Matius 2:1-23

  • Ditekani para ahli ramal bintang (1-12)

  • Lunga menyang Mesir (13-15)

  • Hérodès matèni bocah-bocah lanang (16-18)

  • Bali menyang Nazarèt (19-23)

2  Yésus lair ing Bètléhèm ing tanah Yudéa wektu Hérodès* dadi raja. Banjur, ana para ahli ramal bintang saka Wétan teka menyang Yérusalèm.  Wong-wong kuwi takon, ”Ing ngendi bocah sing bakal dadi rajané wong Yahudi? Pas isih ana ing Wétan, aku kabèh ndelok bintangé, lan saiki aku kabèh teka arep sujud marang dhèwèké.”  Wektu Raja Hérodès lan kabèh wong ing Yérusalèm krungu bab iki, wong-wong kuwi dadi kuwatir banget.  Raja Hérodès banjur ngumpulké para imam kepala lan para ahli Taurat, terus takon ing ngendi Kristus* bakal lair.  Wong-wong kuwi njawab, ”Ing Bètléhèm ing tanah Yudéa, merga ana nabi sing nulis,  ’Bètléhèm ing tanah Yéhuda, kowé babar blas dudu kutha sing ora penting kanggoné para panguwasa Yéhuda, merga saka kowé bakal metu panguwasa sing bakal angon umat-Ku Israèl.’”  Banjur Hérodès meneng-meneng ngundang para ahli ramal bintang kuwi lan takon kapan persisé bintang kuwi metu.  Wektu ngongkon wong-wong kuwi menyang Bètléhèm, Hérodès kandha, ”Golèkana bocah kuwi nganti ketemu. Nèk wis ketemu, kandhanana aku supaya aku isa mrana kanggo sujud marang dhèwèké.”  Sakwisé krungu préntahé raja, wong-wong kuwi banjur mangkat. Bintang sing didelok wong-wong kuwi pas ing Wétan, saiki ndhisiki lan mandheg ing ndhuwur panggonané bocah kuwi. 10  Wong-wong kuwi seneng banget pas weruh bintang kuwi mandheg. 11  Wektu mlebu ing omah kuwi, para ahli ramal bintang ndelok bocah cilik kuwi karo ibuné, yaiku Maria. Wong-wong kuwi banjur jèngkèng lan sujud, terus mbukak kothak hartané lan ngekèki Yésus hadiah-hadiah yaiku emas, menyan, lan mur. 12  Nanging, Gusti Allah maringi tuntunan liwat mimpi supaya ora nemoni Hérodès manèh. Mula, wong-wong kuwi mulih ing negarané liwat dalan liya. 13  Sakwisé wong-wong kuwi lunga, malaékaté Yéhuwah nemoni Yusuf liwat mimpi lan kandha, ”Tangia, gawanen bocah kuwi lan ibuné, lan lungaa menyang Mesir. Manggona ing kana nganti aku ngongkon kowé bali, merga Hérodès bakal nggolèki bocah kuwi kanggo dipatèni.” 14  Mula ing wengi kuwi, Yusuf langsung tangi lan nggawa bocah kuwi lan ibuné menyang Mesir. 15  Dhèwèké manggon ing Mesir nganti Hérodès mati. Nganggo cara kuwi, kelakon apa sing wis dingendikakké Yéhuwah liwat nabiné, yaiku, ”Saka Mesir Aku ngundang putra-Ku.” 16  Banjur, wektu Hérodès sadhar nèk wis diapusi karo para ahli ramal bintang mau, dhèwèké dadi nesu banget. Terus dhèwèké ngongkon supaya kabèh bocah lanang ing Bètléhèm lan ing dhaérah sakiwa-tengené dipatèni, yaiku sing umuré rong taun mangisor. Kuwi ditindakké miturut katrangan saka para ahli ramal bintang bab kapan bintang kuwi metu. 17  Mula, kelakon apa sing wis dikandhakké liwat Nabi Yérémia, yaiku, 18  ”Ana swara tangisan lan sesambat ing kutha Rama. Kuwi swara tangisané Rakhèl sing nangisi anak-anaké, lan dhèwèké ora gelem dilipur merga anak-anaké wis ora ana.” 19  Sakwisé Hérodès mati, malaékaté Yéhuwah ngandhani Yusuf liwat mimpi. Wektu kuwi Yusuf ana ing Mesir. 20  Malaékat kuwi kandha, ”Tangia, gawanen bocah kuwi lan ibuné menyang negara Israèl, merga wong-wong sing péngin matèni bocah kuwi wis padha mati.” 21  Yusuf tangi lan nggawa bocah kuwi uga ibuné menyang negara Israèl. 22  Nanging Yusuf ngerti nèk Arkhélaus nggantèni bapaké yaiku Hérodès dadi raja ing Yudéa, mula dhèwèké wedi mrana. Apa manèh Gusti Allah wis ngandhani Yusuf liwat mimpi supaya aja mrana, mula dhèwèké lunga menyang dhaérah Galiléa. 23  Akiré Yusuf tekan ing kutha sing jenengé Nazarèt lan manggon ing kono, supaya kelakon apa sing wis dikandhakké liwat para nabi, ”Dhèwèké bakal disebut wong Nazarèt.”*

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Mèsias; Sing Dipilih”.
Tembung sing diterjemahké dadi ”wong Nazarèt” mungkin asalé saka tembung Ibrani kanggo ”thukulan”.