Roma 9:1-33

  • Paulus sedhih merga wong Israèl (1-5)

  • Keturunané Abraham sing sejati (6-13)

  • Pilihané Gusti Allah ora isa dipaido (14-26)

    • Barang sing pantes disirnakké lan barang sing pantes dimesakké (22, 23)

  • Mung sisané sing bakal dislametké (27-29)

  • Israèl kesandhung (30-33)

9  Aku iki pengikuté Kristus. Hati nuraniku dituntun karo roh suci lan aku ngomongké sing bener. Aku ora ngapusi wektu aku ngomong  nèk atiku sedhih banget lan terus-terusan sengsara.  Malah aku lila dipisahké saka Kristus dadi wong sing dikutuk kanggo mbantu sedulur-sedulurku, yaiku wong-wong sing sakbangsa karo aku,  wong-wong Israèl. Wong-wong kuwi sing wis diangkat dadi putrané Gusti Allah lan diparingi kamulyan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, tugas suci, lan janji-janji.  Wong-wong kuwi uga keturunané wong-wong sing dadi leluhuré Kristus. Muga-muga Gusti Allah sing nguwasani kabèh, diluhurké saklawas-lawasé. Amin.  Nanging, iki dudu tegesé nèk pangandikané Gusti Allah ora kelakon, merga ora kabèh keturunan Israèl kuwi wong Israèl sejati.  Senajan kabèh keturunané* Abraham, ora kabèh bener-bener anaké Abraham. Nanging ana tulisan, ”Keturunan sing dijanjèkké marang kowé kuwi asalé saka Ishak.”  Mula, ora kabèh anaké Abraham bener-bener anaké Gusti Allah, nanging sing lair merga janji kuwi sing dianggep dadi keturunané* Abraham.  Gusti Allah janji, ”Taun ngarep, ing wektu sing padha kaya iki, Aku bakal teka lan Sara bakal nduwé anak lanang.” 10  Janji kuwi diparingké ora mung ing wektu kuwi waé, nanging uga wektu Ribka mbobot anak kembar saka Ishak, yaiku leluhur kita. 11  Wektu anak-anak kuwi durung lair utawa nindakké apa waé sing apik utawa sing èlèk, Gusti Allah wis ngendika sakdurungé sing endi sing bakal dipilih. Merga Gusti Allah milih wong miturut kersané, lan ora miturut tumindaké wong kuwi. 12  Kuwi sebabé Gusti Allah ngendika marang Ribka, ”Sing luwih tuwa bakal dadi budhaké sing luwih enom.” 13  Iki cocog karo ayat sing kandha, ”Aku nresnani Yakub, nanging Aku sengit marang Ésau.” 14  Terus piyé? Apa Gusti Allah kuwi ora adil? Ora mungkin kaya ngono! 15  Gusti Allah ngendika marang Musa, ”Aku bakal ngrasa mesakké marang sapa waé sing Tak kersakké, lan Aku bakal nduduhké welas asih marang sapa waé sing Tak kersakké.” 16  Mula Gusti Allah milih wong ora miturut pepénginan utawa upayané wong,* nanging miturut Gusti Allah sing welas asih. 17  Ana ayat sing kandha bab Firaun, ”Aku ngejarké kowé tetep urip supaya Aku isa nduduhké kuwasa-Ku, lan supaya asma-Ku diwartakké ing saklumahing bumi.” 18  Mula Gusti Allah welas marang sapa waé sing dikersakké, nanging Panjenengané ngejarké sing liyané dadi atos atiné. 19  Kowé bakal takon marang aku, ”Nèk ora ana sing isa nglawan kersané Gusti Allah, apa sebabé Panjenengané isih nyalahké wong-wong?” 20  Kowé kuwi sapa ta, kok nganti wani-waniné ngomong nglawan Gusti Allah? Mosok lempung sing digawé isa ngomong karo sing nggawé, ”Ngapa kok aku digawé kaya ngéné?” 21  Apa kowé ora ngerti? Tukang grabah kan nduwé wewenang kanggo nggawé sakepel lempung sing padha dadi rong jenis barang, sing siji barang sing aji lan sijiné barang sing biasa, ta? 22  Dadi, piyé nèk Gusti Allah sabar marang barang sing pantes disirnakké, senajan Panjenengané péngin nduduhké murkané lan kuwasané? 23  Banjur, piyé nèk kuwi ditindakké kanggo nduduhké kamulyané sing gedhé banget marang barang sing pantes dimesakké, sing wis Panjenengané siapké kanggo dimulyakké, 24  yaiku kita, sing wis Panjenengané pilih* ora mung saka antarané wong-wong Yahudi nanging uga saka antarané bangsa-bangsa liya? 25  Iki kaya sing Panjenengané ngendikakké ing kitab Hoséa, ”Wong-wong sing dudu umat-Ku bakal Tak sebut ’umat-Ku’, lan wong wadon sing ora Tak tresnani bakal Tak sebut ’sing Tak tresnani’. 26  Ing panggonan wektu Aku ngendika marang wong-wong kuwi, ’Kowé dudu umat-Ku’, ya ing panggonan kono wong-wong kuwi bakal disebut ’putra-putrané Gusti Allah sing urip’.” 27  Malah, Yésaya ngumumké bab Israèl, ”Senajan cacahé wong-wong Israèl mungkin kaya pasir ing laut, nanging mung sisané sing bakal dislametké. 28  Merga Yéhuwah bakal ngadili wong-wong ing bumi, lan nindakké kuwi kanthi tuntas lan cepet.”* 29  Sakliyané kuwi, Yésaya tau kandha, ”Nèk Yéhuwah Sing Nduwé Pasukan Malaékat ora ninggali keturunan* kanggo kita, kita mesthi wis kaya Sodom, lan kita mesthi wis kaya Gomora.” 30  Dadi, apa kesimpulané? Wong-wong saka bangsa liya ora ngupaya dianggep bener, nanging dianggep bener merga nduwé iman. 31  Nanging, senajan wong Israèl ngupaya manut hukum supaya dianggep bener, nanging upayané gagal. 32  Apa sebabé? Merga wong-wong kuwi ngupaya dianggep bener liwat tumindak, dudu liwat iman. Wong-wong kuwi kesandhung karo ”watu sing nggawé wong kesandhung”, 33  padha karo ayat sing kandha, ”Ing Zion, Aku ndèlèhké watu sing bakal nggawé wong kesandhung lan uga watu sing bakal nggawé wong tiba, nanging wong sing nduwé iman marang dhèwèké ora bakal gela.”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”winihé”.
Lit.: ”winihé”.
Lit.: ”ora miturut wong sing péngin utawa wong sing mlayu”.
Lit.: ”undang”.
Lit.: ”mungkasi lan nggawé singkat”.
Lit.: ”winih”.