Markus 2:1-28

  • Yésus marèkké wong lumpuh (1-12)

  • Yésus ngundang Lèwi (13-17)

  • Pitakonan bab pasa (18-22)

  • Yésus, ’Gustiné dina Sabat’ (23-28)

2  Nanging pirang-pirang dina sakwisé kuwi, Yésus mlebu manèh ing Kapernaum, lan wong-wong padha krungu nèk Yésus ana ing omah.  Mula akèh wong sing padha ngumpul ing omah kuwi, nganti ora ana panggonan manèh, malah ing cedhak lawang waé uga wis kebak. Banjur Yésus mulai martakké kabar apik marang wong-wong kuwi.  Terus ana wong papat teka ngusung wong lanang sing lumpuh.  Nanging wong-wong kuwi ora isa ngusung wong lanang mau menyang ngarepé Yésus, merga ana akèh wong. Dadi wong-wong kuwi mbobol atapé omah sing ana ing ndhuwuré Yésus, saka kono wong lumpuh mau banjur diedhunké nganggo tandhu.  Wektu weruh imané wong-wong kuwi, Yésus kandha marang wong lumpuh mau, ”Lé, dosamu wis diapura.”  Ana para ahli Taurat sing lungguh ing kono padha mbatin,  ʼKok isa-isané wong iki ngomong kaya ngono? Wong iki ngrèmèhké Gusti Allah. Apa ana sing isa ngapurani dosa sakliyané Gusti Allah?ʼ  Nanging Yésus langsung ngerti apa sing dibatin wong-wong kuwi. Mula Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Ngapa kowé mbatin kaya ngono?  Luwih gampang endi, ngomong marang wong lumpuh iki, ʼDosamu wis diapura,ʼ utawa ngomong, ʼNgadega, angkaten tandhumu lan mlakuaʼ? 10  Nanging, supaya kowé ngerti nèk Putrané manungsa nduwé kuwasa kanggo ngapurani dosa ing bumi . . .” Yésus kandha marang wong lumpuh kuwi, 11  ”Aku kandha marang kowé, ngadega, angkaten tandhumu, lan muliha.” 12  Wong lumpuh kuwi ngadeg lan langsung ngangkat tandhuné, banjur mlaku ing ngarepé wong akèh kuwi. Mula wong-wong dadi nggumun lan ngluhurké Gusti Allah, uga kandha, ”Awaké dhéwé durung tau ndelok kaya ngéné iki sakdurungé.” 13  Yésus lunga manèh menyang pinggir laut, lan wong-wong padha terus-terusan teka marani Yésus, banjur Yésus mulai mulang wong-wong kuwi. 14  Wektu lagi mlaku, Yésus weruh Lèwi anaké Alféus lagi lungguh ing kantor pajeg. Yésus kandha marang Lèwi, ”Dadia muridku.” Dhèwèké langsung ngadeg lan mèlu Yésus. 15  Banjur, Yésus maem ing omahé Lèwi. Akèh petugas pajeg lan wong-wong dosa uga maem bareng karo Yésus lan para muridé, merga saka antarané wong-wong kuwi akèh sing wis dadi pengikuté Yésus. 16  Nanging wektu para ahli Taurat saka golongané wong Farisi ndelok nèk Yésus maem karo wong-wong dosa lan para petugas pajeg, wong-wong kuwi mulai kandha karo para muridé Yésus, ”Ngapa dhèwèké mangan bareng karo para petugas pajeg lan wong-wong dosa?” 17  Wektu krungu kuwi, Yésus kandha marang wong-wong mau, ”Wong sing séhat ora mbutuhké dokter, sing mbutuhké dokter kuwi wong sing lara. Aku teka ora kanggo ngundang wong sing bener, nanging wong-wong sing dosa.” 18  Wektu kuwi, murid-muridé Yohanes lan wong-wong Farisi nindakké pasa. Mula wong-wong kuwi marani Yésus lan takon, ”Ngapa murid-muridé Yohanes lan murid-muridé wong Farisi nindakké pasa, nanging murid-muridmu ora?” 19  Yésus njawab, ”Wektu mantèn lanang isih bebarengan karo sahabat-sahabaté, para sahabaté ora perlu pasa, ta? Saksuwéné mantèn lanang isih ana karo para sahabaté, para sahabaté ora mungkin pasa. 20  Nanging bakal tekan wektuné mantèn lanang bakal dipisahké saka para sahabaté, lan ing wektu kuwi sahabat-sahabaté bakal pasa. 21  Ora ana wong sing bakal nambal klambi lawas sing suwèk nganggo kain sing anyar. Nèk kuwi ditindakké, kain sing anyar bakal dadi mengkered, lan suwèké dadi saya amba. 22  Uga, ora ana wong sing bakal nyimpen anggur anyar ing wadhah anggur* sing lawas. Nèk kuwi ditindakké, anggur kuwi bakal nggawé wadhahé pecah, lan anggur uga wadhahé bakal ora ana gunané manèh. Nanging anggur anyar disimpen ing wadhah anggur sing anyar.” 23  Wektu Yésus mlaku ngliwati ladhang gandum pas dina Sabat, murid-muridé methik wohé gandum karo mlaku. 24  Mula wong-wong Farisi kandha marang Yésus, ”Deloken kuwi! Ngapa murid-muridmu nindakké apa sing miturut hukum ora éntuk ditindakké pas dina Sabat?” 25  Nanging Yésus njawab, ”Apa kowé durung tau maca sing ditindakké Daud wektu dhèwèké lan anak buahé padha luwé, nanging ora nduwé panganan? 26  Ing crita bab Imam Kepala Abiatar, Daud banjur mlebu ing pedalemané Gusti Allah lan mangan roti persembahan, padahal kuwi ora éntuk dipangan sapa waé kejaba para imam. Daud uga mènèhké kuwi kanggo anak buahé.” 27  Yésus neruské omongané, ”Sabat digawé kanggo kepentingané manungsa, nanging manungsa ora digawé kanggo Sabat. 28  Putrané manungsa kuwi Gusti, malah uga kanggo dina Sabat.”

Katrangan Tambahan

Wadhah sing digawé saka kulit kéwan. Deloken Daftar Istilah.