Roma 6:1-23

  • Urip anyar liwat baptisan ing Kristus (1-11)

  • Aja nganti dosa mréntah kowé (12-14)

  • Saka budhaké dosa dadi budhaké Gusti Allah (15-23)

    • Opahé dosa kuwi pati, nanging anugrahé Gusti Allah kuwi urip saklawasé (23)

6  Terus piyé? Apa kita bakal terus nindakké dosa supaya welas asihé Gusti Allah sing nggumunké* saya akèh?  Mesthiné ora! Kita kan wis mati ing bab dosa,* mula apa mungkin kita terus urip ing dosa?  Utawa apa kowé ora ngerti nèk kita kabèh sing wis dibaptis lan saiki wis nyawiji karo Kristus Yésus, uga dibaptis ing sédané?  Merga kita wis dibaptis ing sédané, kita wis dikubur bareng dhèwèké. Mula, kita isa ngrasakké urip sing anyar, padha kaya Kristus sing wis diuripké manèh saka antarané wong mati liwat kuwasané* Bapak.  Nèk kita mati kaya dhèwèké, kita uga mesthi bakal diuripké manèh kaya dhèwèké, lan nganggo cara iki kita nyawiji karo dhèwèké.  Kita ngerti nèk kepribadian kita sing lawas wis dipaku ing cagak bareng karo dhèwèké, supaya badan kita sing dosa ora nguwasani manèh, lan kita ora dadi budhaké dosa manèh.  Merga nèk wong wis mati, wong kuwi wis dibébaské* saka dosané.  Sakliyané kuwi, nèk kita mati bareng karo Kristus, kita yakin nèk kita uga bakal urip bareng dhèwèké.  Kita ngerti nèk Kristus, sakwisé diuripké manèh saka antarané wong mati, Kristus ora mati manèh, lan pati ora nguwasani dhèwèké manèh. 10  Merga séda sing dhèwèké alami mbiyèn, kuwi dialami sepisan kanggo saklawasé demi ngilangi dosa, nanging uripé saiki kanggo nindakké kersané Gusti Allah. 11  Semono uga karo kowé kabèh, anggepen awakmu mati ing bab dosa, nanging urip kanggo nindakké kersané Gusti Allah liwat Kristus Yésus. 12  Dadi, aja nganti dosa mréntah kowé kaya raja ing badanmu sing isa mati, supaya kowé ora nuruti manèh pepénginané. 13  Aja padha terus masrahké badanmu marang dosa kanggo nindakké apa sing salah, nanging awakmu pasrahna marang Gusti Allah, kaya wong-wong sing mbiyèn mati lan saiki wis urip manèh. Pasrahna uga badanmu marang Gusti Allah kanggo nindakké apa sing bener. 14  Kowé wis ora dipréntah hukum Taurat manèh, nanging kowé wis nampa welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* mula dosa ora dadi majikanmu manèh. 15  Terus, apa kesimpulané? Merga kita wis ora dipréntah hukum Taurat manèh nanging wis nampa welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* apa kita bakal tumindak dosa? Aja nganti kaya ngono! 16  Apa kowé ora ngerti nèk kowé manut terus karo wong, kuwi tegesé kowé dadi budhaké wong kuwi? Nèk kowé budhaké dosa, kowé bakal mati. Nanging nèk kowé budhaké Gusti Allah lan manut karo Panjenengané, kowé bakal dianggep bener. 17  Aku ngucap sokur marang Gusti Allah merga senajan kowé mbiyèné budhak dosa, saiki kowé kanthi saktulusé ati manut piwulang* sing diparingké marang kowé. 18  Merga kowé kabèh wis dibébaské saka dosa, kowé dadi budhaké Gusti Allah lan nindakké apa sing bener. 19  Aku ngomong nganggo basa sing kok ngertèni merga kowé ora sampurna. Mbiyèn, kowé ndadèkké badanmu dadi budhaké apa sing najis lan apa sing jahat, mula kowé tumindak jahat. Saiki, pasrahna badanmu dadi budhaké apa sing bener lan kowé dadi suci. 20  Wektu kowé dadi budhaké dosa, kowé ora wajib nindakké apa sing bener. 21  Mula, apa hasilé tumindakmu wektu kuwi? Bab-bab sing saiki nggawé kowé isin, sing nyebabké pati. 22  Nanging, merga saiki kowé wis dibébaské saka dosa lan dadi budhaké Gusti Allah, kowé ngasilké urip sing suci, sing marahi urip saklawasé. 23  Opahé dosa kuwi pati, nanging anugrahé Gusti Allah kuwi urip saklawasé liwat Kristus Yésus, Gusti kita.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”wis bébas saka dosa”.
Lit.: ”kamulyané”.
Utawa ”diapura”.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”bentuk piwulang; pola piwulang”.