Matius 19:1-30

  • Nikah lan pegatan (1-9)

  • Anugrah ora bebojoan (10-12)

  • Yésus mberkahi bocah-bocah (13-15)

  • Pitakonané wong lanang enom sing sugih (16-24)

  • Pangurbanan kanggo Kraton swarga (25-30)

19  Sakwisé rampung ngomongké kuwi kabèh, Yésus lunga saka Galiléa menyang perbatasan Yudéa ing sebrangé Kali Yordan.  Kumpulan wong akèh ngetutké Yésus, lan Yésus marèkké kabèh wong kuwi ing kana.  Banjur wong-wong Farisi marani Yésus kanggo nguji dhèwèké. Wong-wong kuwi takon, ”Apa miturut hukum wong lanang éntuk megat bojoné nganggo alesan apa waé?”  Yésus njawab, ”Apa kowé durung tau maca nèk saka wiwitan Gusti Allah nggawé manungsa lanang lan wadon,  banjur ngendika, ’Kuwi sebabé wong lanang bakal ninggalké bapaké lan ibuné, terus bakal urip bareng* karo bojoné, lan loro-loroné kuwi bakal dadi siji’?*  Mula, wong lanang lan wong wadon kuwi dudu loro manèh, nanging siji. Kuwi sebabé, apa sing wis didadèkké siji karo Gusti Allah ora éntuk dipisahké manungsa.”  Wong-wong kuwi kandha marang Yésus, ”Terus, apa sebabé Musa ngongkon wong mènèhi surat pegatan resmi lan ngéntukké wong megat bojoné?”  Yésus kandha, ”Kuwi merga kowé ndableg, mula Musa ngéntukké kowé megat bojomu. Nanging saka wiwitan sakjané ora kaya ngono.  Aku kandha marang kowé, nèk ana wong sing megat bojoné sakliyané merga hubungan sèks sing ora sah,* banjur nikah karo wong liya, kuwi tegesé wong kuwi laku jina.” 10  Murid-murid kandha marang Yésus, ”Nèk urip bebojoan kahanané kaya ngono, luwih becik ora bebojoan.” 11  Yésus kandha, ”Ora kabèh wong isa nglakoni kaya ngono, sing isa mung wong sing nduwé anugrah kanggo nglakoni kuwi. 12  Ana wong sing ora isa bebojoan merga cacad wiwit lair, lan ana sing ora isa bebojoan merga didadèkké ngono karo wong liya, lan ana uga sing milih ora bebojoan supaya isa ngabdi luwih akèh kanggo Kraton swarga. Nèk ana wong sing milih tetep ora bebojoan, ya bèn dilakoni.” 13  Banjur, wong-wong nggawa bocah-bocah cilik marang Yésus supaya Yésus numpangké tangané ing ndhuwuré* bocah-bocah kuwi lan ndongakké bocah-bocah kuwi. Murid-muridé malah nyenèni wong-wong kuwi. 14  Nanging Yésus kandha, ”Ejarna waé bocah-bocah cilik kuwi nyedhak marang aku. Aja kok alang-alangi, merga Kraton swarga bakal dadi duwèké wong-wong sing kaya ngono.” 15  Banjur Yésus numpangké tangané ing ndhuwuré* bocah-bocah kuwi lan lunga saka kono. 16  Ana wong teka marani Yésus, lan takon, ”Guru, bab apik apa sing kudu tak tindakké supaya isa urip saklawasé?” 17  Yésus njawab, ”Ngapa kowé takon marang aku bab apa sing apik? Mung Gusti Allah sing apik. Nanging, nèk kowé péngin nampa urip, terus manuta marang préntah-préntahé Gusti Allah.” 18  Wong kuwi takon manèh, ”Préntah sing endi?” Yésus njawab, ”Aja matèni, aja laku jina, aja nyolong, aja mènèhi kesaksian palsu, 19  ajènana bapakmu lan ibumu, lan tresnaa marang pepadhamu* kaya kowé nresnani awakmu dhéwé.” 20  Wong lanang enom kuwi kandha, ”Aku wis nglakoni kuwi kabèh. Apa manèh sing kudu tak lakoni?” 21  Yésus njawab, ”Nèk kowé péngin sampurna,* edolen bandhamu, terus hasilé wènèhna marang wong miskin, lan kowé bakal éntuk bandha ing swarga. Banjur dadia muridku.” 22  Wektu wong lanang enom kuwi krungu omongané Yésus, dhèwèké sedhih banjur lunga merga dhèwèké nduwé bandha sing akèh. 23  Terus Yésus kandha marang murid-muridé, ”Saktenané aku kandha, wong sugih bakal angèl mlebu ing Kraton swarga. 24  Sepisan manèh aku kandha marang kowé, luwih gampang unta mlebu ing bolongané jarum ketimbang wong sugih mlebu ing Kratoné Allah.” 25  Wektu krungu omongan kuwi, murid-murid padha kagèt lan kandha, ”Terus, apa ana wong sing isa slamet?” 26  Yésus terus mandeng para muridé, lan kandha, ”Kanggoné manungsa kuwi mustahil, nanging kanggoné Gusti Allah ora ana sing mustahil.” 27  Pétrus banjur kandha, ”Aku kabèh wis ninggalké apa waé lan mèlu panjenengan. Terus aku bakal éntuk apa?” 28  Yésus njawab, ”Saktenané aku kandha, wektu kabèh digawé dadi anyar, lan wektu Putrané manungsa lungguh ing tahtané sing agung, kowé sing wis padha dadi muridku bakal lungguh ing 12 tahta, lan ngadili 12 suku Israèl. 29  Lan saben wong sing wis ninggalké omahé, utawa kakangé, utawa mbakyuné, utawa adhiné, utawa bapaké, utawa ibuné, utawa anaké, utawa lemahé merga dhèwèké muridku, dhèwèké bakal nampa tikel 100 luwih akèh lan bakal éntuk urip langgeng. 30  ”Nanging akèh wong sing kapisan bakal dadi sing pungkasan, lan sing pungkasan bakal dadi sing kapisan.

Katrangan Tambahan

Ing basa Yunani, tembung iki maksudé ”rumaket banget, kaya kelèt karo lém”.
Lit.: ”sak daging”.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”mberkahi”.
Utawa ”mberkahi”.
Utawa ”wong liya”.
Utawa ”lengkap”.