Roma 10:1-21

  • Carané dianggep bener karo Gusti Allah (1-15)

    • Nyritakké iman marang wong liya (10)

    • Sing nyebut asmané Yéhuwah bakal dislametké (13)

    • Nyenengké banget ndelok wong sing martakké kabar apik (15)

  • Kabar apik ditolak (16-21)

10  Sedulur-sedulur, apa sing tak péngini saka atiku lan sing tak suwun marang Gusti Allah yaiku supaya wong-wong kuwi dislametké.  Merga, aku isa ngomong bab wong-wong kuwi, nèk wong-wong kuwi semangat ngabdi marang Gusti Allah nanging ora miturut pangertèn sing bener bab Gusti Allah.  Wong-wong kuwi ora ngerti apa sing nggawé wong dianggep bener ing ngarsané Gusti Allah, nanging malah padha ngupaya mbuktèkké nèk wong-wong kuwi bener nganggo carané dhéwé. Mula, wong-wong kuwi ora nindakké pathokané Gusti Allah.  Hukum Taurat dipungkasi merga Kristus wis netepi kuwi, mula saben wong sing nduduhké iman isa dianggep bener.  Musa nulis bab wong sing dianggep bener miturut hukum Taurat, ”Wong sing nindakké hukum iki bakal urip merga saka kuwi.”  Nanging, Kitab Suci nduduhké nèk wong isa dianggep bener merga iman. Kitab Suci kandha, ”Aja mbatin, ’Sapa sing bakal munggah menyang swarga?’ maksudé kanggo nggawa Kristus mudhun,  utawa, ’Sapa sing bakal mudhun menyang jurang sing jero banget?’* maksudé, kanggo nggawa Kristus metu saka pati.”  Apa manèh sing diomongké Kitab Suci? ”Pangandika kuwi ana ing cedhakmu, yaiku ing tutuk lan ing atimu dhéwé.” Maksudé, ”pangandika” iman, sing lagi kita wartakké.  Nèk kowé ngomong ing ngarepé wong akèh nganggo tutukmu nèk Yésus kuwi Gusti, lan nduduhké iman ing atimu nèk Gusti Allah wis nguripké manèh Yésus saka antarané wong mati, kowé bakal dislametké. 10  Nduduhké iman sing asalé saka ati nggawé wong dianggep bener, nanging nyritakké iman kuwi marang wong liya ngasilké keslametan. 11  Ana ayat sing kandha, ”Kabèh wong sing nduwé iman marang dhèwèké ora bakal gela.” 12  Ora ana bédané antarané wong Yahudi lan wong Yunani. Kabèh nduwé Gusti sing padha, sing loma* marang kabèh sing nyebut marang Panjenengané. 13  Merga ”saben wong sing nyebut asmané Yéhuwah bakal dislametké”. 14  Nanging, piyé wong bakal nyebut asmané nèk durung nduwé iman marang Panjenengané? Banjur, piyé wong bakal nduwé iman marang Panjenengané nèk durung tau krungu bab Panjenengané? Banjur, piyé wong bakal krungu bab Panjenengané nèk ora ana sing martakké? 15  Banjur, apa ana sing bakal martakké nèk ora diutus? Kitab Suci kandha, ”Nyenengké banget ndelok wong-wong sing padha teka* martakké kabar apik!” 16  Senajan ngono, ora kabèh wong nampa kabar apik. Yésaya tau kandha, ”Yéhuwah, sapa sing bakal nduwé iman marang warta sing dirungokké wong-wong kuwi saka aku kabèh?” 17  Dadi, wong nduwé iman mung sakwisé dhèwèké ngrungokké warta kuwi, lan warta kuwi dirungokké wektu ana wong sing martakké bab Kristus. 18  Nanging aku takon bab iki: Apa wong-wong kuwi ora krungu warta kuwi? Ora mungkin, merga ”wong-wong ing saklumahing bumi krungu bab warta kuwi, lan wong-wong sing ana ing panggonan adoh ing bumi uga krungu”. 19  Nanging pitakonanku: Apa Israèl ora ngerti? Mesthiné ngerti. Kapisan, Musa ngomongké Pangandikané Gusti Allah, ”Aku bakal nggawé kowé mèri marang wong-wong sing dudu bangsa Israèl. Aku bakal nggawé kowé nesu liwat sawijiné bangsa sing bodho.” 20  Banjur, Yésaya kanthi kendel ngomongké Pangandikané Gusti Allah, ”Aku ditemokké karo wong-wong sing ora nggolèki Aku. Aku dikenal karo wong-wong sing ora nakokké Aku.” 21  Nanging bab Israèl, Yésaya ngomongké Pangandikané Gusti Allah, ”Sedina muput, Aku ngulungké asta-Ku marang bangsa sing seneng nglawan lan ndableg.”

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”sugih”.
Lit.: ”ndelok sikilé wong-wong kuwi”.