Markus 16:1-8

  • Yésus diuripké manèh (1-8)

16  Wektu dina Sabat wis rampung, Maria Magdaléna, Maria ibuné Yakobus, lan Salomé tuku rempah-rempah wangi supaya isa teka lan mblonyohké rempah-rempah kuwi ing mayité Yésus.  Wektu isih ésuk banget ing dina kapisan minggu kuwi, wong-wong wadon kuwi teka ing kuburan.  Wong-wong kuwi padha kandha, ”Sapa sing bakal nulungi awaké dhéwé ngglundhungké watu sing dienggo nutup kuburan kuwi?”  Nanging wektu nyawang kuburan kuwi, jebulé watuné wis diglundhungké, padahal watu kuwi gedhé banget.  Pas mlebu ing kuburan, wong-wong mau kagèt, merga ndelok ana wong lanang enom sing nganggo jubah putih lungguh ing sisih tengen.  Dhèwèké kandha marang wong-wong wadon kuwi, ”Aja kagèt. Kowé nggolèki Yésus wong Nazarèt sing dipatèni ing cagak. Dhèwèké wis diuripké manèh. Dhèwèké ora ana ing kéné. Coba deloken, iki panggonan dhèwèké dipapanké.  Saiki lungaa, kabarana murid-muridé lan Pétrus, kandhaa, ʼDhèwèké lagi lunga ndhisiki kowé kabèh menyang Galiléa. Kowé bakal ketemu karo dhèwèké ing kana, kaya sing wis dhèwèké omongké marang kowé.ʼ”  Wektu metu saka kuburan, wong-wong kuwi mlayu kanthi ndhredheg lan nggumun banget. Lan saking wediné, wong-wong kuwi ora crita karo sapa-sapa.*

Katrangan Tambahan

Miturut naskah-naskah Alkitab kuno sing isa dipercaya, Injil Markus dipungkasi nganggo tembung-tembung ing ayat 8.