Roma 11:1-36

  • Ora kabèh wong Israèl ditolak (1-16)

  • Umpama bab wit zaitun (17-32)

  • Kawicaksanané Gusti Allah sing nggumunké tenan (33-36)

11  Pitakonanku saiki: Apa Gusti Allah nolak umaté? Ora! Aku iki ya wong Israèl, keturunané* Abraham, saka suku Bényamin.  Gusti Allah ora nolak umaté, yaiku umat sing sepisanan Panjenengané gatèkké. Apa kowé ora ngerti kandhané sawijiné ayat bab Élia? Élia sambat marang Gusti Allah bab Israèl,  ”Yéhuwah, wong-wong kuwi wis matèni nabi-nabiné Panjenengan lan ngrubuhké mésbah-mésbahé Panjenengan. Mung kari aku dhéwé sing isih urip, lan saiki wong-wong kuwi ngupaya matèni aku.”  Nanging apa jawabané Gusti Allah marang Élia? ”Ing antarané umat-Ku, isih ana wong 7.000 sing ora sujud kanggo nyembah Baal.”  Semono uga ing jaman saiki, ana sisa wong-wong Israèl sing wis dipilih Gusti Allah merga welas asihé sing nggumunké.*  Iki tegesé wong-wong kuwi dipilih merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* dudu merga tumindaké wong-wong kuwi. Nèk wong-wong kuwi dipilih merga tumindaké, pilihan kuwi dudu manèh merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké.  Terus piyé? Bab sing dipéngini banget karo Israèl, malah ora ditampa wong-wong kuwi, nanging sing nampa malah wong-wong pilihan kuwi. Sing liyané wis ora tanggap,  padha kaya ayat sing kandha, ”Gusti Allah nggawé wong-wong kuwi dadi kaya wong sing turu angler, mripaté ora isa ndelok, lan kupingé ora isa krungu, nganti saiki.”  Daud uga kandha, ”Péstané* wong-wong kuwi bèn waé dadi jiret, dadi jaring, dadi watu sing nggawé wong kesandhung, lan dadi hukuman kanggo wong-wong kuwi. 10  Mripaté wong-wong kuwi bèn waé dadi peteng mula ora isa ndelok, lan gawénen beban uripé dadi abot.”* 11  Mula pitakonanku: Apa wong-wong Israèl kesandhung lan tiba nganti ora isa tangi? Ora! Nanging merga wong-wong kuwi nglanggar hukum, wong-wong saka bangsa liya dislametké, mula wong-wong Israèl kuwi dadi mèri. 12  Saiki nèk wong-wong kuwi nglanggar hukum nanging malah isa dadi berkah kanggo donya, lan cacahé sing suda isa dadi berkah kanggo bangsa liya, berkahé mesthi isa luwih akèh manèh nèk cacahé wong-wong kuwi komplit. 13  Saiki aku ngomong marang kowé yaiku wong-wong saka bangsa liya. Merga aku rasul sing diutus marang bangsa-bangsa liya, aku nganggep mulya gawéan sing tak tindakké kanggo Gusti Allah. 14  Nganggo cara kuwi, mungkin wong-wong Yahudi sing kaya aku dadi mèri karo wong-wong saka bangsa liya, lan mungkin aku isa nylametké sapérangan wong saka wong-wong kuwi. 15  Sebab nèk wong-wong kuwi ditolak waé isa nggawé donya dirukunké karo Gusti Allah, mesthiné nèk wong-wong kuwi ditampa, kuwi bakal nggawé wong-wong sing wis dianggep mati dadi nampa urip, ta? 16  Uga, nèk bagéan adonan sing dijupuk kanggo dadi hasil kapisan* kuwi suci, kabèh adonané mesthi ya suci. Lan nèk oyod sawijiné wit kuwi suci, pang-pangé uga suci. 17  Nanging nèk sebagéan pang saka wit zaitun dikethok, lan kowé, sing dadi pang wit zaitun liar, banjur dicangkokké ing antarané pang-pang kuwi lan éntuk paédah saka oyodé wit zaitun mau, 18  aja sombong marang pang-pang kuwi. Nèk kowé sombong marang pang-pang kuwi, élinga nèk dudu kowé sing nyangga oyod kuwi, nanging oyod kuwi sing nyangga kowé. 19  Terus kowé kandha, ”Pang-pangé dikethok supaya aku isa dicangkokké.” 20  Kuwi bener! Wong-wong kuwi dikethok merga ora nduwé iman, nanging kowé tetep ana ing panggonanmu merga imanmu. Aja dadi sombong. Nanging ngati-atia 21  nèk Gusti Allah waé ngethok pang saka wit zaitun sing asli, apa manèh kowé, uga isa dikethok. 22  Saiki, gatèkna bab welas asihé Gusti Allah lan sikapé Gusti Allah sing tegas. Panjenengané tegas marang pang-pang sing tiba, nanging welas asih marang kowé kabèh nèk kowé netepi syarat bèn isa terus nampa welas asihé Gusti Allah. Nèk ora, kowé uga bakal dikethok. 23  Lan wong-wong kuwi, nèk padha nduwé iman, wong-wong kuwi bakal dicangkok manèh, merga Gusti Allah isa nindakké kuwi. 24  Nèk kowé waé, yaiku pang-pang sing dikethok saka wit zaitun liar isa dicangkok ing wit zaitun sing ditandur lan diopèni ing kebon, senajan kuwi ora lumrah ditindakké, mesthiné pang-pang saka wit asliné luwih isa dicangkokké ing wit zaitun asliné dhéwé. 25  Sedulur-sedulur, aku péngin kowé ngerti rahasia suci iki, supaya kowé ora nganggep awakmu wicaksana: Sebagéan wong Israèl bakal tetep nduwé ati sing ora tanggap, nganti cacahé wong sing diklumpukké saka bangsa liya genep, 26  lan nganggo cara kuwi, kabèh wong Israèl bakal dislametké. Iki cocog karo ayat sing kandha, ”Wong sing mbébaské* kuwi bakal metu saka Zion lan bakal nggawé keturunané Yakub* ninggalké tumindaké sing jahat. 27  Lan iki bakal dadi perjanjianku karo wong-wong kuwi, wektu Aku nyingkirké dosa-dosané wong-wong kuwi.” 28  Pancèn, wong-wong kuwi dadi mungsuhé Gusti Allah merga nolak kabar apik, lan kowé éntuk paédah saka kuwi. Nanging, demi janjiné Gusti Allah marang para leluhuré wong-wong kuwi, Panjenengané milih sapérangan wong saka antarané wong-wong kuwi dadi sahabaté. 29  Gusti Allah ora bakal ngrasa gelo merga maringi bab sing wis Panjenengané paringké, utawa ora bakal getun merga wis milih wong-wong sing wis dipilih. 30  Mbiyèn kowé ora manut marang Gusti Allah, nanging saiki kowé wis nampa welas asihé Gusti Allah merga wong-wong kuwi ora manut. 31  Dadi, kowé nampa welas asih merga wong-wong kuwi ora manut, lan saiki wong-wong kuwi uga isa nampa welas asih. 32  Kabèh wong ora manut, lan Gusti Allah ngurung wong-wong kuwi ing kahanan ora manut kuwi supaya Panjenengané isa nduduhké welas asihé marang kabèh wong. 33  Pancèn nggumunké tenan berkah, kawicaksanan, lan pangertèné Gusti Allah! Keputusané Gusti Allah ora kabèh isa dipahami, lan kita ora sanggup paham kabèh dalan-dalané! 34  Merga, ”sapa sing ngerti pikirané Yéhuwah, utawa sapa sing isa ngandhani Panjenengané bab sing bener kanggo ditindakké Panjenengané?” 35  Utawa, ”sapa sing mènèhi apa-apa marang Gusti Allah luwih dhisik, nganti Panjenengané kudu mbales kuwi?” 36  Kabèh perkara ana merga Panjenengané, liwat Panjenengané, lan kanggo Panjenengané. Muga-muga Panjenengané diluhurké saklawasé. Amin.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”winihé”.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”Méjané”.
Utawa ”gawénen gegeré bungkuk”.
Lit.: ”woh sing wiwitan”.
Utawa ”Wong sing nylametké”.
Maksudé, Israèl.