Matius 1:1-25

  • Silsilahé Yésus Kristus (1-17)

  • Lairé Yésus (18-25)

1  Iki buku bab sejarahé* Yésus Kristus,* putrané Daud, putrané Abraham:   Abraham kuwi bapaké Ishak,Ishak kuwi bapaké Yakub,Yakub kuwi bapaké Yéhuda lan sedulur-seduluré lanang,   Yéhuda kuwi bapaké Pèrèz lan Zérah, ibuné Pèrèz lan Zérah jenengé Tamar,Pèrèz kuwi bapaké Hèzron,Hèzron kuwi bapaké Ram,   Ram kuwi bapaké Aminadab,Aminadab kuwi bapaké Nahsyon,Nahsyon kuwi bapaké Salmon,   Salmon kuwi bapaké Boaz, ibuné Boaz jenengé Rahab,Boaz kuwi bapaké Obèd, ibuné Obèd jenengé Rut,Obèd kuwi bapaké Isai,   Isai kuwi bapaké Raja Daud.Daud kuwi bapaké Salomo, lan ibuné Salomo kuwi mbiyèn bojoné Uria,   Salomo kuwi bapaké Réhoboam,Réhoboam kuwi bapaké Abiya,Abiya kuwi bapaké Asa,   Asa kuwi bapaké Yéhosyafat,Yéhosyafat kuwi bapaké Yéhoram,Yéhoram kuwi bapaké Uzzia,   Uzzia kuwi bapaké Yotam,Yotam kuwi bapaké Ahaz,Ahaz kuwi bapaké Hizkia, 10  Hizkia kuwi bapaké Manasyé,Manasyé kuwi bapaké Amon,Amon kuwi bapaké Yosia, 11  Yosia kuwi bapaké Yékonia lan sedulur-seduluré lanang. Anak-anaké Yosia lair wektu pembuwangan ing Babilon. 12  Sakwisé pembuwangan ing Babilon, Yékonia nduwé anak jenengé Syéaltièl,Syéaltièl kuwi bapaké Zérubabèl, 13  Zérubabèl kuwi bapaké Abiud,Abiud kuwi bapaké Èliakim,Èliakim kuwi bapaké Azor, 14  Azor kuwi bapaké Zadok,Zadok kuwi bapaké Akhim,Akhim kuwi bapaké Éliud, 15  Éliud kuwi bapaké Èléazar,Èléazar kuwi bapaké Mattan,Mattan kuwi bapaké Yakub, 16  Yakub kuwi bapaké Yusuf. Yusuf kuwi bojoné Maria sing nglairké Yésus, sing disebut Kristus. 17  Dadi, saka Abraham nganti Daud ana 14 generasi, saka Daud nganti pembuwangan ing Babilon ana 14 generasi, saka pembuwangan ing Babilon nganti Kristus ana 14 generasi. 18  Iki crita bab lairé Yésus Kristus. Wektu kuwi, ibuné, yaiku Maria, wis tunangan karo Yusuf. Nanging sakdurungé nikah, dhèwèké mbobot merga roh suci.* 19  Merga bojoné* yaiku Yusuf kuwi wong sing apik lan ora gelem nggawé Maria kisinan ing ngarepé wong akèh, mula Yusuf péngin megat* Maria meneng-meneng. 20  Nanging sakwisé Yusuf mikirké bab kuwi, malaékaté Yéhuwah* ngomong karo Yusuf liwat mimpi. Malaékat kuwi kandha, ”Yusuf, anaké Daud, aja wedi ndadèkké Maria bojomu,* sebab Maria mbobot merga roh suci. 21  Maria bakal nglairké anak lanang lan jenengana Yésus,* merga dhèwèké bakal nylametké bangsané saka dosa-dosané.” 22  Kabèh kedadéan iki kelakon tenan supaya pangandikané Yéhuwah liwat nabiné kelakon, yaiku, 23  ”Prawan kuwi bakal mbobot lan nglairké anak lanang. Anak kuwi bakal dijenengi Imanuèl,” nèk diterjemahké tegesé ”Gusti Allah Ndhukung Kita”. 24  Banjur Yusuf tangi lan nindakké kabèh sing dipréntahké malaékaté Yéhuwah. Yusuf ndadèkké Maria bojoné.* 25  Nanging, Yusuf ora nindakké hubungan sèks karo Maria nganti Maria nglairké anak lanang lan dijenengi Yésus.

Katrangan Tambahan

Utawa ”silsilahé”.
Utawa ”Mèsias; Sing Dipilih”.
Utawa ”tenagané Gusti Allah”.
Miturut kebiasaan Yahudi, tunangan uga disebut bojo.
Miturut kebiasaan Yahudi, kudu ana pegatan kanggo medhot hubungan tunangan.
Ing tèks utama Kitab-Kitab Yunani Kristen, asmané Gusti Allah ditulis ping 237, lan asma kuwi sepisanan metu ing ayat iki.
Lit.: ”nggawa Maria, yaiku bojomu, mulih”.
Padha karo jeneng Ibrani Yésyua, utawa Yosua, sing tegesé ”Yéhuwah Sumber Keslametan”.
Lit.: ”nggawa bojoné mulih”.