Markus 8:1-38

  • Yésus mènèhi mangan 4.000 wong (1-9)

  • Wong-wong njaluk tandha (10-13)

  • Raginé wong-wong Farisi lan Hérodès (14-21)

  • Wong wuta dimarèkké ing Bètsaida (22-26)

  • Pétrus ngakoni nèk Yésus kuwi Kristus (27-30)

  • Sédané Yésus diramalké (31-33)

  • Carané dadi murid sing sejati (34-38)

8  Wektu kuwi, ana manèh akèh wong sing nglumpuk, lan wong-wong kuwi ora nduwé panganan. Mula Yésus nyeluk murid-muridé lan kandha,  ”Aku mesakké karo wong akèh iki. Wong-wong iki wis telung dina bareng aku lan wong-wong iki ora nduwé panganan.  Nèk aku ngongkon wong-wong iki mulih padahal wetengé isih luwé mengko isa semaput ing dalan, lan ing antarané wong-wong iki ana sing teka saka adoh.”  Nanging murid-muridé njawab, ”Panggonan iki adoh saka ngendi-endi, saka endi awaké dhéwé isa éntuk cukup roti kanggo ngekèki mangan wong akèh iki?”  Yésus takon, ”Kowé nduwé roti pira?” Murid-muridé njawab, ”Pitu.”  Yésus banjur ngongkon wong-wong kuwi lungguh ing lemah. Banjur Yésus njupuk roti pitu, ngucapké sokur, nyuwil-nyuwil roti kuwi, lan mulai ngekèkké marang murid-muridé kanggo diedumké, lan murid-muridé terus ngedumké kuwi marang wong-wong.  Murid-murid uga nduwé iwak cilik sing cacahé mung sithik. Sakwisé ngucap sokur, Yésus ngongkon murid-muridé ngedumké iwak kuwi.  Kabèh wong mangan nganti wareg, lan murid-murid nglumpukké sisané, akèhé nganti pitung kranjang gedhé.*  Wektu kuwi, ana kira-kira 4.000 wong lanang sing mangan. Banjur, Yésus ngongkon wong-wong kuwi mulih. 10  Sakwisé kuwi, Yésus langsung numpak prau karo para muridé lan tekan ing dhaérah Dalmanuta. 11  Ing kana, wong-wong Farisi padha mara lan mulai bebantahan karo Yésus. Wong-wong kuwi njaluk Yésus nduduhké tandha saka swarga kanggo nguji Yésus. 12  Mula, atiné Yésus dadi sedhih banget, lan kandha, ”Ngapa wong-wong jaman iki* njaluk tandha? Saktenané aku kandha, ora bakal ana tandha sing diwènèhké kanggo wong-wong jaman iki.” 13  Yésus banjur ninggalké wong-wong kuwi, numpak prau manèh, lan lunga menyang pantai sebrang. 14  Nanging murid-muridé Yésus lali nggawa roti, lan ora nduwé apa-apa ing prau sakliyané roti siji. 15  Yésus tegas ngélikké murid-muridé, ”Padha diawas. Waspadaa marang raginé wong-wong Farisi lan raginé Hérodès.” 16  Murid-murid mulai padha padu merga ora nggawa roti. 17  Yésus ngerti banjur kandha, ”Ngapa kok kowé padu bab roti? Apa kowé durung paham lan ngerti? Apa atimu isih durung ngerti? 18  ʼKowé nduwé mripat nanging ora isa ndelok. Kowé nduwé kuping nanging ora isa krungu.ʼ Apa kowé ora éling 19  wektu aku nyuwil-nyuwil limang roti kanggo 5.000 wong lanang, ana pirang kranjang sisané sing kok klumpukké?” Murid-murid njawab, ”Rolas.” 20  ”Wektu aku nyuwil-nyuwil pitung roti kanggo 4.000 wong lanang, ana pirang kranjang gedhé* sisané sing kok klumpukké?” Murid-murid njawab, ”Pitu.” 21  Yésus banjur takon, ”Apa kowé isih durung ngerti?” 22  Yésus lan murid-muridé tekan ing Bètsaida. Ing kono, wong-wong nggawa marang Yésus wong lanang wuta, lan wong-wong kuwi nyuwun supaya Yésus ndemèk dhèwèké. 23  Mula, Yésus banjur nyekel tangané wong wuta kuwi lan nuntun menyang njaba désa. Sakwisé ngidoni mripaté wong lanang kuwi, Yésus ndemèk mripaté lan takon, ”Apa sing kok delok?” 24  Wong lanang mau nyawang mengarep lan kandha, ”Aku ndelok wong-wong, nanging wong-wong kuwi kaya wit-witan sing mlaku mrana-mréné.” 25  Yésus banjur ndemèk mripaté wong lanang kuwi manèh, lan wong lanang kuwi isa ndelok kanthi cetha. Mripaté dadi mari, lan dhèwèké isa ndelok apa waé kanthi cetha. 26  Sakwisé kuwi, Yésus ngongkon wong lanang kuwi mulih, lan ngélikké, ”Aja mlebu menyang désa.” 27  Banjur Yésus lan murid-muridé lunga menyang dhaérah Kaisaréa Filipi. Pas ing dalan Yésus takon marang murid-muridé, ”Jaréné wong-wong, aku iki sapa?” 28  Murid-muridé njawab, ”Yohanes Pembaptis, nanging sing liyané kandha Élia, lan liyané manèh kandha salah sijiné nabi.” 29  Yésus banjur takon manèh, ”Nèk miturutmu, aku iki sapa?” Pétrus njawab, ”Panjenengan kuwi Kristus.” 30  Banjur Yésus kanthi tegas ngélikké murid-muridé supaya ora ngandhani sapa-sapa bab dhèwèké. 31  Yésus uga mulai mulang murid-muridé nèk Putrané manungsa kudu ngalami akèh kasangsaran lan ditolak karo para pemimpin, imam kepala, lan para ahli Taurat, banjur dipatèni, lan bakal urip manèh telung dina sakbanjuré. 32  Kabèh kuwi dikandhakké Yésus kanthi blak-blakan. Nanging Pétrus nggèrèd Yésus menyang samping lan ngélikké Yésus. 33  Yésus langsung minger, nyawang murid-muridé, lan ngélikké Pétrus, ”Lungaa saka ngarepku Sétan! Merga sing kok pikirké dudu pikirané Gusti Allah, nanging pikirané manungsa.” 34  Yésus banjur nyeluk wong-wong lan murid-muridé, terus kandha, ”Sapa waé sing péngin mèlu aku, dhèwèké kudu nolak pepénginané dhéwé, kudu mikul cagak paukumané,* lan terus ngetutké aku. 35  Merga sapa waé sing péngin nylametké nyawané* bakal kélangan nyawané, nanging sapa waé sing kélangan nyawané merga aku lan merga kabar apik, dhèwèké bakal urip manèh. 36  Sakjané, apa gunané wong éntuk kabèh sing ana ing donya iki nanging kélangan nyawané?* 37  Lan, saktenané, apa sing bakal dikèkké wong kanggo ngijoli nyawané?* 38  Ing generasi sing dosa lan ora setya* iki, sapa waé sing isin ngakoni aku lan omonganku, Putrané manungsa uga bakal isin ngakoni wong kuwi wektu Putrané manungsa teka karo para malaékat suci nganggo kuwasané* Bapaké.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”kranjang perbekalan”.
Utawa ”generasi iki”.
Utawa ”kranjang perbekalan”.
Deloken ”Cagak paukuman” ing Daftar Istilah.
Utawa ”jiwané”.
Utawa ”jiwané”.
Utawa ”jiwané”.
Lit.: ”laku jina”.
Lit.: ”kamulyané”.