Roma 15:1-33

  • Tampanen siji lan sijiné padha kaya Kristus (1-13)

  • Paulus, abdi kanggo bangsa-bangsa (14-21)

  • Rencana perjalanané Paulus (22-33)

15  Kita sing kuwat kudu nanggung kelemahané wong sing ora kuwat, lan aja mung nyenengké awaké dhéwé.  Ayo kita padha nyenengké wong liya, lan nindakké apa sing apik kanggo nguwatké wong-wong kuwi,  merga Kristus waé ora nyenengké dhèwèké dhéwé. Bab dhèwèké, Kitab Suci kandha, ”Aku nanggung bab-bab sing diomongké lan ditindakké wong kanggo ngèlèk-èlèk Panjenengan.”  Kabèh ayat sing ditulis mbiyèn, ditulis kanggo mulang kita lan mènèhi kita pangarep-arep, merga Tulisan-Tulisan Suci kuwi mbantu kita isa tekun lan mènèhi kita panglipuran.  Muga-muga, Gusti Allah sing mbantu kita tekun lan éntuk panglipuran, maringi saben wong ing antaramu pikiran sing padha kaya pikirané Kristus Yésus,  sing isa nggawé kowé nyawiji lan kanthi tunggal swara* ngluhurké Gusti Allah, yaiku Bapaké Gusti kita, Yésus Kristus.  Mula tampanen siji lan sijiné, padha kaya Kristus uga wis nampa kowé, supaya Gusti Allah diluhurké.  Aku ngandhani kowé nèk Kristus wis dadi pelayané wong-wong Yahudi* kanggo nduduhké nèk pangandikané Gusti Allah kuwi mesthi bener lan kanggo ngukuhké janji-janjiné Gusti Allah marang para leluhuré wong-wong kuwi,  lan nggawé bangsa-bangsa liya padha ngluhurké Gusti Allah merga welas asihé. Kaya ayat sing kandha, ”Kuwi sebabé aku bakal ngakoni Panjenengan kanthi blaka ing antarané bangsa-bangsa, lan aku bakal nyanyi kanggo muji asmané Panjenengan.” 10  Ayat liya uga kandha, ”Bangsa-bangsa, padha bungaha bareng karo umaté Panjenengané.” 11  Ayat liyané manèh kandha, ”Kabèh bangsa, pujinen Yéhuwah, lan muga-muga kabèh suku bangsa muji Panjenengané.” 12  Yésaya uga kandha, ”Ana wong saka keluargané* Isai sing bakal teka lan mréntah akèh bangsa, lan bangsa-bangsa bakal ngarep-arep marang dhèwèké.” 13  Muga-muga Gusti Allah, sing maringi kowé pangarep-arep, nggawé kowé bener-bener bungah lan ngrasakké katentreman merga kowé percaya marang Panjenengané, supaya nganggo kuwasané roh suci pangarep-arepmu isa saya dikuwatké. 14  Sedulur-sedulur, aku dhéwé yakin nèk kowé uga sugih kabecikan lan pangertèn, lan kowé uga isa mènèhi naséhat* marang siji lan sijiné. 15  Nanging, kanthi terus terang, aku nulis marang kowé sapérangan bab kanggo pangéling-éling. Merga Gusti Allah wis nduduhké marang aku welas asihé sing nggumunké,* 16  aku isa dadi abdiné Kristus Yésus lan ngumumké kabar apik kanggo kabèh bangsa. Aku nindakké gawéan sing suci iki supaya wong-wong saka bangsa-bangsa liya isa disucèkké liwat roh suci lan dadi kurban sing ditampa Gusti Allah. 17  Mula aku bungah merga dadi pengikuté Kristus Yésus lan nindakké tugas saka Gusti Allah. 18  Aku ora bakal ngomong bab apa-apa, sakliyané bab sing ditindakké Kristus liwat aku, supaya bangsa-bangsa isa manut karo Kristus. Lan dhèwèké nindakké kuwi liwat omongan lan tumindakku, 19  nganggo mukjijat* lan perkara-perkara ajaib, lan nganggo kuwasa roh suciné Gusti Allah. Mula, aku wis martakké kabar apik bab Kristus nganti rampung, saka Yérusalèm lan mubeng nganti tekan Propinsi Ilirikum. 20  Aku ngupaya sak isa-isané kanggo martakké kabar apik ing panggonan-panggonan sing wong-wongé durung ngerti jenengé Kristus, supaya aku ora neruské gawéan sing wis dimulai wong liya.* 21  Iki cocog karo ayat sing kandha, ”Wong sing durung dikandhani bab dhèwèké bakal kenal dhèwèké, lan wong sing durung tau krungu bakal padha ngerti.” 22  Kuwi sebabé aku ping bola-bali ora isa teka marani kowé. 23  Nanging saiki, ora ana manèh dhaérah sing durung tak parani ing wilayah iki, lan aku pancèn wis pirang-pirang taun péngin teka marani kowé kabèh. 24  Dadi, ing perjalananku menyang Spanyol mengko, muga-muga aku isa ketemu kowé, banjur sakwisé srawung karo kowé kabèh, kowé isa ngancani aku nganti tekan sebagéan perjalananku. 25  Nanging saiki, aku bakal lunga menyang Yérusalèm kanggo nglayani wong-wong suci ing kana, 26  merga sedulur-sedulur ing Makédonia lan Akhaya kanthi seneng mènèhi sumbangan kanggo wong-wong suci sing miskin ing Yérusalèm. 27  Sedulur-sedulur kuwi padha seneng nindakké kuwi, lan sakjané padha ngrasa wajib* nindakké kuwi. Merga wong-wong suci wis mènèhi bab-bab rohani marang para sedulur kuwi, mula para sedulur kuwi uga ngrasa wajib mènèhi bab-bab matèri kanggo wong-wong suci. 28  Mula, aku bakal nggawa sumbangan kuwi lan mastèkké kuwi ditampa karo para wong suci. Lan sakwisé kuwi, aku bakal mampir ing panggonanmu pas perjalanan menyang Spanyol. 29  Aku yakin nèk pas aku teka mengko, aku bakal teka karo nggawa berkah sing lubèr saka Kristus. 30  Sedulur-sedulur, merga kita nduwé iman marang Gusti kita, Yésus Kristus, lan roh suci wis nggawé kita nresnani siji lan sijiné, aku nyuwun tenanan supaya kowé kabèh, kaya aku, ndonga tenanan marang Gusti Allah kanggo aku, 31  supaya aku dislametké saka wong-wong sing ora percaya ing Yudéa, lan supaya pelayananku kanggo wong-wong suci ing Yérusalèm ditampa kanthi apik, 32  lan nèk Gusti Allah ngersakké, aku bakal teka manèh marani kowé kanthi bungah, lan kita isa padha-padha dikuwatké. 33  Muga-muga Gusti Allah sing maringi katentreman terus ana bareng karo kowé. Amin.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”tutuk”.
Lit.: ”wong-wong sing disunat”.
Lit.: ”Ana oyodé”.
Utawa ”mulang”.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”tandha”.
Lit.: ”ora mbangun ing ndhuwur pondhasiné wong liya”.
Utawa ”ngrasa nduwé utang kanggo”.