Matius 28:1-20

  • Yésus diuripké manèh (1-10)

  • Prajurit dibayar kanggo ngapusi (11-15)

  • Préntah kanggo ndadèkké murid (16-20)

28  Sakwisé dina Sabat, wektu isih ésuk banget ing dina kapisan minggu kuwi, Maria Magdaléna lan Maria liyané teka kanggo ndelok kuburan kuwi.  Sakdurungé, ana gempa gedhé, merga malaékaté Yéhuwah mudhun saka swarga lan teka ing kuburan kuwi, banjur ngglundhungké watu sing nutupi kuburan kuwi lan lungguh ing ndhuwuré.  Malaékat kuwi sumunar kaya kilat, lan klambiné putih kaya salju.  Saking wediné, para penjaga ing kono nganti ndhredheg lan dadi kaya wong mati.  Nanging malaékat kuwi kandha marang wong-wong wadon mau, ”Aja wedi, aku ngerti kowé lagi nggolèki Yésus sing dipatèni ing cagak.  Dhèwèké ora ana ing kéné merga wis diuripké manèh, kaya sing wis tau dhèwèké omongké. Mrénéa, deloken panggonan dhèwèké dipapanké.  Cepet lungaa lan kabarana murid-muridé Yésus nèk Yésus wis diuripké manèh saka antarané wong mati. Dhèwèké lagi lunga ndhisiki kowé menyang Galiléa, lan kowé kabèh bakal ketemu karo dhèwèké ing kana. Padha élinga apa sing tak omongké iki.”  Mula, wong-wong wadon kuwi cepet-cepet lunga saka kuburan kuwi, kanthi rasa wedi campur rasa bungah, lan wong-wong wadon kuwi mlayu kanggo ngandhani murid-muridé Yésus.  Ujug-ujug, Yésus nemoni wong-wong wadon kuwi lan kandha, ”Salam.” Terus wong-wong wadon kuwi padha nyedhak lan sujud ing sikilé Yésus. 10  Banjur Yésus kandha marang wong-wong wadon kuwi, ”Aja wedi. Lungaa lan kandhanana sedulur-sedulurku supaya padha lunga menyang Galiléa, lan ing kana bakal ketemu karo aku.” 11  Wektu wong-wong wadon kuwi lagi ing dalan, ana penjaga-penjaga sing mlebu kutha lan nglaporké kabèh sing wis kedadéan marang para imam kepala. 12  Sakwisé para imam kuwi ngumpul lan rembugan karo para pemimpin, wong-wong kuwi mènèhi dhuwit pérak sing akèh marang para prajurit 13  lan kandha, ”Omonga, ’Murid-muridé teka ing wayah wengi lan nyolong mayité pas aku kabèh lagi turu.’ 14  Nèk iki nganti tekan kupingé gubernur, aku kabèh bakal nerangké masalahé karo dhèwèké.* Kowé ora usah kuwatir.” 15  Para prajurit kuwi banjur njupuk dhuwit pérak mau lan nindakké préntahé para imam lan pemimpin, mula crita kuwi terus kesebar ing antarané wong Yahudi nganti saiki. 16  Wektu kuwi, 11 murid padha lunga menyang Galiléa kanggo ketemu karo Yésus ing gunung sing wis ditemtokké Yésus. 17  Wektu ndelok Yésus, murid-murid padha sujud, nanging ana sing isih ragu-ragu. 18  Yésus nyedhak lan kandha marang para muridé, ”Kabèh kuwasa ing swarga lan ing bumi wis diwènèhké marang aku. 19  Mula, padha lungaa lan dadèkna wong-wong saka kabèh bangsa dadi muridku, baptisen wong-wong kuwi nganggo asmané Bapak lan Putra lan roh suci, 20  wulangen wong-wong kuwi supaya nindakké kabèh sing tak préntahké marang kowé. Élinga, aku terus ngancani kowé nganti pungkasané jaman* iki.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”bakal ngojok-ojoki dhèwèké”.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.