Wahyu 20:1-15

  • Sétan diranté suwéné 1.000 taun (1-3)

  • Raja-raja sing mréntah bareng karo Kristus 1.000 taun suwéné (4-6)

  • Sétan dieculké, banjur disirnakké (7-10)

  • Wong mati diadili ing ngarepé tahta putih (11-15)

20  Banjur aku ndelok ana malaékat sing mudhun saka swarga karo nggawa kunci jurang sing jero banget* lan ranté gedhé ing tangané.  Malaékat kuwi nangkep naga kuwi, yaiku ula sing wiwitan, sing disebut Iblis lan Sétan, banjur ngranté dhèwèké 1.000 taun suwéné.  Malaékat kuwi nguncalké naga kuwi menyang jurang sing jero banget,* terus nutup jurang mau, lan masang meterai ing ndhuwuré, supaya naga kuwi ora isa nyasarké manèh bangsa-bangsa nganti 1.000 taun kuwi rampung. Sakwisé kuwi, dhèwèké bakal dieculké sedhéla.  Banjur aku ndelok tahta-tahta, lan wong-wong sing lungguh ing ndhuwuré diparingi kuwasa kanggo ngadili. Ya, aku ndelok getihé* wong-wong sing dipatèni* merga mènèhi kesaksian bab Yésus lan ngomong bab Gusti Allah. Wong-wong kuwi ora nyembah kéwan buas kuwi utawa patungé. Wong-wong kuwi uga ora gelem nampa tandha ing bathuké lan tangané. Wong-wong kuwi urip manèh lan dadi raja bareng karo Kristus 1.000 taun suwéné.  Wong-wong kuwi sing sepisanan diuripké manèh. (Wong-wong mati liyané ora nampa urip nganti 1.000 taun kuwi rampung.)  Sapa waé sing sepisanan diuripké manèh kuwi bungah lan suci. Wong-wong kuwi ora bakal ngalami pati sing kapindho, nanging bakal dadi imam-imam kanggo Gusti Allah lan kanggo Kristus, uga bakal mréntah dadi raja bareng Kristus 1.000 taun suwéné.  Ora suwé sakwisé 1.000 taun kuwi rampung, Sétan bakal dieculké saka penjarané,  banjur dhèwèké bakal lunga kanggo nyasarké bangsa-bangsa ing patang pojoké bumi, yaiku Gog lan Magog. Dhèwèké bakal nglumpukké wong-wong kuwi kanggo maju perang. Cacahé wong-wong kuwi kaya pasir ing laut.  Wong-wong kuwi banjur mencar ing saklumahing bumi lan ngepung kémah-kémahé para wong suci lan kutha sing ditresnani Gusti Allah. Nanging geni mudhun saka langit lan ngentèkké wong-wong kuwi. 10  Banjur, Iblis sing nyasarké wong-wong kuwi diuncalké menyang danau geni lan belérang. Ing kono wis ana kéwan buas lan nabi palsu kuwi. Lan ing kono uga, kuwi mau kabèh bakal padha dihukum* awan lan bengi kanggo saklawas-lawasé. 11  Aku ndelok tahta putih sing gedhé lan Pribadi sing lungguh ing ndhuwuré. Bumi lan langit ilang saka ing ngarsané lan ora ana manèh. 12  Banjur aku ndelok wong-wong mati, yaiku wong biasa lan wong penting, padha ngadeg ing ngarepé tahta kuwi, lan gulungan-gulungan dibukak. Nanging ana gulungan liya sing dibukak, yaiku gulungan kauripan. Wong-wong mati kuwi diadili miturut apa sing ditulis ing gulungan kuwi, miturut tumindaké wong-wong kuwi. 13  Laut masrahké wong-wong mati sing ana ing njeroné. Pati lan Kuburan* masrahké wong-wong mati sing ana ing njeroné. Saben wong diadili miturut tumindaké dhéwé-dhéwé. 14  Banjur pati lan Kuburan* diuncalké menyang danau geni. Danau geni iki maksudé pati sing kapindho. 15  Sakliyané kuwi, sapa waé sing jenengé ora katulis ing buku kauripan bakal diuncalké menyang danau geni.

Katrangan Tambahan

Yunani: abyssos. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: abyssos. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”jiwané”.
Lit.: ”dipatèni nganggo kapak”.
Utawa ”ditahan; dipenjara”.
Utawa ”Hadès”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Hadès”. Deloken Daftar Istilah.