Roma 8:1-39

  • Urip lan kebébasan liwat roh suci (1-11)

  • Roh suci mènèhi kesaksian nèk kita diangkat dadi putrané Gusti Allah (12-17)

  • Kabèh ciptaan ngentèni kemerdékaané anak-anaké Gusti Allah (18-25)

  • ’Roh suci nyuwun kanggo kita’ (26, 27)

  • Wong-wong sing Gusti Allah temtokké saka wiwitan (28-30)

  • Menang merga katresnané Gusti Allah (31-39)

8  Mula, wong sing nyawiji karo Kristus Yésus ora dianggep salah.  Hukum roh suci sing mènèhi kowé urip sing nyawiji karo Kristus Yésus wis mbébaské kowé saka hukum dosa lan hukum pati.  Apa sing ora isa ditindakké hukum Taurat merga kelemahané manungsa, saiki ditindakké Gusti Allah nganggo cara ngutus Putrané menyang bumi ing wujud manungsa* kanggo ngilangi dosa. Nganggo cara kuwi, Gusti Allah mènèhi hukuman marang dosané manungsa.  Mula kita isa nindakké bab-bab sing bener miturut hukum kuwi nèk kita urip manut tuntunané roh suci, dudu pepénginané daging.  Wong sing uripé manut pepénginan daging mesthi mikirké pepénginan dagingé kuwi, nanging wong sing uripé manut tuntunan roh suci mesthi mikirké bab-bab sing cocog karo roh suci kuwi.  Terus mikirké pepénginan daging kuwi tegesé pati, nanging terus mikirké bab-bab sing cocog karo roh suci kuwi tegesé urip lan katentreman.  Wong sing terus mikirké pepénginan daging kuwi tegesé dadi mungsuhé Gusti Allah, merga wong-wong kuwi ora manut hukumé Gusti Allah, lan sakjané ora sanggup manut karo hukum kuwi.  Dadi, wong sing manut pepénginan daging ora isa nyenengké Gusti Allah.  Nèk roh suci ana ing kowé, kowé bakal manut roh suci kuwi, dudu manut pepénginan daging. Nanging, nèk wong ora nduwé pikirané* Kristus, wong kuwi dudu duwèké Kristus. 10  Nèk kowé nyawiji karo Kristus, senajan badanmu mati merga dosa, nanging roh suci nggawé kowé urip merga kowé dianggep bener. 11  Mula nèk roh suciné Gusti Allah sing nggawé Kristus Yésus urip manèh kuwi ana ing kowé, Gusti Allah bakal nggunakké roh suciné kanggo nggawé badanmu* uga urip manèh. 12  Dadi sedulur-sedulur, kita nduwé kewajiban, nanging dudu kanggo urip manut pepénginan daging. 13  Merga nèk kowé manut pepénginan daging, kowé mesthi bakal mati, nanging nèk kowé matèni tumindakmu sing ala nganggo bantuané roh suci, kowé bakal urip. 14  Kabèh sing dituntun roh suciné Gusti Allah kuwi bener-bener putrané Gusti Allah. 15  Roh suci ora nggawé kita dadi budhak utawa ngrasa wedi manèh, nanging liwat roh suci kuwi, kita diangkat dadi putrané Gusti Allah lan padha nyebut, ”Abba,* Bapak!” 16  Roh suciné Gusti Allah dhéwé mènèhi kesaksian bareng karo ati* kita nèk kita iki putrané Gusti Allah. 17  Nèk kita putrané Gusti Allah, kita bakal nampa warisan saka Gusti Allah bebarengan karo Kristus, lan nèk kita sengsara bareng Kristus, kita uga bakal dimulyakké bareng dhèwèké. 18  Kanggoku, kasangsaran kita saiki ora ana apa-apané dibandhingké kamulyan sing bakal digawé nyata liwat kita. 19  Kabèh ciptaan lagi padha ngarep-arep banget wektuné putra-putrané Gusti Allah digawé nyata.* 20  Kabèh ciptaan digawé tundhuk marang urip sing tanpa guna, dudu merga karepé dhéwé, nanging merga kersané Gusti Allah. Senajan ngono, isih ana pangarep-arep, 21  yaiku nèk kabèh ciptaan bakal dibébaské saka perbudhakan dosa lan pati, lan nduwé kemerdékaan sing mulya kaya sing diduwèni anak-anaké Gusti Allah. 22  Kita ngerti nèk nganti saiki, kabèh ciptaan padha-padha sambat lan ngrasakké lara. 23  Ora mung kuwi, kita dhéwé sing wis éntuk bagéan kapisan saka warisan kuwi,* yaiku roh suci, uga sambat ing ati kita karo ngentèni wektuné kita diangkat dadi putrané Gusti Allah. Liwat tebusan, kita isa dibébaské saka badan kita. 24  Kita dislametké wektu nampa pangarep-arep iki. Nanging wektu apa sing diarep-arep kuwi wis ditampa, kuwi ora disebut pangarep-arep manèh, merga wektu wong wis nampa apa sing diarep-arep, dhèwèké ora bakal ngarep-arep manèh, ta? 25  Nanging nèk kita ngarep-arep apa sing durung kita tampa, kita bakal tekun ngentèni kuwi. 26  Sakliyané kuwi, merga kelemahané kita, kadhang kita perlu ndonga nanging kita ora ngerti apa sing kudu didongakké. Ing wektu kuwi roh suci bakal mbantu kita nganggo cara nyuwun kanggo kita, senajan kita ora isa ngucapké pasambat kita. 27  Nanging, Gusti Allah sing nliti ati kita ngerti apa sing dikarepké roh suci kuwi, merga apa sing disuwun roh suci kuwi cocog karo kersané Gusti Allah lan panyuwun iki digawé kanggo mbantu wong-wong suci. 28  Kita padha ngerti nèk Gusti Allah mastèkké supaya kabèh sing ditindakké kelakon kanthi teratur kanggo paédahé wong-wong sing nresnani Gusti Allah, yaiku sing Panjenengané pilih miturut kersané. 29  Saka wiwitan, wong-wong sing sepisanan Panjenengané gatèkké uga Panjenengané temtokké kanggo dadi mirip karo* Putrané, supaya Putrané dadi sing mbarep ing antarané akèh seduluré. 30  Sakliyané kuwi, wong-wong sing Panjenengané temtokké saka wiwitan kuwi uga Panjenengané pilih, lan wong-wong sing Panjenengané pilih kuwi uga Panjenengané anggep bener. Akiré, wong-wong sing dianggep bener kuwi uga Panjenengané mulyakké. 31  Mula, apa kesimpulan kita saka bab-bab iki? Nèk Gusti Allah ana ing pihak kita, sapa sing bakal nglawan kita? 32  Gusti Allah ora ngalang-alangi Putrané ngalami sengsara nanging malah masrahké kanggo kita kabèh. Mula, mesthiné Panjenengané lan Putrané uga bakal mènèhi kita kabèh bab liyané kanthi apik ati, ta? 33  Merga wong-wong sing dipilih Gusti Allah wis dianggep bener karo Panjenengané, sapa sing isa nggugat wong-wong kuwi? 34  Sapa wong sing isa ngukum wong-wong kuwi? Ora ana, merga Kristus Yésus wis mati, lan malah wis diuripké manèh, lan saiki ana ing sisih tengené Gusti Allah lan nyuwun kanggo kita. 35  Apa ana sing isa misahké kita saka katresnané Kristus? Apa kasangsaran, kasusahan, panganiaya, kurang pangan, kurang klambi,* bebaya, utawa pedhang isa misahké kita saka katresnané Kristus? 36  Kaya sing ditulis ing Kitab Suci, ”Merga setya marang Panjenengan, aku kabèh terus diancem arep dipatèni. Aku kabèh dianggep kaya wedhus sing arep dibelèh.” 37  Nanging nganggo bantuané Kristus sing nresnani kita, kita menang mutlak ngadhepi kuwi kabèh. 38  Sebab aku yakin nèk pati utawa urip, malaékat utawa pamréntah, bab-bab sing ana saiki utawa sing bakal ana sukmbèn, utawa kuwasa, 39  utawa perkara-perkara sing ana ing ndhuwur utawa perkara-perkara sing ana ing ngisor, utawa ciptaan apa waé, ora bakal isa misahké kita saka katresnané Gusti Allah, sing nyata liwat Kristus Yésus, Gusti kita.

Katrangan Tambahan

Utawa ”ing badan manungsa kaya kita, yaiku wong-wong sing dosa”.
Lit.: ”rohé”.
Lit.: ”badanmu sing isa mati”.
Tembung Ibrani utawa Aram sing tegesé ”Bapak!”
Lit.: ”roh”.
Utawa ”disingkapké”.
Lit.: ”éntuk woh sing wiwitan”.
Utawa ”kanggo mèlu pola gambaré”.
Lit.: ”wuda”.