Matius 24:1-51

 • TANDHA RAWUHÉ KRISTUS (1-51)

  • Perang, kurang pangan, gempa bumi (7)

  • Kabar apik bakal diwartakké (14)

  • Sengsara gedhé (21, 22)

  • Tandha Putrané manungsa (30)

  • Wit ara (32-34)

  • Kaya kahanan ing jamané Nuh (37-39)

  • Terusa jaga-jaga (42-44)

  • Budhak sing setya lan budhak sing jahat (45-51)

24  Wektu Yésus ninggalké bait, murid-muridé marani lan nduduhké marang Yésus bangunan-bangunan bait.  Yésus kandha, ”Apa kowé ndelok kabèh bangunan iki? Saktenané aku kandha, kabèh iki bakal diambrukké. Ora ana siji-sijia watu sing isih numpuk ing ndhuwuré watu liyané.”  Wektu Yésus lagi lungguh ing Gunung Zaitun, murid-muridé marani Yésus wektu ora ana wong liya. Murid-murid kuwi takon, ”Kandhanana aku kabèh, kapan bab-bab kuwi bakal kelakon, lan apa sing bakal dadi tandha rawuhé* panjenengan lan tandha pungkasané jaman* iki?”  Yésus njawab, ”Ngati-atia supaya aja nganti ana sing nyasarké kowé kabèh,  merga akèh wong bakal teka nganggo jenengku, nganggo cara kandha, ’Aku iki Kristus,’ lan wong-wong kuwi bakal nyasarké akèh wong.  Kowé bakal krungu swara perang lan warta-warta bab perang. Nanging aja nganti kowé kuwatir, merga bab-bab iki kudu kelakon. Nanging kuwi durung pungkasané.  ”Merga bangsa bakal nglawan bangsa, lan kerajaan nglawan kerajaan. Uga bakal ana kurang pangan, lan gempa bumi ing ngendi-endi.  Nanging kuwi kabèh mung lagi wiwitané kasangsaran.*  ”Banjur wong-wong bakal nggawé kowé sengsara lan matèni kowé, lan kowé bakal digethingi kabèh bangsa merga jenengku. 10  Sakliyané kuwi, ana akèh wong sing bakal ngedoh saka Gusti Allah,* padha ngianati lan nggethingi siji lan sijiné. 11  Bakal ana akèh nabi-nabi palsu sing nyasarké akèh wong. 12  Lan merga kejahatan saya akèh, katresnané akèh-akèhé wong bakal saya suda.* 13  Nanging wong sing tekun nganti pungkasan bakal dislametké. 14  Lan kabar apik bab Kraton iki bakal diwartakké ing saklumahing bumi, dadi kesaksian kanggo kabèh bangsa, sakwisé kuwi pungkasané donya bakal teka. 15  ”Mula, wektu kowé ndelok ana perkara sing njijiki sing nyebabké karusakan, kaya sing dikandhakké liwat Nabi Danièl, ngadeg ing panggonan suci, (sing maca kudu mikirké tenanan supaya isa ngerti maksudé), 16  wong-wong sing ana ing Yudéa kudu mulai mlayu menyang pegunungan. 17  Wong sing ana ing ndhuwur omah* aja mudhun kanggo njupuk barang sing ana ing omahé, 18  lan wong sing ana ing ladhang aja bali kanggo njupuk klambi njabané. 19  Cilaka wong wadon sing mbobot lan sing isih nyusoni bayi ing mangsa kuwi! 20  Terusa ndonga supaya pas wayahé kowé mlayu ora ngepasi musim dingin utawa dina Sabat. 21  Merga wektu kuwi, bakal ana sengsara gedhé sing durung tau kedadéan saka wiwitané donya nganti saiki, lan ora bakal kedadéan manèh. 22  Sakjané, nèk dina-dina kuwi ora digawé singkat, ora bakal ana wong sing dislametké. Nanging merga wong-wong pilihan, dina-dina kuwi bakal digawé singkat. 23  ”Aja percaya nèk ana wong sing kandha marang kowé, ’Deloken! Kristus ana ing kéné,’ utawa, ’Dhèwèké ana ing kana!’ 24  Merga bakal ana Kristus-Kristus palsu lan nabi-nabi palsu, lan wong-wong kuwi bakal nggawé akèh mukjijat* kanggo nyasarké wong-wong pilihan. 25  Élinga, aku wis ngélikké kowé. 26  Mula nèk ana wong sing kandha, ’Deloken! Dhèwèké ana ing padhang belantara,’ kowé aja metu. Utawa nèk padha kandha, ’Deloken! Dhèwèké ana ing njero,’ kowé aja percaya. 27  Merga kaya kilat sing metu saka wétan lan sumunar tekan sisih kulon, ya ngono kuwi rawuhé* Putrané manungsa mbésuk. 28  Ing ngendi ana bathang, ing kono manuk elang bakal ngrubung. 29  ”Ora suwé sakwisé mangsa sengsara kuwi, srengéngé bakal dadi peteng, bulan bakal ilang cahyané, bintang-bintang bakal tiba saka langit, lan kuwasa-kuwasa langit bakal digoncangké. 30  Banjur tandha Putrané manungsa bakal kétok ing langit, lan kabèh suku ing bumi bakal nggebugi awaké merga sedhih, lan wong-wong kuwi bakal ndelok Putrané manungsa teka ing ndhuwur méga-méga langit nganggo kuwasa lan kamulyan sing gedhé. 31  Banjur dhèwèké bakal ngutus malaékat-malaékaté nganggo swara trompèt sing banter, lan para malaékat bakal nglumpukké wong-wong pilihané saka patang arah mata angin, lan saka pucuk langit siji menyang pucuk liyané. 32  ”Padha sinaua saka umpama bab wit ara: Sakwisé pang-pangé sing enom dadi empuk lan ngetokké godhong-godhong, kowé ngerti nèk musim panas wis cedhak. 33  Semono uga kowé, nèk kowé ndelok kabèh iki kelakon, ngertia nèk Putrané manungsa wis cedhak, wis ing ngarep lawang. 34  Saktenané aku kandha marang kowé, generasi iki ora bakal sirna nganti kabèh iki kelakon. 35  Langit lan bumi bakal sirna, nanging omonganku bakal tetep ana nganti saklawasé. 36  ”Bab dina lan jamé, ora ana sing ngerti. Malaékat-malaékat ing swarga ora ngerti, Putra ya ora ngerti, mung Bapak sing ngerti. 37  Kaya kahanan ing jamané Nuh, semono uga mbésuk pas rawuhé* Putrané manungsa. 38  Sakdurungé Banjir Gedhé teka, wong-wong padha mangan lan ngombé, wong-wong lanang nikah lan wong-wong wadon dinikahké, nganti pas dinané Nuh mlebu ing bahtera. 39  Wong-wong kuwi ora nggatèkké nganti Banjir Gedhé kuwi teka lan nyirnakké wong-wong kuwi kabèh. Semono uga mbésuk pas rawuhé Putrané manungsa. 40  Ing wektu kuwi, bakal ana wong lanang loro ing ladhang, sing siji bakal digawa, lan sijiné bakal ditinggal. 41  Ana wong wadon loro sing lagi nggiling nganggo gilingan tangan, sing siji bakal digawa, lan sijiné bakal ditinggal. 42  Mula terusa jaga-jaga, merga kowé ora ngerti kapan Gustimu bakal teka. 43  ”Pikirna bab iki: Nèk sing nduwé omah wis ngerti jam pira* maling arep teka, dhèwèké mesthi bakal tetep jaga-jaga lan ora ngejarké omahé dibobol. 44  Mula, buktèkna nèk kowé siap, merga Putrané manungsa bakal teka ing wektu sing ora kok sangka-sangka. 45  ”Sapa sakjané budhak sing setya lan wicaksana, sing dilantik karo majikané kanggo ngurus pelayan-pelayan ing omahé, lan mènèhi pangan marang wong-wong mau ing wektu sing pas? 46  Bungah banget budhak kuwi nèk pas majikané teka, majikané ndelok dhèwèké lagi nindakké tugasé. 47  Saktenané aku kandha, majikané bakal nglantik dhèwèké kanggo ngurus kabèh bandhané. 48  ”Nanging umpama budhak sing jahat mbatin, ’Paling majikanku isih suwé,’ 49  terus dhèwèké mulai nggebugi budhak liyané, uga mangan lan ngombé bareng wong-wong mendem, 50  majikané bakal teka ing wayah sing dhèwèké ora sangka-sangka lan ing jam sing dhèwèké ora ngerti, 51  banjur majikané bakal mènèhi hukuman sing paling abot, uga bakal nguncalké dhèwèké menyang panggonané wong-wong munafik. Ing kono budhak kuwi bakal nangis lan gela banget.*

Katrangan Tambahan

Deloken ”Rawuh” ing Daftar Istilah.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”kasangsaran kaya rasa lara sing dirasakké wong wadon wektu nglairké”.
Lit.: ”kesandhung”.
Utawa ”saya adhem”.
Akèh-akèhé omah ing kana ndhuwuré datar lan digunakké kanggo akèh kegiyatan.
Lit.: ”tandha”.
Deloken ”Rawuh” ing Daftar Istilah.
Deloken ”Rawuh” ing Daftar Istilah.
Utawa ”ing giliran jaga sing endi”.
Utawa ”ngerotké untu”.