Wahyu 17:1-18

  • Hukuman kanggo ”Babilon Gedhé” (1-18)

    • Pelacur gedhé lungguh ing ndhuwuré kéwan buas sing wernané abang mbranang (1-3)

    • Kéwan buas kuwi ’mbiyèn tau ana, saiki ora ana, lan sedhéla manèh bakal metu saka jurang sing jero banget’ (8)

    • Sepuluh sungu bakal perang nglawan Sang Cempé (12-14)

    • Sepuluh sungu bakal sengit marang pelacur (16, 17)

17  Salah siji saka malaékat pitu sing nggawa pitung mangkok kuwi teka lan kandha marang aku, ”Ayo, tak duduhi hukuman kanggo pelacur gedhé sing lungguh ing ndhuwuré banyu sing akèh.  Raja-raja ing bumi nindakké hubungan sèks sing ora sah* karo dhèwèké, lan penduduk bumi digawé mendem merga angguré, yaiku hubungan sèks sing ora sah* sing dhèwèké tindakké.”  Malaékat kuwi banjur nggawa aku menyang padhang belantara nganggo kuwasané roh suci. Terus aku ndelok wong wadon lungguh ing ndhuwuré kéwan buas sing wernané abang mbranang. Kéwan kuwi endhasé pitu lan sunguné sepuluh, lan sak awaké kebak jeneng-jeneng sing ngrèmèhké Gusti Allah.  Wong wadon kuwi nganggo klambi ungu lan abang mbranang, uga nganggo perhiasan emas, permata, lan mutiara. Dhèwèké nyekel gelas saka emas sing isiné kebak karo perkara-perkara sing njijiki lan perkara-perkara sing najis saka hubungan sèks sing ora sah* sing dhèwèké tindakké.  Ing bathuké katulis sawijiné jeneng sing rahasia: ”Babilon Gedhé, mbok-mbokané kabèh pelacur lan perkara-perkara sing njijiki ing bumi.”  Lan aku ndelok wong wadon kuwi mendem merga ngombé getihé para wong suci lan getihé seksi-seksiné Yésus. Wektu aku ndelok dhèwèké, aku nggumun banget.  Mula malaékat kuwi kandha marang aku, ”Ngapa kowé nggumun? Aku bakal ngandhani kowé sapa saktenané* wong wadon kuwi lan kéwan buas sing ditunggangi, sing endhasé pitu lan sunguné sepuluh.  Kéwan buas sing kok delok kuwi mbiyèn tau ana, nanging saiki ora ana, lan sedhéla manèh dhèwèké bakal metu saka jurang sing jero banget,* lan dhèwèké bakal disirnakké. Penduduk bumi, sing jenengé ora ditulis ing gulungan kauripan saka wiwitané donya,* bakal padha nggumun merga kéwan buas kuwi mbiyèn ana, saiki ora ana, nanging bakal ana manèh.  ”Kanggo ngertèni bab iki, wong kudu nduwé pikiran sing wicaksana: Endhas pitu kuwi maksudé pitung gunung, lan wong wadon kuwi lungguh ing ndhuwuré. 10  Pitu-pituné maksudé pitung raja: Lima wis ambruk, siji isih ana, lan siji manèh durung teka. Nanging nèk dhèwèké teka, dhèwèké mung bakal ana kanggo sedhéla waé. 11  Kéwan buas sing mbiyèn ana nanging saiki ora ana kuwi yaiku raja sing kawolu, nanging asalé saka pitung raja mau, lan dhèwèké bakal disirnakké. 12  ”Sepuluh sungu sing kok delok kuwi maksudé sepuluh raja sing durung mréntah, nanging raja-raja kuwi bakal nampa kuwasa kanggo mréntah bareng karo kéwan buas kuwi suwéné sak jam. 13  Sepuluh raja kuwi nduwé pikiran sing padha, mula padha mènèhké kekuwatané lan kuwasané marang kéwan buas kuwi. 14  Sepuluh raja kuwi bakal perang nglawan Sang Cempé, nanging Sang Cempé bakal ngalahké raja-raja kuwi merga dhèwèké kuwi Gustiné kabèh gusti, lan Rajané kabèh raja. Raja-raja kuwi uga bakal dikalahké karo wong-wong sing diundang lan dipilih Gusti Allah, lan sing setya marang Sang Cempé.” 15  Malaékat kuwi kandha marang aku, ”Banyu sing kok delok, panggonané pelacur kuwi lungguh, maksudé akèh bangsa, rakyat, golongan, lan basa.* 16  Sepuluh sungu sing kok delok lan kéwan buas kuwi bakal sengit marang pelacur kuwi, ngrampas kabèh duwèké, nggawé dhèwèké wuda, mangan dagingé, lan ngobong dhèwèké nganti entèk. 17  Kuwi merga Gusti Allah ndèlèhké ing atiné sepuluh raja kuwi pepénginan kanggo nindakké kersané Panjenengané. Sepuluh raja kuwi nduwé tujuan sing padha, yaiku masrahké kratoné marang kéwan buas kuwi, nganti pangandikané Gusti Allah kelakon. 18  Wong wadon sing kok delok kuwi maksudé kutha gedhé sing nguwasani raja-raja ing bumi.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”rahasia bab”.
Yunani: abyssos. Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, wiwit anak-anaké Adam lan Hawa dilairké.
Lit.: ”ilat”.