Markus 15:1-47

  • Yésus ing ngarepé Pilatus (1-15)

  • Diécé ing ngarepé wong akèh (16-20)

  • Dipaku ing cagak ing Golgota (21-32)

  • Yésus séda (33-41)

  • Yésus dikubur (42-47)

15  Wektu isih ésuk banget, kabèh anggota Sanhèdrin* yaiku para imam kepala, pemimpin,* lan ahli Taurat padha rembugan. Wong-wong kuwi mbanda* Yésus, banjur nggawa lan nyerahké dhèwèké marang Pilatus.  Mula Pilatus takon marang Yésus, ”Apa kowé Rajané Wong Yahudi?” Yésus njawab, ”Kowé dhéwé sing ngomong.”  Nanging para imam kepala padha ngejokké akèh tudhuhan bab Yésus.  Pilatus mulai takon manèh marang Yésus, ”Apa kowé ora péngin njawab? Apa kowé ora krungu tudhuhané wong-wong iki marang kowé?”  Nanging Yésus ora njawab manèh, mula Pilatus dadi nggumun.  Ing saben Riyaya Paskah, Pilatus biasané mbébaské tahanan siji sing dijaluk wong-wong.  Wektu kuwi, ana wong lanang sing jenengé Barabas lagi dipenjara karo wong-wong liya sing mbrontak nglawan pamréntah. Wong-wong kuwi padha matèni wektu mbrontak.  Mula akèh wong padha nyedhak lan mulai ngomongké penjaluké marang Pilatus, kaya sing wis biasané ditindakké.  Pilatus banjur takon marang wong akèh kuwi, ”Apa kowé péngin aku mbébaské Rajané Wong Yahudi?” 10  Pilatus ngerti nèk para imam kepala nyerahké Yésus merga iri. 11  Mula, para imam kepala ngojok-ojoki wong akèh kuwi supaya njaluk Barabas waé sing dibébaské. 12  Pilatus njawab, ”Nèk ngono, wong sing kok sebut Rajané Wong Yahudi kuwi kudu tak apakké?” 13  Wong-wong kuwi mbengok manèh, ”Patènana wong kuwi ing cagak!” 14  Pilatus takon, ”Apa sebabé? Kejahatan apa sing wis dhèwèké tindakké?” Nanging wong-wong kuwi mbengok saya banter, ”Patènana wong kuwi ing cagak!” 15  Mula, Pilatus mbébaské Barabas kanggo wong-wong kuwi merga péngin nyenengké wong akèh. Lan sakwisé ngongkon Yésus dipecuti, Pilatus masrahké Yésus marang wong-wong kuwi kanggo dihukum mati ing cagak. 16  Para prajurit banjur nggawa Yésus menyang halaman omahé gubernur, lan ngundang kabèh pasukan kanggo nglumpuk. 17  Para prajurit kuwi nganggokké jubah ungu marang Yésus, uga nggawé mahkota saka tanduran eri lan nganggokké kuwi ing sirahé Yésus, 18  banjur mbengok, ”Salam, hé Rajané Wong Yahudi!” 19  Para prajurit kuwi uga menthungi sirahé Yésus nganggo sak lonjor kayu lan ngidoni dhèwèké, banjur jèngkèng lan sujud ing ngarepé Yésus. 20  Akiré, sakwisé ngécé Yésus, wong-wong kuwi nyopot jubah ungu sing dienggo Yésus lan nganggokké klambi njabané, banjur nggawa Yésus kanggo dipaku ing cagak. 21  Para prajurit kuwi uga meksa sawijiné wong sing lagi liwat kanggo ngangkat cagak paukumané* Yésus. Wong kuwi jenengé Simon saka Kiréné, sing teka saka désa, dhèwèké kuwi bapaké Alèksander lan Rufus. 22  Banjur, wong-wong kuwi ngarak Yésus menyang panggonan sing disebut Golgota, sing artiné ”Panggonan Tengkorak”. 23  Ing kono, para prajurit kuwi nyoba mènèhi Yésus anggur sing dicampur mur,* nanging Yésus ora gelem ngombé. 24  Para prajurit kuwi maku Yésus ing cagak, lan ngedum-edum klambi njabané Yésus nganggo cara nguncalké undhi, kanggo nemtokké bagéané saben wong. 25  Para prajurit kuwi maku Yésus ing cagak jam sanga ésuk.* 26  Ana uga papan sing tulisané tudhuhan marang Yésus, ”Rajané Wong Yahudi.” 27  Sakliyané kuwi, wong-wong kuwi uga ngukum mati rampok loro ing cagak ing sisihé Yésus, siji ing sisih tengen lan siji ing sisih kiwa. 28  *⁠—— 29  Wong-wong sing liwat padha ngécé Yésus lan gèdhèg-gèdhèg karo kandha, ”Kowé sing jaréné arep ngambrukké bait lan mbangun manèh ing wektu telung dina, 30  slametna awakmu dhéwé lan mudhuna saka cagak paukuman!”* 31  Para imam kepala lan para ahli Taurat uga ngécé Yésus kaya ngono, kandhané, ”Wong liya dislametké, nanging ora isa nylametké dhèwèké dhéwé! 32  Kristus, Raja Israèl, kuduné isa mudhun saka cagak paukuman,* supaya kita isa ndelok lan percaya.” Malah para rampok sing ana ing cagak ing sisihé Yésus uga ngécé Yésus. 33  Pas jam 12 awan,* kabèh dhaérah ing kono dadi peteng nganti jam 3 soré.* 34  Kira-kira jam telu soré, Yésus mbengok, ”Eli, Eli, lama sabakhtani?” nèk diterjemahké tegesé, ”Allahku, Allahku, ngapa Panjenengan ninggalké aku?” 35  Wektu krungu kuwi, wong-wong sing ngadeg ing cedhak kono mulai kandha, ”Deloken, wong kuwi nyeluki Élia.” 36  Banjur ana salah siji wong sing mlayu kanggo ngekum kembang karang ing anggur kecut, banjur ndèlèhké kuwi ing sak lonjor kayu, lan diwènèhké marang Yésus supaya diombé. Wong kuwi kandha, ”Ejarna waé dhèwèké! Ayo didelok apa Élia bakal teka kanggo ngedhunké dhèwèké.” 37  Nanging Yésus mbengok manèh lan séda. 38  Banjur geber* ing bait suwèk dadi loro saka ndhuwur tekan ngisor. 39  Wektu perwira sing ngadeg karo ngawasi Yésus ndelok kabèh kedadéan wektu Yésus séda, perwira kuwi kandha, ”Wong iki mesthi Putrané Gusti Allah.” 40  Ing kono ana wong-wong wadon sing nyawang saka kadohan. Ing antarané wong-wong kuwi ana Maria Magdaléna, Maria ibuné Yakobus Cilik lan Yosès, uga Salomé, 41  sing biasané ngancani Yésus lan ngurus kebutuhané Yésus wektu ing Galiléa, uga ana akèh wong wadon liyané sing sakdurungé wis teka ing Yérusalèm bareng Yésus. 42  Wektu wis soré, lan merga dina kuwi dina Persiapan, yaiku dina sakdurungé Sabat, 43  ana wong sing teka, jenengé Yusuf saka Arimatéa, yaiku salah siji anggota sing diajèni ing Mahkamah Agung Yahudi, wong sing uga ngarep-arep Kratoné Allah. Dhèwèké ngupaya bèn kendel nemoni Pilatus lan njaluk mayité Yésus. 44  Nanging Pilatus péngin ngerti apa Yésus pancèn wis séda tenan. Mula, dhèwèké nyeluk perwira mau lan takon apa Yésus wis séda. 45  Sakwisé éntuk katrangan saka perwira kuwi, Pilatus nyerahké mayité Yésus marang Yusuf. 46  Sakwisé tuku kain linen sing alus lan ngedhunké mayité Yésus, Yusuf mbungkus mayité Yésus nganggo kain linen kuwi, banjur dipapanké ing kuburan sing wis digrowongi ing bukit watu. Terus, Yusuf ngglundhungké watu kanggo nutup kuburan kuwi. 47  Nanging Maria Magdaléna lan Maria ibuné Yosès nyawang terus kuburané Yésus.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”tuwa-tuwa”.
Utawa ”nalèni tangané”.
Deloken ”Cagak paukuman” ing Daftar Istilah.
Iki campuran sing isa ngilangké rasa lara.
Lit.: ”jam katelu”.
Ana terjemahan-terjemahan Alkitab sing nulis ayat iki, nanging ayat iki ora ditemokké ing manuskrip-manuskrip Yunani kuna sing isa dipercaya.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”jam kaenem”.
Lit.: ”jam kasanga”.
Utawa ”tirai”.