Roma 12:1-21

  • Wènèhna badan lan uripmu kaya mènèhké korban sing suci (1, 2)

  • Anugrah béda-béda nanging sak badan (3-8)

  • Naséhat bab uripé wong Kristen (9-21)

12  Mula sedulur-sedulur, merga Gusti Allah kuwi welas asih, aku nyuwun marang kowé kabèh supaya mènèhké badan lan uripmu marang Gusti Allah kaya mènèhké kurban sing suci sing bakal ditampa Gusti Allah. Dadi, gunakna sakwutuhé pikiranmu wektu ngabdi marang Gusti Allah.  Aja nganti dipengaruhi* karo donya* iki manèh. Nanging, maliha nganggo cara ngowahi cara mikirmu, supaya kowé isa mbuktèkké dhéwé kersané Gusti Allah sing apik, sing sampurna, lan sing nyenengké Panjenengané.  Merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké* sing diparingké marang aku, aku ngandhani saben wong ing antaramu supaya ora nganggep awakmu luwih unggul ketimbang sing sakmesthiné, nanging nganggep awakmu apa anané, miturut iman sing diparingké* Gusti Allah marang saben wong ing antaramu.  Padha kaya badan siji nduwé akèh anggota, sing gunané béda-béda,  semono uga kita kabèh, senajan akèh, kita iki badan siji merga nyawiji karo Kristus, lan saben wong ing antarané kita iki anggota sing padha mbutuhké siji lan sijiné.  Merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* kita nampa anugrah sing béda-béda. Mula, nèk kita nampa anugrah kanggo martakké pangandikané Gusti Allah, ayo kita terus martakké miturut iman sing diparingké marang kita.  Nèk kuwi anugrah kanggo nglayani, terusa nglayani. Nèk ana sing nduwé anugrah kanggo mulang, terusa mulang.  Nèk kuwi anugrah kanggo nguwatké,* terusa nguwatké.* Nèk kuwi anugrah kanggo mènèhi, terusa mènèhi kanthi loma. Nèk kuwi anugrah kanggo mimpin, terusa mimpin kanthi tekun.* Nèk kuwi anugrah kanggo nduduhké welas asih, terusa nduduhké welas asih kuwi kanthi bungah.  Katresnanmu kudu tulus.* Kowé kudu bener-bener sengit karo apa sing ala, lan terus nresnani* apa sing apik. 10  Tresnaa marang siji lan sijiné kaya nresnani keluargamu dhéwé. Dadia sing luwih dhisik wektu nduduhké hormat marang liyané. 11  Padha sregepa,* lan aja males-malesan.* Ejarna roh suci nggawé kowé nduwé semangat. Nyambut gawéa dadi budhak kanggo Yéhuwah. 12  Bungaha merga pangarep-arepmu. Tekuna ngadhepi kasangsaran. Ndongaa kanthi tekun. 13  Wènèhana bantuan marang wong-wong suci, miturut karo kebutuhané wong-wong kuwi. Nduwéa kebiasaan kanggo nduduhké sipat seneng nampa tamu. 14  Terus nyuwuna berkah kanggo wong-wong sing nganiaya kowé lan aja nyumpahi wong-wong kuwi. 15  Bungaha karo wong sing bungah, lan nangisa karo wong sing nangis. 16  Anggepen wong liya padha kaya kowé nganggep awakmu dhéwé. Aja sombong. Nanging, nduwéa sikap andhap asor. Aja rumangsa wicaksana. 17  Aja mbales kejahatan nganggo kejahatan marang sapa waé. Ngupayaa nindakké apa sing dianggep apik karo kabèh wong. 18  Ngupayaa sak isa-isané kanggo urip rukun karo kabèh wong. 19  Sedulur-sedulurku, aja balas dendam. Nanging ejarna Gusti Allah waé sing nduduhké murkané, merga ana ayat sing kandha, ”’Aku sing nduwé hak kanggo mbales. Kejahatané wong-wong kuwi bakal Tak bales,’ ngendikané Yéhuwah.” 20  Nanging ”nèk mungsuhmu luwé, wènèhana mangan. Nèk dhèwèké ngelak, wenèhana ngombé. Merga kowé bakal ngluluhké atiné”.* 21  Aja nganti kowé dikalahké karo kejahatan. Nanging, terus kalahna kejahatan nganggo kabecikan.

Katrangan Tambahan

Utawa ”dicétak”.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”dijatah; diedumké”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”mènèhi naséhat”.
Utawa ”mènèhi naséhat”.
Utawa ”tenanan”.
Lit.: ”ora munafik”.
Lit.: ”terus nèmplèk marang”.
Utawa ”semangata”.
Utawa ”klélat-klèlèt”.
Lit.: ”numplek mawa ing ndhuwur sirahé.”