakmu. Kétoké waé kowé urip, nanging sakjané kowé mati.  Mula, waspadaa, lan kuwatna bab-bab sing isih ana, sing wis mèh mati, merga aku ndelok nèk gawéan sing kok tindakké ing ngarsané Gusti Allah durung kok rampungké.  Kuwi sebabé, terusa éling apa sing wis kok tampa lan kok rungokké. Terusa manut marang bab kuwi lan mertobata. Nèk kowé ora tangi, aku mesthi bakal teka kaya maling lan kowé ora bakal ngerti babar blas kapan aku bakal teka.  ”’Nanging, isih ana sapérangan wong* ing Sardis sing ora ngregedi klambiné. Wong-wong kuwi bakal mlaku bareng karo aku nganggo klambi putih, merga kaurmatan iki pancèn pantes kanggo wong-wong kuwi.  Wong sing menang bakal nganggo klambi putih, lan aku ora bakal mbusak jenengé saka buku kauripan. Ing ngarsané Bapakku lan para malaékaté, aku bakal ngakoni nèk kenal dhèwèké.*  Sapa sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat.’  ”Marang malaékaté jemaat ing Filadèlfia, nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké sing suci, sing bener, lan sing nduwé kunciné Daud. Nèk dhèwèké mbukak lawang, ora ana sing isa nutup, lan nèk dhèwèké nutup lawang, ora ana sing isa mbukak. Dhèwèké kandha,  ’Aku ngerti tumindakmu. Aku wis mbukakké lawang kanggo kowé, lan ora ana sing isa nutup. Aku ngerti nèk kowé ora patia kuwat, nanging kowé manut karo omonganku lan mbuktèkké nèk kowé setya marang aku.*  Wong-wong saka kelompok duwèké* Sétan ngapusi lan ngaku-ngaku dadi wong Yahudi, padahal dudu. Iki sing bakal tak tindakké marang wong-wong kuwi: Aku bakal nggawé wong-wong kuwi teka lan sujud ing sikilmu, lan nggawé wong-wong kuwi ngerti nèk aku nresnani kowé. 10  Merga kowé wis niru tuladha ketekunanku, aku uga bakal njaga kowé ing mangsa ujian sing bakal kelakon ing saklumahing bumi, lan kabèh wong ing bumi bakal diuji. 11  Aku bakal ndang teka. Terusa nggegem kenceng apa sing wis kok duwèni, supaya ora ana sing njupuk mahkotamu. 12  ”’Wong sing menang bakal tak dadèkké pilar ing baité Gusti Allahku, lan ora ana sing bakal nyingkirké dhèwèké saka kono. Wong kuwi bakal tak tulisi asmané Gusti Allahku lan jeneng kuthané Gusti Allahku, yaiku Yérusalèm Anyar sing mudhun saka swarga, saka Gusti Allahku. Jenengku sing anyar uga bakal tak tuliské marang wong kuwi. 13  Sapa sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat.’ 14  ”Marang malaékaté jemaat ing Laodikia, nulisa ngéné: Iki omongané Amin, yaiku seksi sing setya lan bener, sing sepisanan diciptakké Gusti Allah: 15  ’Aku ngerti tumindakmu. Kowé kuwi ora adhem lan ora panas. Aku péngin kowé adhem utawa panas. 16  Dadi, merga kowé manget-manget, ora panas uga ora adhem, mula aku bakal nglepèh kowé saka tutukku. 17  Kowé kandha, ”Aku sugih lan nduwé akèh bandha. Aku ora kekurangan apa-apa.” Nanging kowé ora sadhar nèk kowé kuwi sengsara, mesakké, miskin, wuta, lan wuda. 18  Mula aku mènèhi naséhat marang kowé supaya tuku barang-barang iki saka aku: emas sing digawé murni nganggo geni supaya kowé dadi sugih, klambi putih supaya kowé klambèn lan ora kisinan merga kétok anggonmu wuda, lan salep kanggo diolèské ing mripatmu supaya kowé isa ndelok. 19  ”’Aku ngélikké lan mènèhi disiplin marang kabèh wong sing tak tresnani. Mula, mertobata lan dadia semangat. 20  Deloken! Aku ngadeg ing ngarep lawang lan dhodhog-dhodhog. Nèk ana wong sing krungu swaraku lan mbukakké lawang, aku bakal mlebu ing omahé. Banjur aku lan dhèwèké bakal mangan ing wayah wengi bebarengan. 21  Wong sing menang bakal tak ijinké lungguh bareng karo aku ing tahtaku, kaya aku uga wis menang lan lungguh bareng karo Bapakku ing tahtané Panjenengané. 22  Sapa sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat.’”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sapérangan jeneng”.
Lit.: ”jenengé”.
Lit.: ”marang jenengku”.
Lit.: ”sinagogé”.