Wahyu 12:1-17

  • Wong wadon, anak lanang, lan naga (1-6)

  • Mikhaèl perang nglawan naga (7-12)

    • Naga diuncalké menyang bumi (9)

    • Iblis ngerti wektuné mung kari sithik (12)

  • Naga nganiaya wong wadon (13-17)

12  Banjur, aku ndelok ana kedadéan* sing nggumunké ing langit. Ana wong wadon sing nganggo klambi srengéngé, lan bulan ana ing ngisor sikilé. Lan ing sirahé ana mahkota sing digawé saka 12 bintang.  Dhèwèké lagi mbobot, lan dhèwèké njerit merga kelaran arep nglairké.  Ana kedadéan* liya sing tak delok ing langit. Ana naga gedhé warnané abang mbranang. Endhasé ana pitu lan sunguné ana sepuluh. Ing saben endhasé ana siji mahkota.  Buntuté nyèrèd sepertelu bintang ing langit, lan dhèwèké nguncalké bintang-bintang kuwi menyang bumi. Naga kuwi terus-terusan ngadeg ing ngarepé wong wadon mau, supaya wektu wong wadon kuwi nglairké, naga kuwi isa nguntal anaké wong wadon mau.  Wong wadon kuwi nglairké anak lanang, sing bakal ngengon kabèh bangsa nganggo tongkat wesi. Sakwisé lair, anak lanang kuwi langsung diplayokké menyang Gusti Allah sing lungguh ing tahtané.  Wong wadon kuwi banjur mlayu menyang padhang belantara. Ing kono, Gusti Allah wis nyiapké panggonan kanggo wong wadon kuwi, lan wong wadon kuwi bakal diwènèhi mangan saksuwéné 1.260 dina.  Banjur ana perang ing swarga. Mikhaèl* lan malaékat-malaékaté perang nglawan naga kuwi. Naga kuwi lan malaékat-malaékaté padha nglawan,  nanging padha kalah lan ora éntuk manèh ana ing swarga.  Mula naga gedhé kuwi diuncalké menyang bumi. Dhèwèké kuwi ula sing wiwitan, sing disebut Iblis lan Sétan, sing lagi nyasarké kabèh penduduk ing saklumahing bumi. Malaékat-malaékaté uga diuncalké bareng karo dhèwèké. 10  Aku krungu swara banter saka langit sing kandha, ”Gusti Allah wis nylametké manungsa lan kuwasané wis digawé dadi nyata! Kratoné wis madeg, lan Kristusé wis mulai nggunakké wewenangé! Mungsuh sing awan lan bengi nudhuh sedulur-sedulur kita ing ngarsané Gusti Allah wis diuncalké! 11  Sedulur-sedulur kita wis ngalahké mungsuh kuwi nganggo getihé Sang Cempé lan nganggo warta sing padha diwartakké. Wong-wong kuwi lila kélangan nyawané* senajan ngadhepi pati. 12  Kuwi sebabé, bungaha swarga lan kowé kabèh sing manggon ing njeroné! Nanging cilaka kanggo bumi lan laut merga Iblis wis marani kowé. Dhèwèké nesu banget merga ngerti wektuné mung kari sithik.” 13  Mula wektu naga kuwi sadhar nèk dhèwèké wis diuncalké menyang bumi, dhèwèké nganiaya wong wadon sing nglairké anak lanang kuwi. 14  Nanging wong wadon kuwi diwènèhi sak pasang swiwi manuk elang gedhé, supaya dhèwèké isa mabur menyang panggonané ing padhang belantara, adoh saka ula kuwi. Ing kono dhèwèké diwènèhi mangan suwéné sak mangsa, rong mangsa, lan setengah mangsa.* 15  Ula kuwi banjur nyemburké banyu kaya kali saka cangkemé marang wong wadon mau, supaya wong wadon kuwi kleleb ing kali kuwi. 16  Nanging bumi nulungi wong wadon kuwi. Bumi mbukak cangkemé lan nguntal kali sing disemburké naga mau saka cangkemé. 17  Naga kuwi dadi nesu banget marang wong wadon kuwi, lan dhèwèké nyerang anak-anaké* wong wadon kuwi sing isih ana, yaiku wong-wong sing manut karo préntahé Gusti Allah lan éntuk tugas kanggo mènèhi kesaksian bab Yésus.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”tandha”. Iki maksudé kedadéan sing nggambarké sawijiné perkara.
Lit.: ”tandha”. Iki maksudé kedadéan sing nggambarké sawijiné perkara.
Tegesé ”Sapa sing Kaya Gusti Allah?”
Utawa ”jiwané”.
Maksudé, telu setengah mangsa.
Lit.: ”winihé”.