Wahyu 1:1-20

  • Wahyu saka Gusti Allah, liwat Yésus (1-3)

  • Salam kanggo pitung jemaat (4-8)

    • ”Aku Alfa lan Oméga” (8)

  • Merga éntuk ilham, Yohanes ana ing dinané Gusti (9-11)

  • Wahyu bab Yésus sing dimulyakké (12-20)

1  Iki bab-bab sing disingkapké* Yésus Kristus. Yésus nampa bab-bab iki saka Gusti Allah kanggo nduduhké marang budhak-budhaké Gusti Allah apa sing sedhéla manèh mesthi bakal kelakon. Yésus ngutus para malaékaté marang Yohanes, yaiku budhaké Gusti Allah,* kanggo ngandhani bab-bab kuwi liwat lambang-lambang.*  Yohanes mènèhi kesaksian bab kabèh sing didelok dhèwèké, yaiku pangandika saka Gusti Allah lan kesaksiané Yésus Kristus.  Bungah wong sing macakké ramalan iki nganggo swara seru lan sing ngrungokké sarta manut marang apa sing ditulis ing njeroné, merga wektu sing wis ditemtokké wis cedhak.  Yohanes nulis kanggo pitung jemaat ing Provinsi Asia: Muga-muga kowé kabèh nampa welas asih sing nggumunké* lan katentreman saka ”Gusti Allah sing mbiyèn ana, sing terus ana, lan sing bakal rawuh”, lan saka pitung roh suci sing ana ing ngarep tahtané,  uga saka Yésus Kristus, yaiku ”Seksi sing Setya”, ”sing sepisanan diuripké manèh saka antarané wong mati”, lan ”Panguwasané raja-raja ing bumi”. Dhèwèké nresnani kita lan mbébaské kita saka dosa-dosa kita nganggo getihé dhéwé,  lan sing ndadèkké kita raja lan imam kanggo ngladèni Gusti Allahé lan Bapaké. Kanggo dhèwèké kamulyan lan kuwasa ing saklawas-lawasé. Amin.  Dhèwèké bakal teka nganggo méga-méga, lan saben wong bakal ndelok dhèwèké, klebu wong-wong sing tau nujeb dhèwèké. Kabèh suku bangsa ing bumi bakal nggebugi awaké kanthi sedhih merga dhèwèké. Ya, Amin.  Gusti Allah Yéhuwah ngendika, ”Aku Alfa lan Oméga.* Aku iki Sing Mahakuwasa, sing mbiyèn ana, sing terus ana, lan sing bakal rawuh.”  Aku Yohanes, sedulurmu, sing padha-padha ngalami kasangsaran bareng kowé, sing padha-padha dadi raja, lan sing padha-padha tekun dadi pengikuté Yésus. Aku ana ing Pulau Patmos merga ngomongké bab Gusti Allah lan mènèhi kesaksian bab Yésus. 10  Merga éntuk ilham saka Gusti Allah, aku ana ing dinané Gusti. Aku krungu swara seru kaya swara trompèt ing mburiku, 11  kandhané, ”Apa sing kok delok, tulisen kuwi ing sawijiné gulungan lan kirimen menyang pitung jemaat: ing Éfésus, ing Smirna, ing Pergamus, ing Tiatira, ing Sardis, ing Filadèlfia, lan ing Laodikia.” 12  Banjur aku nolèh kanggo ndelok sapa sing lagi ngomong karo aku, lan wektu nolèh, aku weruh ana pitung wadhah lampu saka emas. 13  Ing tengah-tengahé pitung wadhah lampu kuwi, ana sawijiné wong kaya putrané manungsa. Dhèwèké nganggo klambi sing dawané nganti tekan sikil lan ana sabuk emas ing dhadhané. 14  Sakliyané kuwi, rambut ing sirahé putih kaya wol, kaya salju, lan mripaté murub kaya geni sing mulad-mulad. 15  Sikilé kaya tembaga murni sing murub ing tungku geni, lan swarané banteré kaya swara banyu akèh sing gumrojog. 16  Ing tangané tengen ana pitung bintang, lan saka tutuké metu pedhang sing dawa lan landhep kiwa-tengen, lan wajahé kaya srengéngé sing sumunar padhang banget. 17  Wektu ndelok dhèwèke, aku ambruk ing sikilé kaya wong mati. Banjur dhèwèké ndemèk aku nganggo tangané tengen lan kandha, ”Aja wedi. Aku iki Sing Wiwitan lan Sing Pungkasan, 18  lan sing urip. Aku wis tau mati, nanging saiki aku urip, lan aku bakal urip kanggo saklawas-lawasé. Aku nduwé kunciné pati lan kunciné Kuburan.* 19  Mula, tulisen apa sing wis kok delok, apa sing lagi kelakon, lan apa sing bakal kelakon sakwisé iki. 20  Pitung bintang sing kok delok ing tanganku tengen lan pitung wadhah lampu saka emas kuwi rahasia suci, lan iki artiné: Pitung bintang nggambarké para malaékat ing pitung jemaat, lan pitung wadhah lampu nggambarké pitung jemaat.

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing dibukak”.
Utawa ”budhaké Yésus”.
Lit.: ”tandha-tandha”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”A lan Z”. Alfa lan Oméga kuwi huruf kapisan lan pungkasan ing abjad Yunani.
Utawa ”Hadès”. Deloken Daftar Istilah.