Lukas 16:1-31

  • Umpama bab pengurus sing ora bener (1-13)

    • ”Wong sing setya ing perkara sing cilik uga setya ing perkara sing gedhé” (10)

  • Taurat lan Kratoné Allah (14-18)

  • Umpama bab wong sugih lan Lazarus (19-31)

16  Banjur Yésus uga kandha marang para muridé, ”Ana wong lanang sugih sing nduwé pengurus,* lan pengurus kuwi ditudhuh ngentèk-entèkké bandhané majikané.  Mula, wong lanang kuwi ngundang pengurus mau lan kandha, ʼAku krungu laporan sing èlèk bab kowé. Serahna laporan gawéanmu, merga kowé wis ora éntuk manèh ngurus omahku.ʼ  Banjur pengurus mau mbatin, ʼAku kudu piyé, ya? Sedhéla manèh majikanku bakal mecat aku. Aku ora kuwat macul, lan nèk ngemis aku isin.  Oh ya! Aku ngerti kudu piyé, supaya wektu aku dipecat, wong-wong bakal nampa aku ing omahé.ʼ  Banjur dhèwèké nyeluk saben wong sing nduwé utang karo majikané. Dhèwèké takon karo wong sing kapisan, ʼPira utangmu marang majikanku?ʼ  Wong kuwi njawab, ʼSatus takeran* minyak zaitun.ʼ Pengurus kuwi kandha, ʼJupuken manèh perjanjian utangmu. Lungguha lan cepet tulisen 50.ʼ  Banjur, pengurus kuwi takon karo wong liyané, ʼNèk kowé, utangmu pira?ʼ Wong kuwi njawab, ʼSatus takeran gedhé* gandum.ʼ Pengurus kuwi kandha, ʼJupuken manèh perjanjian utangmu, lan tulisen 80.ʼ  Banjur majikané ngalem pengurus kuwi, merga senajan pengurus kuwi ora bener, nanging dhèwèké pinter nggunakké akalé.* Merga wong-wong ing jaman iki* luwih pinter nggunakké akalé ketimbang wong sing urip ing pepadhang wektu urusan karo wong-wong ing jamané.  ”Uga, aku kandha marang kowé: Gunakna bandha saka donya sing ora bener iki* kanggo éntuk kanca. Dadi nèk bandha kuwi entèk, kanca-kanca kuwi bakal nampa kowé ing panggonan sing langgeng. 10  Wong sing setya* ing perkara sing cilik, uga setya* ing perkara sing gedhé, lan wong sing ora bener ing perkara sing cilik uga ora bener ing perkara sing gedhé. 11  Mula, nèk kowé ora setya wektu nggunakké bandha saka donya sing ora bener iki,* sapa sing bakal mercayakké bandha sing sejati marang kowé? 12  Lan nèk kowé ora setya wektu ngurus bandhané wong liya, sapa sing bakal mènèhi kowé opah sing wis disiapké kanggo kowé? 13  Ora ana abdi sing isa dadi budhak kanggo majikan loro. Merga dhèwèké bakal gething marang sing siji lan nresnani sijiné, utawa dhèwèké bakal setya marang sing siji lan ngrèmèhké sijiné. Kowé ora isa dadi budhaké Gusti Allah lan ing wektu sing padha dadi budhaké Bandha.” 14  Sakwisé krungu omongané Yésus kuwi, wong-wong Farisi sing ngutamakké mburu bandha mulai ngécé Yésus. 15  Mula, Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Kowé nduduhké nèk kowé kuwi wong bener ing ngarepé manungsa, nanging Gusti Allah ngerti isi atimu. Apa sing dianggep penting kanggoné manungsa sakjané njijiki kanggoné Gusti Allah. 16  ”Taurat lan Tulisan Para Nabi diwartakké nganti jamané Yohanes. Wiwit wektu kuwi, Kratoné Allah diwartakké dadi kabar apik, lan saben wong ngupaya tenanan kanggo mlebu ing kono. 17  Senajan langit lan bumi iki sirna, sak huruf utawa sak titik waé ing Taurat mesthi bakal kelakon. 18  ”Saben wong sing megat bojoné lan nikah karo wong wadon liyané nindakké laku jina. Lan wong lanang sing nikah karo wong wadon sing dipegat bojoné mau uga nindakké laku jina. 19  ”Ana wong lanang sugih sing nganggo klambi ungu lan kain linen sing larang regané. Dhèwèké urip méwah saben dina. 20  Ana wong ngemis jenengé Lazarus sing kerep digawa ing ngarep gerbang omahé wong sugih kuwi. Awaké kebak gudhig. 21  Wong ngemis kuwi péngin ngisèni wetengé nganggo sisa panganan sing tiba saka méjané wong sugih kuwi. Malah asu-asu kerep teka lan ndilati gudhigé. 22  Sakwisé kuwi, wong ngemis mau mati lan para malaékat nggawa dhèwèké ing sisihé Abraham.* ”Wong sugih kuwi uga mati lan dikubur. 23  Wektu lagi ngrasakké sengsara ing Kuburan,* wong sugih kuwi ndhangak. Dhèwèké ndelok Abraham saka kadohan lan ana Lazarus ing sisihé.* 24  Banjur dhèwèké mbengok, ʼBapak Abraham, welasana aku. Kongkonen Lazarus nyelupké pucuk drijiné ing banyu lan nyegerké ilatku. Aku sengsara banget ing geni sing mulad-mulad iki.ʼ 25  Nanging Abraham kandha, ʼLé, élinga nèk wektu kowé isih urip, kowé éntuk akèh perkara sing apik, nanging Lazarus éntuk perkara-perkara sing èlèk. Saiki dhèwèké lagi dilipur ing kéné, nanging kowé sengsara banget. 26  Sakliyané kuwi, ana jurang gedhé sing digawé ing antarané aku kabèh lan kowé. Saka kéné, ora ana sing isa lunga menyang panggonanmu. Lan saka kana uga ora ana sing isa nyabrang ing panggonanku.ʼ 27  Banjur wong sugih mau kandha, ʼNèk ngono, aku nyuwun supaya Bapak ngongkon dhèwèké teka menyang omahé bapakku. 28  Merga aku isih nduwé sedulur lima. Kongkonen dhèwèké ngélingké supaya sedulurku uga ora mlebu ing panggonan sing marahi sengsara iki.ʼ 29  Nanging Abraham kandha, ʼSedulur-sedulurmu nduwé tulisané Musa lan Para Nabi. Dadi para sedulurmu isa ngrungokké kabèh kuwi.ʼ 30  Banjur wong mau kandha, ʼBapak Abraham, sedulur-sedulurku ora bakal ngrungokké kuwi. Nanging nèk ana wong mati sing urip manèh lan nemoni sedulur-sedulurku, mesthi bakal padha mertobat.ʼ 31  Nanging Abraham kandha, ʼNèk sedulur-sedulurmu ora ngrungokké tulisané Musa lan Para Nabi, sedulur-sedulurmu uga ora bakal ngrungokké wong mati sing urip manèh.ʼ”

Katrangan Tambahan

Utawa ”wong sing dipercaya ngurus omah”.
Utawa ”takeran bat”. 1 bat = 22 L.
Utawa ”Satus takeran kor”. 1 kor = 220 L.
Utawa ”wicaksana”.
Lit.: ”anak-anaké sistem donya iki”. Deloken ”Sistem donya” ing Daftar Istilah.
Lit.: ”kasugihan sing ora bener”.
Utawa ”isa dipercaya”.
Utawa ”isa dipercaya”.
Lit.: ”kasugihan sing ora bener”.
Lit.: ”ing dhadhané Abraham”.
Utawa ”Hadès”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”ing dhadhané”.